Nội chiến chương trình lịch sử cuộc sống

Trải nghiệm lịch sử xác thực
Hàng năm vào tháng 5 và tháng 10

Trong National Park Service và những người bạn của nội chiến Alcatraz tổ chức ngày lịch sử sống, miêu tả cuộc sống Alcatraz Island trong cuộc nội chiến, khi đó là một pháo đài quân sự. Câu chuyện của Fort Alcatraz bao gồm các tù nhân ly khai, bắn pháo tại một tàu chiến Anh, và sự khởi đầu của Alcatraz như một nhà tù. Trong ngày lịch sử sống, du khách có cơ hội nghe nhạc sống trong thời nội chiến, nghe về vai trò của California trong cuộc nội chiến, nhìn thấy trang phục thời kỳ quân đội và dân sự mặc bởi các chuyên gia thông dịch và có một tour du lịch hướng dẫn của Fort Alcatraz . Để biết thêm thông tin về vai trò của Alcatraz trong cuộc nội chiến, hãy ghé thăm National Park Service Tìm hiểu lịch sử. Để biết thêm thông tin về tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ các chương trình nội chiến trên Alcatraz , và bản tin thông tin của nó, hãy vào friendsofcivilwaralcatraz.org.

* Những sự kiện này chỉ được cung cấp trong tour trong ngày.