The Way cuối cùng để kinh nghiệm San Francisco

Điểm thu hút thú vị nhất của San Francisco

Alcatraz Cruises mời các chuyên gia về phương tiện truyền thông liên hệ với chúng tôi để hỗ trợ câu chuyện và nghiên cứu. Ngoài việc cung cấp thông tin công ty và hình ảnh, chúng tôi có thể sắp xếp các tour du lịch cho các nhà báo và đội phim và chúng tôi cung cấp Cập Nhật thường xuyên cho những người trên danh sách phương tiện truyền thông của chúng tôi.

Alcatraz Cruises là chính thức của National Park Service , cung cấp vé và dịch vụ phà đến Alcatraz Island , cung cấp các chuyến khởi hành thường xuyên hàng ngày từ Bến tàu 33 Alcatraz Hạ cánh nằm trên Embarcadero. Alcatraz Cruises là nhà cung cấp độc quyền vé và vận chuyển đến Alcatraz Island .

Thông cáo báo chí
Báo chí bảo hiểm
Tài sản có thể tải xuống
Awards & chứng chỉ