Nóng off the Press

Làm nổi bật trải nghiệm của chúng tôi

Luôn có một cái gì đó mới và thú vị xảy ra tại Alcatraz Cruises ! Kể từ khi mở cửa cho công chúng trong 2006, chúng tôi đã có nhiều điểm nổi bật tuyệt vời như chúng tôi liên tục cập nhật các dịch vụ của chúng tôi, mà có thể bao gồm một Khánh của sản phẩm mới và các phương tiện, một triển lãm lưu diễn, một bộ phim quay hoặc một cuộc thi truyền thông xã hội trực tuyến.

Tìm các thông cáo báo chí mới nhất dưới đây hoặc cho chúng tôi biết để thêm bạn vào danh sách phương tiện truyền thông của chúng tôi và bạn sẽ được gửi tin tức mới ngay khi nó có sẵn.

Liên hệ phương tiện