Bộ sưu tập bảo tàng tại "The Rock"

Khám phá các mục lịch sử trên Alcatraz Island

Trên khắp đảo, bạn sẽ tìm thấy hàng trăm hiện vật độc đáo và tái tạo các hiện vật gốc trên màn hình. Mục bao gồm các bức ảnh lịch sử, tài liệu, các đối tượng được thực hiện bởi các tù nhân, các mặt hàng được sử dụng bởi các sĩ quan cải huấn và nhiều hơn nữa. Một số bộ sưu tập được hiển thị trong suốt tour du lịch tự hướng dẫn của Cellhouse, trên các bức tường và trong các tế bào. Phần bổ sung được tìm thấy trong các cuộc triển lãm đặc biệt bên trong xây dựng 64, xây dựng doanh trại dockside.

Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy truy Alcatraz Island Trang web bộ sưu tập bảo tàng .