Alcatraz Dungeons?

[Khách blogger John Martini] Một trong những tin đồn dai dẳng nhất về Alcatraz Island là "dungeon Tây Ban Nha cổ" được đào vào đá bên dưới nhà tù. Giống như nhiều Alcatraz lịch sử của nó là...