Special Edition Audio Tour - Alcatraz in Times of Change

Một thương hiệu mới, hạn chế Special Edition tour du lịch âm thanh, Alcatraz trong Times of Change, có sẵn để bạn có tải về ngay bây giờ!

Tour 30 phút này chia sẻ những câu chuyện thú giải và hấp dẫn về Alcatraz .  Nó được rút ra từ cuộc phỏng vấn cá nhân của nhân viên với cựu tù binh, cán bộ cải huấn, và trẻ em lớn lên ở đây, cũng như nhiều thập kỷ nghiên cứu sâu vào những câu chuyện ít được biết đến của đảo.  Khám phá những khu vườn lịch sử, Eagle Plaza và các khu vực công nghiệp mới.

Xin lưu ý:

  • Các tour du lịch âm thanh chỉ bằng tiếng Anh.
  • Nếu bạn không có điện thoại thông minh để tải xuống ứng dụng, hãy dừng Alcatraz Dock để có được một phiên bản miễn phí của các tour du lịch trên đĩa CD.
  • While the app can be downloaded in advance, the audio recording will only play while on Alcatraz Island.