Bỏ qua đến nội dung chính

Nhân dân bản địa Sunrise Lễ

Người Ấn Độ của tất cả các bộ lạc

Nhân dân bản địa Sunrise Lễ

Một sự kiện đáng nhớ

Sự kiện này kỷ niệm 527 năm kháng chiến bản địa và sự sống còn ở châu Mỹ, danh dự các khả năng phục hồi văn hóa của dân bản địa ở California và trên toàn thế giới, và kỷ niệm 50 năm của nghề nghiệp của Alcatraz bởi Indians của tất cả các bộ lạc trong 1969-1970. Nó đã được tài trợ và phối hợp của Hội đồng Hiệp ước quốc tế Ấn Độ trong 40 năm qua.

Twitter Instagram Youtube Google-cộng với Facebook Flickr Pinterest