Alcatraz Tác giả

Đặc biệt xuất hiện và sách Signings
Jolene Babyak

Kiểm tra lại vào tháng tư

Tác giả của "Breaking the Rock" và con gái của Arthur McConnell Dollison, một trong những sĩ quan cải huấn cuối cùng để làm việc trên đảo. Nghe Jolene nói về những kinh nghiệm của cô lớn lên như một đứa trẻ trên Alcatraz .

Michael

Kiểm tra lại vào tháng tư

" Alcatraz : Một Definitive lịch sử của trại giam Years tác giả. Gặp gỡ Nhà nghiên cứu lịch sử được hoan nghênh và tác giả và nghe những suy nghĩ của mình đằng sau cuốn sách bán chạy nhất của mình liên quan đến Alcatraz Island lịch sử phong phú của nó.

Tác giả khách được lên kế hoạch trong ngày Tours chỉ. Vui lòng kiểm tra lại để cập nhật các tác giả và lịch trình của khách.