Bỏ qua đến nội dung chính

Chính sách truyền thông xã hội

@AlcatrazCruises

Chính sách truyền thông xã hội

Hướng dẫn và cách sử dụng

Nguyên tắc nội dung được tạo ra bởi người dùng

THỎA THUẬN NGƯỜI THAM GIA
Bằng việc trả lời yêu cầu của Alcatraz Cruises LLC (" Alcatraz Cruises ") để tham gia vào chương trình Marketing kỹ thuật số của chúng tôi với hashtag #Yesalcatraz, bạn đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện trong thỏa thuận này (" điều khoản và điều kiện "hoặc" thỏa thuận "). Alcatraz Cruises , mà không kinh doanh sử dụng tên miền alcatrazcruises.com, cũng đồng ý tuân theo các điều khoản và điều kiện. Alcatraz Cruises có thể chấm dứt các trang web của mình hoặc sử dụng nội dung của bạn bất cứ lúc nào theo quyết định riêng của mình. Bất kỳ nỗ lực nào của bạn để thay đổi bất kỳ điều khoản và điều kiện nào đều bị từ chối, và sẽ không được thực hiện một phần của các điều khoản và điều kiện trừ khi đã đồng ý rõ ràng bằng văn bản của một đại diện được ủy quyền của Alcatraz Cruises .

NGƯỜI THAM GIA CHO PHÉP
Bạn phải từ 18 tuổi trở lên và có quyền hợp pháp để tham gia vào thỏa thuận này và cấp bất kỳ và tất cả các quyền cho nội dung do người dùng tạo ("nội dung") dưới dạng ảnh, video hoặc văn bản gốc.

KHÔNG BẢO MẬT
Bạn hiểu và đồng ý rằng nội dung của bạn sẽ được hiển thị công khai và nó sẽ không được xử lý tự tin. Thực tế Alcatraz Cruises Hy vọng rằng nhiều người từ khắp nơi trên thế giới sẽ có thể xem nội dung của bạn. Bằng trả lời Alcatraz Cruises yêu cầu tham gia, bạn cung cấp Alcatraz Cruises với quyền sử dụng và chia sẻ nội dung của bạn không giới hạn trên toàn thế giới, bao gồm, ví dụ như www.alcatrazcruises.com, cũng như trong tất cả các kênh truyền thông xã hội, chẳng hạn như Facebook, Twitter và Instagram.

Alcatraz Cruises RIGHTS TO USER GENERATED CONTENT
By replying to Alcatraz Cruises ’ request to participate in our Digital Marketing program with the hashtag #YesAlcatraz, you are agreeing to these Terms and Conditions. You grant Alcatraz Cruises and its agents a perpetual, transferable, sublicensable, non-exclusive, worldwide license to (a) use, copy, transmit, distribute, reproduce, modify, create derivative works from, adapt, combine with other ideas or works, publish, translate, publicly perform, publicly broadcast and publicly display your Content (or any modification thereto) in whole or in part, in any format or medium now known or later developed, and (b) use (and permit others to use) your Content in any manner and for any purpose, including without limitation: marketing, advertising, commercial or promotional purposes that Alcatraz Cruises or its agents deem appropriate. To be clear, Alcatraz Cruises will have the right, but not the obligation, to use the Content, as authorized in this Agreement.
You agree that you are solely responsible for your Content. Alcatraz Cruises is not required to host, display, or distribute any Content on or through its websites, on social media or otherwise, and may remove Content at any time or refuse Content for any reason. Alcatraz Cruises is not responsible for any loss, theft, misuse or damage of any kind to your Content.
By replying to Alcatraz Cruises ’ request to participate in our Digital Marketing Program with the hashtag #YesAlcatraz, you represent and warrant that:

 • Bạn có ít nhất 18 tuổi, bạn có quyền hợp pháp để tham dự thỏa thuận này và bạn không mạo danh bất cứ ai khác.
 • Bạn sở hữu tất cả các quyền trong và với nội dung của bạn bao gồm nhưng không giới hạn, tất cả các quyền về âm thanh, video và ghi kỹ thuật số và hiệu suất có trong nội dung của bạn (nếu có) và/hoặc bạn đã mua tất cả các quyền cần thiết cho các yếu tố xuất hiện trong nội dung của bạn để cho phép bạn cấp tất cả các quyền Alcatraz Cruises như được mô tả ở đây.
 • Nội dung của bạn hoàn toàn nguyên bản và không vi phạm bản quyền, thương hiệu, bằng sáng chế, bí mật thương mại hoặc bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào khác, quyền riêng tư hoặc bất kỳ quyền pháp lý hay đạo Đức nào khác của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào của bên thứ ba.
 • Bạn đồng ý phát hành và cho phép tất cả giấy phép sáng tạo và điều trị sáng tạo trong việc sử dụng và sản xuất nội dung của bạn theo quyết định của Alcatraz Cruises và các đại lý của nó.
 • Bạn tự nguyện đồng ý từ bỏ tất cả "quyền đạo đức" mà bạn có thể có cho nội dung của bạn.
 • Bất kỳ thông tin nào chứa trong nội dung của bạn không được biết đến hoặc tin tưởng bởi bạn là sai, không chính xác hoặc gây hiểu lầm.
 • Nội dung của bạn không vi phạm bất kỳ luật nào.
 • Bạn không và sẽ không được bồi thường hoặc cấp bất kỳ xem xét bởi bất kỳ bên thứ ba để gửi nội dung của bạn.
 • Bạn sẽ không được bồi thường hoặc cấp bất kỳ xem xét bất kỳ cách nào bởi Alcatraz Cruises cho việc sử dụng nội dung của bạn.
 • Nội dung của bạn không kết hợp tài liệu từ trang web của bên thứ ba, tài liệu được bảo vệ bản quyền hoặc thông tin nhận dạng cá nhân của bất kỳ ai khác ngoài chính bạn.
 • Nội dung của bạn không phản ánh tiêu cực theo bất kỳ cách nào Alcatraz Island tiếp thị, quảng cáo, thương mại hay khuyến mãi Alcatraz Island Hoặc Alcatraz Cruises .
 • Bạn phát hành không thể hủy bỏ và vĩnh viễn xả Alcatraz Cruises và các đại lý, giám đốc, cán bộ, các đơn vị liên kết, nhân viên, nhà thầu và các bên thứ ba ("bên phát hành") từ bất kỳ và tất cả các hành động, tuyên bố, thiệt hại, trách nhiệm và nhu cầu, cho dù tuyệt đối hay đội ngũ và của bất kỳ bản chất nào, mà bây giờ bạn có hoặc sau đây có thể có đối với bất kỳ của các bên phát hành, hoặc người thừa kế tương ứng của họ hoặc chỉ định, phát sinh từ hoặc liên quan trong bất kỳ cách nào để sử dụng nội dung của bạn hoặc bất cứ thứ gì trong đó.

Bồi thường
Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ vô hại Alcatraz Cruises và các đại lý giám đốc, cán bộ, các đơn vị liên kết, nhân viên, nhà thầu và bên thứ ba cung cấp ("các bên bồi thường") từ và chống lại bất kỳ và tất cả các khiếu nại, trách nhiệm, thiệt hại, tổn thất, chi phí, chi phí hoặc phí (bao gồm cả luật sư hợp lý của các bên bị bồi thường có thể phải chịu phát sinh từ hoặc liên quan đến nội dung hoặc vi phạm thỏa thuận này. Alcatraz Cruises có quyền bảo vệ độc quyền và kiểm soát bất kỳ vấn đề nào khác phải chịu bồi thường của bạn và bạn đồng ý hợp tác với Alcatraz Cruises ' bảo vệ các khiếu nại như vậy với chi phí của riêng bạn.

SỬA ĐỔI CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN
Alcatraz Cruises có thể, theo quyết định của mình, thay đổi các điều khoản và điều kiện bất cứ lúc nào. Bất kỳ thay đổi sẽ được đăng trên https://www.alcatrazcruises.com/privacy-policy/và sẽ có hiệu lực khi đăng trừ khi một ngày có hiệu lực được chỉ định.

Takedown
Nếu bạn muốn xóa nội dung của mình khỏi Alcatraz Cruises ' website (s), bạn sẽ cần phải gửi một tin nhắn đến sau: [email protected] Sau Alcatraz Cruises nhận được yêu cầu e-mail của bạn, xin vui lòng cho phép 30 ngày để thực hiện hành động, mặc dù Alcatraz Cruises có quyền từ chối bất kỳ yêu cầu như vậy.

Chung
Các điều khoản và điều kiện này và tuyên bố về quyền riêng tư cùng với bất kỳ điều khoản bổ sung nào mà bạn đồng ý khi sử dụng các yếu tố cụ thể của (các) trang web cấu thành thỏa thuận toàn bộ và độc quyền giữa bạn và Alcatraz Cruises .

LUẬT CHI PHỐI
Thỏa thuận này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo pháp luật của tiểu bang California, mà không liên quan đến mâu thuẫn với các nguyên tắc pháp luật. Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến thỏa thuận này sẽ được giải quyết độc quyền trong các tòa án tiểu bang hoặc liên bang nằm ở San Francisco, California và các bên đồng ý với thẩm quyền tài phán cá nhân của các tòa án đó.

Hướng dẫn tham gia Facebook

Trên Hornblower co. và Alcatraz Cruises Trang, chúng tôi mong muốn đăng nội dung có liên quan, thú vị và hoan nghênh ý kiến và đề xuất của bạn. Mặc dù chúng tôi khuyến khích cuộc trò chuyện và đối thoại, chúng tôi muốn đảm bảo một môi trường tôn trọng cho khách hàng, nhân viên, đối tác và các bên liên quan của chúng tôi.

 • Chúng tôi khuyến khích bạn bình luận về bài viết hoặc bình luận từ người hâm mộ mà bạn thấy thú vị và cung cấp thông tin chi tiết của mình.
 • Chúng tôi sẽ trả lời ý kiến khi thích hợp.
 • "Like" bài viết, hình ảnh và video mà bạn thích và muốn xem chi.
 • Trang sở không được dự định như là một nơi để nhận được sự cố dịch vụ khách hàng. Hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi để biết các vấn đề về dịch vụ khách hàng.

Chúng tôi có quyền xóa:

 • Ý kiến, liên kết, hình ảnh hoặc video được khiêu dâm, tục tĩu hoặc hận thù trong thiên nhiên
 • Bài viết có thể gây khó chịu cho các thành viên cộng đồng khác
 • Những nhận xét đe dọa bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức hoặc công ty nào
 • Bình luận rằng phỉ báng hoặc quấy rối một cá nhân
 • Liên tiếp off-topic bài viết của một fan hâm mộ duy nhất
 • Lặp lại bài viết sao chép và dán hoặc nhân đôi bởi một hoặc nhiều người hâm mộ
 • Mời chào hoặc quảng cáo
 • Nhận xét, liên kết, hình ảnh hoặc video khuyến khích hoạt động bất hợp pháp
 • Bất kỳ tài liệu nào vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào
 • Ý kiến sai hoặc tuyên bố về Hornblower co., Alcatraz Du lịch trên biển, các sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty hoặc bất kỳ đối thủ cạnh tranh

Disclaimer — nội dung của bên thứ ba

Người điều phối của các trang này đôi khi sẽ liên kết đến các trang web của bên thứ ba để chia sẻ thông tin up-to-date nhất với cộng đồng. Theo các liên kết này sẽ đưa bạn đến các tài liệu hoặc nội dung không có nguồn gốc từ Alcatraz Cruises. Nội dung tạo nên các trang web và bài viết này không phải là trách nhiệm của Alcatraz Du lịch trên biển, và không nhất thiết phải đại diện cho các nhận định, niềm tin hoặc sự chứng thực của công ty.

Alcatraz Cruises không đảm bảo hoặc thực hiện bất kỳ đại diện hoặc khiếu nại nào về tính hợp lệ, độ chính xác, tiền tệ, tính kịp thời, hoàn thiện hoặc các lời bình luận của bên thứ ba hoặc "thích" chứa trên các trang của người hâm mộ, cũng như không chịu trách nhiệm hoặc chịu bất kỳ khiếu nại hoặc thiệt hại nào, cho dù trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt, hậu quả hoặc bằng cách khác, phát sinh từ việc giải thích, sử dụng hoặc dựa vào, ủy quyền hoặc trái phép, các thông tin đó.

Dịch vụ khách hàng

Xin lưu ý rằng Facebook không được dự định làm nơi để nhận các vấn đề về dịch vụ khách hàng. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến liên quan đến Alcatraz Du lịch trên biển hoặc các sản phẩm liên kết của nó, cung cấp cho chúng tôi một cuộc gọi. Chúng tôi sẽ rất vui khi được giúp đỡ.

Điện thoại   : 415.981. ROCK (7625) thứ hai – thứ sáu, 9AM đến 5pm.

Twitter hướng dẫn tham gia

Alcatraz Cruises sử dụng Twitter.com như một cách để tham gia vào các cuộc đàm thoại về kinh doanh của chúng tôi và ngành công nghiệp của chúng tôi. Chúng tôi có thể có nhiều hơn một tài khoản Twitter chính thức. Hiện đang hoạt động của chúng tôi Twitter xử lý là:

@AlcatrazCruises

Tweets của chúng tôi bao gồm một loạt các chủ đề mà có quan tâm đến khách hàng của chúng tôi, Khách lẻ của chúng tôi, các đối tác của chúng tôi và các nhóm ngành công nghiệp khác. Những tweets này có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở: thông báo về Alcatraz Du lịch trên biển và các hoạt động của chúng tôi, thông báo về gia đình Hornblower của công ty và hoạt động của mình, tin tức về đối tác của chúng tôi, du lịch và du lịch ngành công nghiệp tin tức và thông tin về các hoạt động dịch vụ nhóm của chúng tôi.

Tham gia với Alcatraz Cruises trên Twitter

Alcatraz Cruises ' quyết định để làm theo một người sử dụng Twitter cụ thể không bao hàm sự chứng thực của bất kỳ loại. Chúng tôi làm theo tài khoản trên Twitter mà chúng tôi tin rằng có liên quan đến ngành công nghiệp của chúng tôi và công ty của chúng tôi. Điều này có thể bao gồm sau các tài khoản Twitter của các công ty và các doanh nghiệp thương mại khác (và/hoặc nhân viên của họ) mà bình luận về các vấn đề liên quan đến ngành công nghiệp. Chúng tôi cũng có thể làm theo Twitter người dùng được khách hàng của Alcatraz Cruises .

Tweets mà chúng tôi tái tweet không bao hàm sự chứng thực trên một phần của chúng tôi. Chúng tôi có thể ReTweet tin tức và liên kết mà chúng tôi tin rằng có liên quan đến công việc chúng tôi làm trong ngành công nghiệp du lịch và du lịch và/hoặc quan tâm đến những người theo của chúng tôi. Chúng tôi sẽ đọc tất cả @replies và tin nhắn trực tiếp gửi cho chúng tôi. Nếu thích hợp, chúng tôi sẽ trả lời các tin nhắn cá nhân và có thể, nếu cần thiết, trực tiếp các cá nhân đến các kênh thích hợp hơn, chẳng hạn như dịch vụ khách hoặc quan hệ truyền thông. Alcatraz Cruises phấn đấu để được một công dân phương tiện truyền thông xã hội tốt và sẽ báo cáo tài khoản Twitter có vẻ là thư rác hoặc bot-driven tài khoản.

Liên kết đến các trang web khác

Chúng tôi có thể bao gồm các liên kết đến các trang web trong tweets của chúng tôi để chia sẻ thông tin up-to-date nhất với cộng đồng. Theo các liên kết này sẽ đưa bạn đến các tài liệu hoặc nội dung không có nguồn gốc từ Alcatraz Cruises . Nội dung tạo nên các trang web và bài viết này không phải là trách nhiệm của Alcatraz Cruises , và không nhất thiết phải đại diện cho các nhận định, niềm tin hay sự chứng thực của công ty. Alcatraz Cruises không đảm bảo hoặc thực hiện bất kỳ đại diện hoặc tuyên bố về tính hợp lệ, tính chính xác, tiền tệ, kịp thời, đầy đủ hoặc của các lời bình luận của bên thứ ba có trong hàng giờ Twitter của chúng tôi, cũng không phải Alcatraz Cruises chịu trách nhiệm về bất kỳ yêu cầu bồi thường hoặc thiệt hại, cho dù trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt, hậu quả hoặc bằng cách khác, phát sinh từ việc giải thích, sử dụng hoặc dựa trên, ủy quyền hoặc trái phép, các thông tin đó.

Thông báo pháp lý, bản quyền và quyền riêng tư

Tweets và/hoặc @replies liên quan đến bất kỳ vấn đề pháp lý đang diễn ra hoặc các vấn đề quy định cụ thể để Alcatraz Cruises sẽ không được công nhận.

Chúng tôi không yêu cầu cá nhân thông tin cá nhân hoặc bí mật thông qua các công cụ truyền thông xã hội như Twitter.

Alcatraz Cruises Nhân viên sử dụng Twitter

Một số Alcatraz Cruises nhân viên tweet ngoài giờ làm việc và/hoặc trong công suất cá nhân của họ dưới tên hoặc bút danh riêng của họ. Mặc dù có liên quan chuyên môn với Alcatraz Cruises , các tweets của nhân viên trong năng lực cá nhân của họ không đại diện cho vị trí chính thức của Alcatraz Cruises . Tweets như vậy nên được coi là những người của công dân tư nhân. Như vậy, Alcatraz Cruises không chịu trách nhiệm về bất cứ những Tweet này.

Hướng dẫn tham gia YouTube

Alcatraz Cruises sử dụng YouTube, một dịch vụ chia sẻ video, như một cách để chia sẻ nội dung phù hợp và thú vị với khách hàng và các bên liên quan của chúng tôi. Video của chúng tôi bao gồm nhiều nội dung nhưng không giới hạn ở: thông tin về Alcatraz Du lịch trên biển và các hoạt động của chúng tôi, thông tin về gia đình Hornblower của công ty và các hoạt động, thông tin hoặc tin tức về các đối tác của chúng tôi, và tin tức du lịch và du lịch.

Tham gia với Alcatraz Cruises trên YouTube

Alcatraz Cruises ' quyết định đăng ký vào một kênh YouTube cụ thể không bao hàm sự chứng thực dưới bất kỳ hình thức nào. Chúng tôi theo dõi kênh trên YouTube mà chúng tôi cho rằng có liên quan đến ngành nghề của chúng tôi. Điều này có thể bao gồm việc đăng ký tài khoản YouTube của các công ty và các doanh nghiệp thương mại khác (và/hoặc nhân viên của họ) nhận xét và/hoặc chia sẻ video về các vấn đề liên quan đến ngành. Alcatraz Du lịch trên biển ' chấp nhận một người bạn yêu cầu từ một tài khoản trên YouTube không ngụ ý một sự chứng thực về quan điểm của họ. Alcatraz Du lịch trên biển ' bao gồm một video mà chưa được tạo ra bởi Hornblower co. hoặc Alcatraz Cruises trong một playlist không ngụ ý sự chứng thực của video đó.

Chúng tôi sẽ đọc tất cả các ý kiến được đăng trên video và tin nhắn của chúng tôi gửi cho chúng tôi. Nếu thích hợp, chúng tôi sẽ trả lời các tin nhắn cá nhân và nếu cần thiết, trực tiếp cá nhân đến các kênh truyền thông thích hợp hơn, chẳng hạn như dịch vụ khách hoặc quan hệ truyền thông.

Bằng cách gửi một bình luận, tin nhắn hoặc "phản ứng video" thông qua một trong Alcatraz Cruises ' các kênh YouTube chính thức, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện của các nguyên tắc tham gia này:

 • Alcatraz Cruises có quyền không gửi bình luận hoặc "phản ứng video", cũng không phải để trả lời một bình luận hay "phản ứng video".
 • Chúng tôi đánh giá tất cả các ý kiến trước khi gửi bài và chúng tôi sẽ nỗ lực tốt nhất để đăng ý kiến thích hợp một cách kịp thời. Chúng tôi sẽ không gửi bất kỳ ý kiến được phân loại là thư rác hoặc được cho là có chứa ngôn ngữ gây khó chịu, không phù hợp, hận thù và/hoặc phỉ báng.
 • Ý kiến không nên chứa thô tục. Vui lòng tránh sử dụng ngôn ngữ mạnh mẽ.
 • Ở trên chủ đề. Ý kiến phải liên quan đến video mà bạn đang bình luận.
 • Bình luận hoặc ý kiến bày tỏ trên một video đến từ các thành viên của công chúng. Quan điểm được thể hiện bởi các commenters bên ngoài không nhất thiết đại diện cho quan điểm của Hornblower co., Alcatraz Cruises , quản lý hoặc nhân viên của mình. Alcatraz Cruises không xác nhận hoặc phê duyệt nội dung của họ. Alcatraz Du lịch trên biển không chịu trách nhiệm và từ chối bất kỳ và tất cả các trách nhiệm pháp lý cho nội dung của các ý kiến bằng văn bản của commenters bên ngoài trên kênh YouTube của chúng tôi.
 • Bất kỳ nhận xét hoặc truy vấn nào liên quan đến các vấn đề cụ thể, đặc biệt là những người vượt quá phạm vi của video, nên được hướng dẫn đến Alcatraz Cruises qua e-mail hoặc điện thoại thay vì được nâng lên trong phần ý kiến của một video đăng.
 • Nếu bạn cảm thấy ai đó đã vi phạm các điều khoản Dịch vụ của YouTube, hãy báo cáo vấn đề bằng cách chọn liên kết "gắn cờ". Tính năng YouTube này hiển thị bên cạnh mỗi video và bình luận

Thông báo pháp lý, bản quyền và quyền riêng tư

Các bình luận, tin nhắn hoặc "phản hồi video" liên quan đến bất kỳ vấn đề pháp lý hoặc vấn Alcatraz Du lịch trên biển sẽ không được công nhận.

Chúng tôi không yêu cầu cá nhân thông tin cá nhân hoặc bí mật thông qua các công cụ truyền thông xã hội như YouTube.

Chính sách ngôn ngữ

Giao diện YouTube có sẵn bằng nhiều ngôn ngữ, bao gồm cả tiếng Anh và Pháp. Để thay đổi cài đặt ngôn ngữ của giao diện, hãy chọn "tiếng Anh" hoặc "pháp" từ menu lựa chọn ngôn ngữ nằm ở cuối trang web của YouTube.

Alcatraz Cruises Nhân viên sử dụng YouTube

Một số Alcatraz Các nhân viên của Cruises sử dụng YouTube ngoài giờ làm việc và/hoặc trong công suất cá nhân của họ dưới tên hoặc bút danh riêng của họ. Mặc dù có liên quan chuyên môn với Alcatraz Du lịch trên biển, đăng video, ý kiến và các hoạt động khác của YouTube của nhân viên trong năng lực cá nhân của họ không đại diện cho vị trí chính thức của Alcatraz Cruises. Các hoạt động như vậy nên được coi là những người của công dân tư nhân.

Blog hướng dẫn tham gia

Alcatraz Cruises blog đã được phát triển để tham gia vào các cuộc hội thoại có liên quan đến ngành công nghiệp du lịch và du lịch. Các hướng dẫn tham gia này áp dụng cho những người chọn sử dụng Alcatraz Cruises blog như diễn đàn. Bằng cách sử dụng các trang web này và gửi nhận xét, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện của các hướng dẫn tham gia:

 • Alcatraz Cruises có quyền không gửi bình luận hoặc trả lời một bình luận.
 • Chúng tôi sẽ đánh giá tất cả các ý kiến trước khi gửi bài và chúng tôi sẽ nỗ lực tốt nhất để đăng ý kiến thích hợp trong một cách kịp thời. Chúng tôi sẽ không gửi bất kỳ ý kiến được phân loại là thư rác hoặc chứa ngôn ngữ gây khó chịu, hận thù và/hoặc phỉ báng.
 • Ý kiến không nên chứa thô tục. Xin vui lòng kiềm chế ngôn ngữ mạnh mẽ.
 • Ở trên chủ đề. Ý kiến phải liên quan, theo một cách nào đó, để đăng bài mà bạn đang bình luận. Chúng tôi sẽ không tổng hợp ý kiến. Tất cả các bình luận được đăng sẽ hiển thị riêng biệt và không phải là một.
 • Chúng tôi sẽ nỗ lực tốt nhất để đáp ứng với ý kiến. Chúng tôi có thể gửi bình luận hoặc viết một bài viết đáp ứng một số ý kiến hoặc câu hỏi về một chủ đề tương tự. Nếu một câu hỏi là rất cụ thể; chúng tôi có thể cần thêm thời gian để điều tra và trả lời.
 • Bạn được tự do đăng một bình luận trên các trang blog của chúng tôi, miễn là nó tuân thủ các hướng dẫn tham gia của chúng tôi. Để tôn trọng ý định ban đầu của ý kiến được thực hiện trên blog của chúng tôi, chúng tôi sẽ không dịch ý kiến của bạn.
 • Ý kiến liên quan đến bất kỳ vấn đề pháp lý đang diễn ra hoặc các sự cố quy định cụ thể cho Hornblower co. hoặc Alcatraz Cruises sẽ không được đăng.
 • Bình luận hoặc ý kiến bày tỏ trên blog đến từ các thành viên của công chúng và là những người đóng góp tương ứng của họ chỉ. Quan điểm bày tỏ bởi những người đóng góp bên ngoài không nhất thiết đại diện cho quan điểm của Alcatraz Du lịch trên biển, quản lý hoặc nhân viên của nó. Alcatraz Cruises không xác nhận, hoặc phê duyệt nội dung của họ. Alcatraz Cruises không chịu trách nhiệm và từ chối bất kỳ và tất cả các trách nhiệm pháp lý cho các nội dung của các ý kiến bằng văn bằng bên ngoài đóng góp cho các blog.
 • Trực tiếp bất kỳ ý kiến hoặc truy vấn liên quan đến các vấn đề cụ thể, đặc biệt là những người vượt ra ngoài phạm vi của các cuộc thảo luận Blog, để liên hệ với chúng tôi phần hơn là được nâng lên trong phần ý kiến của một bài đăng blog.

 

Hướng dẫn tham gia Flickr

Alcatraz Cruises sử dụng Flickr, một dịch vụ chia sẻ hình ảnh, như một cách để chia sẻ ảnh có liên quan và thú vị với khách hàng và các đối tác của chúng tôi. Alcatraz Cruises có thể chia sẻ ảnh mô tả hoạt động của chúng Alcatraz Cruises Các sự kiện khác nhau và các hoạt động khác liên quan đến ngành của chúng tôi.

Tham gia với Alcatraz Cruises trên Flickr

Alcatraz Cruises ' quyết định để thêm một tài khoản Flickr cụ thể như là một liên lạc không bao hàm sự chứng thực của bất kỳ loại. Chúng tôi làm theo các địa chỉ liên lạc khác trên Flickr mà chúng tôi tin rằng có liên quan đến ngành công nghiệp của chúng tôi. Điều này có thể bao gồm đăng ký vào dòng Flickr của các công ty và các doanh nghiệp thương mại khác (và/hoặc nhân viên của họ) rằng nhận xét và/hoặc chia sẻ hình ảnh của ngành công nghiệp liên quan đến vấn đề. Alcatraz Bao gồm các du lịch trên biển của một bức ảnh mà chưa được tạo ra bởi Alcatraz Cruises trong một bộ sưu tập không bao hàm sự chứng thực của ảnh đó. Chúng tôi sẽ đọc tất cả các ý kiến được đăng trên hình ảnh và tin nhắn của chúng tôi gửi cho chúng tôi. Nếu thích hợp, chúng tôi sẽ trả lời các tin nhắn cá nhân và có thể hướng các cá nhân đến các kênh truyền thông thích hợp hơn, chẳng hạn như dịch vụ khách hoặc quan hệ truyền thông.

Bằng cách gửi một bình luận qua Alcatraz Cruises ' chính thức của dòng Flickr, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện của các hướng dẫn tham gia:

 • Tất cả các ý kiến sẽ được đánh giá một cách kịp thời. Chúng tôi có quyền loại bỏ bất kỳ ý kiến hoặc hình ảnh được phân loại là thư rác hoặc được cho là có chứa ngôn ngữ gây khó chịu, không phù hợp, hận thù và/hoặc phỉ báng.
 • Chúng tôi có quyền loại bỏ bất kỳ thẻ không phù hợp nào từ Alcatraz Cruises Hình ảnh.
 • Ý kiến không nên chứa thô tục. Xin vui lòng kiềm chế ngôn ngữ mạnh mẽ.
 • Ở trên chủ đề. Ý kiến phải liên quan trong một số cách để các video mà bạn đang bình luận.

Bình luận hoặc ý kiến bày tỏ trên một bức ảnh đến từ các thành viên của công chúng. Quan điểm bày tỏ bởi commenters bên ngoài không nhất thiết phải đại diện cho quan điểm của Alcatraz Cruises , quản lý hoặc nhân viên của mình. Alcatraz Cruises không xác nhận hoặc phê duyệt nội dung của họ. Alcatraz Cruises không chịu trách nhiệm và từ chối bất kỳ và tất cả các trách nhiệm pháp lý cho nội dung của các ý kiến bằng văn bản của commenters bên ngoài trên dòng Flickr của chúng tôi.

Bất kỳ ý kiến hoặc truy vấn nào liên quan đến các vấn đề cụ thể, đặc biệt là những người vượt ra ngoài phạm vi ảnh, nên được hướng đến trang liên hệ chúng tôi thay vì được nâng lên trong phần nhận xét của ảnh được đăng.

Thông báo pháp lý, bản quyền và quyền riêng tư

Chúng tôi đã cấp phép hình ảnh Flickr của chúng tôi bằng cách sử dụng một giấy phép Creative Commons. Bạn có thể sử dụng và sao chép các bức ảnh được bao gồm trong thư viện này cho các mục đích phi thương mại miễn là các bức ảnh là:

 • không sửa đổi
 • ghi vào Alcatraz Cruises
 • liên kết với Alcatraz Du lịch trên biển tài khoản theo điều khoản của Flickr của dịch vụ

Các bình luận hoặc tin nhắn liên quan đến bất kỳ vấn đề pháp lý hoặc vấn Alcatraz Cruises sẽ không được công nhận.

Chúng tôi không yêu cầu cá nhân thông tin cá nhân hoặc bí mật thông qua các công cụ truyền thông xã hội như Flickr.

Alcatraz Cruises Nhân viên sử dụng Flickr

Một số Alcatraz Cruises nhân viên sử dụng Flickr ngoài giờ làm việc và/hoặc trong công suất cá nhân của họ dưới tên hoặc bút danh riêng của họ. Mặc dù có liên quan chuyên môn với Alcatraz Cruises , đăng ảnh, ý kiến và các hoạt động Flickr khác của nhân viên trong năng lực cá nhân của họ không đại diện cho vị trí chính thức của Alcatraz Cruises . Các hoạt động như vậy nên được coi là những người của công dân tư nhân.

Twitter Instagram Youtube Google-cộng với Facebook Flickr Pinterest