Bỏ qua đến nội dung chính
Quản lý Đặt phòng của bạn

MONDAY, NOVEMBER 4, 2019 – SUNDAY, MARCH 8, 2020

Giá vé
Tour chim sớm
Người lớn 18-61 tuổi$39.90
Junior 12-17 tuổi$39.90
Đứa trẻ 5-11 tuổi$24.40
Senior trên 62 tuổi$37.65
Toddler 0-4 tuổiMiễn phí
Gói gia đình 2 người lớn + 2 trẻ em$120.25
Tour trong ngày
Người lớn 18-61 tuổi$39.90
Junior 12-17 tuổi$39.90
Đứa trẻ 5-11 tuổi$24.40
Senior trên 62 tuổi$37.65
Toddler 0-4 tuổiMiễn phí
Gói gia đình 2 người lớn + 2 trẻ em$120.25
Tour đêm
Người lớn 18-61 tuổi$47.30
Junior 12-17 tuổi$46.25
Đứa trẻ 5-11 tuổi$28.00
Senior trên 62 tuổi$44.00
Toddler 0-4 tuổiMiễn phí
Gói gia đình 2 người lớn + 2 trẻ emN/A
Đằng sau những cảnh tour
Người lớn 18-61 tuổi$92.30
Junior 12-17 tuổi$88.25
Đứa trẻ 5-11 tuổiN/A
Senior trên 62 tuổi$86.00
Toddler 0-4 tuổiN/A
Gói gia đình 2 người lớn + 2 trẻ emN/A
Tour chim sớm Tour trong ngày Tour đêm Đằng sau những cảnh tour Alcatraz & Angel Island tour
Thời giờ khởi hành
8:45 PM 9:10 PM 3:50 CHIỀU 2:10 CHIỀU Available Next Season
9:30 PM **4:45 PM 2:40 CHIỀU
10:00 PM
10:30 PM
11:00 PM
11:30 PM
12:00 CHIỀU
12:30 CHIỀU
1:05 PM
1:35 PM
Lần trả lại
Trở về từ Alcatraz Island trên bất kỳ sau đây: Trở về từ Alcatraz Island trên bất kỳ sau đây: Trở về từ Alcatraz Island trên bất kỳ sau đây: Trở về từ Alcatraz Island trên bất kỳ sau đây: Available Next Season
9:30 PM 9:30 PM 6:40 PM 6:40 PM
9:50 AM 9:50 AM **7:40 PM **7:40 PM
10:25 PM 10:25 PM
10:55 PM 10:55 PM
11:25 PM 11:25 PM
11:55 PM 11:55 PM
12:25 CHIỀU 12:25 CHIỀU
12:55 CHIỀU 12:55 CHIỀU
1:30 CHIỀU 1:30 CHIỀU
2:00 PM 2:00 PM
2:45 PM 2:45 PM
3:05 PM 3:05 PM
3:45 CHIỀU 3:45 CHIỀU
4:25 PM 4:25 PM
* * Chỉ vào những ngày chọn * * Chỉ vào những ngày chọn
Mua vé Mua vé Mua vé Mua vé Mua vé
Tour chim sớm

Thời giờ khởi hành

8:45 PM

Lần trả lại

Trở về từ Alcatraz Island trên bất kỳ sau đây:

9:30 PM

9:50 AM

10:25 PM

10:55 PM

11:25 PM

11:55 PM

12:25 CHIỀU

12:55 CHIỀU

1:30 CHIỀU

2:00 PM

2:45 PM

3:05 PM

3:45 CHIỀU

4:25 PM

Mua vé

Tour trong ngày

Thời giờ khởi hành

9:10 PM

9:30 PM

10:00 PM

10:30 PM

11:00 PM

11:30 PM

12:00 CHIỀU

12:30 CHIỀU

1:00 CHIỀU

1:30 CHIỀU

Lần trả lại

Trở về từ Alcatraz Island trên bất kỳ sau đây:

9:30 PM

9:50 AM

10:25 PM

10:55 PM

11:25 PM

11:55 PM

12:25 CHIỀU

12:55 CHIỀU

1:30 CHIỀU

2:00 PM

2:45 PM

3:05 PM

3:45 CHIỀU

4:25 PM

Mua vé

Tour đêm

Thời giờ khởi hành

3:50 CHIỀU

**4:45 PM

Lần trả lại

Trở về từ Alcatraz Island trên bất kỳ sau đây:

6:40 PM

**7:40 PM

* * Chỉ vào những ngày chọn

Mua vé

Đằng sau những cảnh tour

Thời giờ khởi hành

2:10 CHIỀU

2:40 CHIỀU

Lần trả lại

Trở về từ Alcatraz Island trên bất kỳ sau đây:

6:40 PM

**7:40 PM

* * Chỉ vào những ngày chọn

Mua vé

Alcatraz & Angel Island tour

Thời giờ khởi hành

Xem lịch trình tour

Xem lịch trình tour

Lần trả lại

Xem lịch trình tour

Xem lịch trình tour

Mua vé

Twitter Instagram Youtube Google-cộng với Facebook Flickr Pinterest