Alcatraz Island Sự kiện hàng năm và chương trình

Thưởng thức và kỷ niệm với chúng tôi

Mỹ, Ấn Độ chiếm đóng kỷ niệm

Hàng năm trong tháng mười một

Ngày lễ hội trái đất

Hàng năm trong tháng tư

Nội chiến sống ngày lịch sử

Hàng năm vào tháng 5 và tháng 10

Junior Ranger ngày

Hằng năm vào tháng 3 và tháng 11

Nhân dân bản địa Sunrise Lễ

Hàng năm trong tháng mười và tháng mười một