Bỏ qua đến nội dung chính

Tài sản có thể tải xuống

Alcatraz Vé Photo Gallery

Là gì của chúng ta là Yours

Một hình ảnh là Worth 1.000 Words

Alcatraz Island chắc chắn quyến rũ sự chú ý của hàng triệu du khách, nhiếp ảnh và các nhà báo. Chúng tôi đã cung cấp một lựa chọn các hình ảnh có độ phân giải cao dưới đây để giúp bạn chuẩn bị câu chuyện của bạn.

Để biết thêm thông tin hoặc thiết lập truy cập phương tiện, vui lòng liên hệ:

Michael Badolato
Quan hệ công chúng
415.635.2261
[email protected]

Làng antonette Sespene
Giám đốc Sales & Marketing
415.438.8335
[email protected]

Twitter Instagram Youtube Google-cộng với Facebook Flickr Pinterest