Chip off the Old Salt Block

Không có thắc mắc đại úy Erik ("Tubby") Anfinson có muối trong tĩnh mạch của mình, cha ông Clifford Anfinson là một người thuyền tất cả cuộc sống của mình như là một ngư dân thể thao, thuê tàu của mình...

Một cầu được sinh ra

Chia sẻ các giải thưởng với Alcatraz Island là một trong "10 địa danh hàng đầu tại Hoa Kỳ" của TripAdvisor, Golden Gate Cầu chỉ đơn giản là... Huyền thoại. 86 năm trước, ngày 5 tháng 1, 1933,...

Người Mỹ bản xứ chiếm đóng

Một trong những quan trọng nhất, nhưng thường lãng quên, lịch sử "mốc" của Alcatraz Island là sự chiếm đóng của người Mỹ bản địa, nằm trong hàng đầu từ 1969 – 1971. Bắt đầu từ ngày 20 tháng 11, 1969, a..

Anglin Brothers thoát

Khách Blog Post-Michael Esslinger nếu bạn đã được thu thập một nhóm các National Park Rangers người làm việc trên Alcatraz và yêu cầu họ viết ra những câu hỏi thường gặp nhất...