Alcatraz Lịch sử nghề nghiệp

Câu chuyện rộng hơn của người Mỹ, Ấn Độ chiếm đóng Alcatraz 50 năm trước có thể dễ dàng bao gồm một đoạn lớn hơn của lịch sử Mỹ--như xa trở lại như là một thế kỷ 19...

Người Mỹ bản xứ chiếm đóng

One of the most significant, yet often-forgotten, historical “landmarks” of Alcatraz Island is the Native American Occupation, which was in the forefront from 1969–1971. Beginning on November 20, 1969, a ...