Albus và Scorpius do Time on Alcatraz

  Nope, đây không phải là cuối cùng phà đến Azkaban...  Vì hầu hết người hâm mộ Harry Potter đều nhận thức được, Harry Potter và đứa trẻ bị nguyền rủa hiện đang chơi tại nhà hát Curran...