Alcatraz Lịch sử nghề nghiệp

Câu chuyện rộng hơn của người Mỹ, Ấn Độ chiếm đóng Alcatraz 50 năm trước có thể dễ dàng bao gồm một đoạn lớn hơn của lịch sử Mỹ--như xa trở lại như là một thế kỷ 19...

Người Mỹ bản xứ chiếm đóng

Một trong những quan trọng nhất, nhưng thường lãng quên, lịch sử "mốc" của Alcatraz Island là sự chiếm đóng của người Mỹ bản địa, nằm trong hàng đầu từ 1969 – 1971. Bắt đầu từ ngày 20 tháng 11, 1969, a..