Alcatraz Island Gardens

Mặt nhẹ nhàng của "The Rock"

Từ quân đội đến thời trại giam, thực vật làm mềm "The Rock" cho những người gọi là Alcatraz Island Nhà. Thông qua làm vườn, cư dân đảo tạo ra vẻ đẹp ở một nơi tập trung vào việc phòng thủ, trừng phạt, và giam giữ. Các gia đình của các vệ sĩ rất thích tiệc trà trong vườn, và làm vườn đã trở thành một trò tiêu khiển chào đón. Đối với các tù nhân đáng tin cậy, các khu vườn đã được một thoát khỏi cuộc sống hàng ngày giam. Ngay cả ngày nay, các khu vườn phát triển mạnh là một tương phản với nhà tù somber.

Sau khi đóng cửa của nhà tù trong 1963, nhiều nhà máy sống sót trong nhiều thập kỷ mà không cần chăm sóc. Những người sống sót là sự lựa chọn tuyệt vời cho làm vườn trong vùng Vịnh hoặc khí hậu Địa Trung Hải khác tương tự. Kể từ 2003, The Golden Gate Bảo tồn công viên quốc gia đã làm việc tay trong tay với National Park Service để khôi phục lại những khu vườn tuyệt vời và để chia sẻ câu chuyện của họ với du khách.