Nhân dân bản địa Sunrise Lễ

Một sự kiện đáng nhớ

This year, attendance at both the October and November Indigenous People Sunrise Ceremonies is by invitation only. Please check back for updated information regarding the November 2020 event.

Các nhân dân bản địa Sunrise lễ là sự kiện hàng năm được tổ chức vào Alcatraz Island để tôn vinh các dân bản địa của Mỹ và để thúc đẩy quyền của họ. Được tổ chức hàng năm kể từ 1975, Alcatraz Lễ kỷ niệm sự kiện phản đối của 1969, nơi Alcatraz -Red Power Movement (ARPM) chiếm đảo.