Chip off the Old Salt Block

Không có thắc mắc đại úy Erik ("Tubby") Anfinson có muối trong tĩnh mạch của mình, cha ông Clifford Anfinson là một người thuyền tất cả cuộc sống của mình như là một ngư dân thể thao, thuê tàu của mình...

The Maiden của Voyage

Khách Blog Post-Terilyn Steverson khi tôi suy ngẫm về nó, tôi bắt đầu đặt câu hỏi, "tại sao mọi người từ khắp nơi trên thế giới đến hòn đảo này?" "Tại sao...