Công viên quốc gia trong vùng Vịnh

Khám phá một số công viên quốc gia ở Vịnh San Francisco

Xung quanh khu vực vịnh San Francisco là tám địa điểm công viên quốc gia khác mà bảo tồn và giải thích di sản tự nhiên và văn hóa của đất nước chúng ta. Những công viên quốc gia vùng Vịnh này bao gồm những câu chuyện đa dạng và các nguồn tài nguyên như rừng Redwood già, chiến tranh thế giới thứ II Anh hùng và nhân vật nữ chính, một pháo đài thời nội chiến, một bờ biển quốc gia, và nơi cư trú của một nhà soạn kịch nổi tiếng thế giới người Mỹ.

Tìm hiểu thêm về National Park Service Các trang web trong vùng Vịnh: