Bỏ qua đến nội dung chính

Giấy phép phim

Giấy phép ứng dụng

Quản lý Đặt phòng của bạn

Truyền hình & phim ứng dụng

Tất cả mọi thứ bạn cần để có được Alcatraz Cruises Truyền hình & giấy phép phim

 

Nổi tiếng với lores và truyền thuyết của mình và bọn tội phạm nổi tiếng, Alcatraz Island là một xác định phải xem điểm đến và thu hút cho các nhà sản xuất phim và quay phim để nắm bắt.

Nếu bạn là một bộ phim hoặc phi hành đoàn truyền hình quan tâm đến quay phim Alcatraz Island trên tàu Alcatraz Cruises , xin lưu ý văn phòng sử dụng công viên đặc biệt không được phê duyệt bất kỳ sự kiện nào cũng như quay phim Alcatraz Island cho phần còn lại của 2019. 

Để đăng ký cho một giấy phép quay phim trong 2020, hãy chắc chắn để đánh giá và hoàn tất các tài liệu thích hợp và cho phép tìm thấy tại giấy phép NPS.

Phim trên một cuộn và đánh dấu một bộ phim
Twitter Instagram Youtube Google-cộng với Facebook Flickr Pinterest