Người Mỹ bản xứ chiếm đóng

Một trong những quan trọng nhất, nhưng thường lãng quên, lịch sử "mốc" của Alcatraz Island là sự chiếm đóng của người Mỹ bản địa, nằm trong hàng đầu từ 1969 – 1971. Bắt đầu từ ngày 20 tháng 11, 1969, a..