Cảm ơn bạn đã hoàn thành biểu mẫu của chúng tôi

Xin lưu ý: Yêu cầu ứng dụng của nhóm chuyến đi chỉ đơn giản là yêu cầu ứng dụng. Hoàn tất điều này không cấu thành một nhóm Đặt phòng cho một Alcatraz Tour. Khi yêu cầu ứng dụng chuyến đi của nhóm đã hoàn thành được gửi, Alcatraz Cruises Đại diện của bộ phận bán hàng theo nhóm sẽ liên hệ trực tiếp với bạn qua email để biết thêm thông tin trong vòng 5 ngày làm việc.