Bỏ qua đến nội dung chính

Alcatraz Lưu niệm hình ảnh

25% tắt lưu niệm nội trú ảnh và khung

Chỉ phải trả $15 mỗi ($21,70 giá thường xuyên)

Alcatraz Cruises được giảm giá cho ảnh lưu niệm trả trước của bạn khi bạn đặt Alcatraz vé tour!

Mua vé

Nụ cười, bạn sẽ Alcatraz ! Nắm bắt cuộc phiêu lưu công viên quốc gia của chúng tôi và chia sẻ hình ảnh của Alcatraz Island với bạn bè và gia đình. Mỗi mua bao gồm một khung lưu niệm và hình ảnh bổ sung cổ phiếu lịch sử.

Nó đơn giản:

  • Trong khi thanh toán, chọn ngày khởi hành mong muốn
  • Chọn số lượng ảnh mong muốn
  • Ảnh sẽ được chụp trên tàu trên đường đến đảo
  • Khi trở về từ đảo, tìm ảnh của bạn và kiểm tra

* Giá có thể thay đổi bất cứ lúc nào.

Twitter Instagram Youtube Google-cộng với Facebook Flickr Pinterest