Điện ảnh San Francisco-thành phố trên phim

Thế hệ của khán giả đã đến để biết thành phố của Vịnh cho địa lý, kiến trúc của nó và lịch sử mạnh mẽ. Đối với người bản xứ San Francisco, có những miêu tả cringe-xứng đáng với chiếc xe phi tuyến...