Các khám phá của Alcatraz Island

Sử dụng sớm
Những người đầu tiên đến thăm Alcatraz Island là những người dân bản địa đến đó giữa 10.000 và 20.000 năm trước. Hai nhóm lớn sống xung quanh Vịnh: Miwok người sống ở phía bắc của Vịnh trong quận hiện tại của Marin, và Ohlone người sống ở các vùng ven biển giữa Point sur và vịnh San Francisco.

Việc sử dụng sớm các Alcatraz bởi những người dân bản địa là khó khăn để tái tạo lại bởi vì hầu hết các lịch sử miệng của các bộ lạc đã bị mất. Các sử gia tin rằng Alcatraz đã được sử dụng như một nơi để cắm trại và một khu vực để thu thập thực phẩm, đặc biệt là trứng của các loài chim và đời sống biển. Một truyền thống có thể là đảo đã được sử dụng như một nơi lưu vong cho các thành viên của bộ lạc đã vi phạm luật bộ lạc.

Khi các thám hiểm Tây Ban Nha đầu tiên đến 1769, hơn 10.000 người bản địa đã sống xung quanh vịnh San Francisco.