Đối với The Young at Heart

Cung cấp một kinh nghiệm làm mới cho các nhóm cao cấp

Nhóm cao cấp được định nghĩa là các nhóm có thành viên từ 62 tuổi trở lên. Nếu bạn muốn mang theo một nhóm cao cấp của 20 người trở lên để Alcatraz Island , bạn phải yêu cầu sự cho phép trước.

Xin lưu ý: chỗ ngồi trên xe điện S.E.A.T. có thể truy cập của đảo được giới hạn cho 20 hành khách, và những chỗ ngồi được lấp đầy trên cơ sở ai đến trước. Để biết thêm thông tin về khả năng tiếp cận Alcatraz Island , hãy truy cập trang trợ năng .

Theo ngày điền trước, xin vui lòng cho phép càng nhiều thời gian càng tốt để xử lý yêu cầu của bạn.

Để yêu cầu quyền cho nhóm cao cấp của bạn, vui lòng điền vào mẫu yêu cầu ứng dụng và cho phép 30 ngày để đánh giá. Một khi chúng tôi đã nhận được yêu cầu này, một mẫu đơn sẽ được gửi đến cho bạn để hoàn thành.