Alcatraz Cruises Thông báo Indians of tất cả các bộ lạc ngày

Alcatraz Cruises and the National Park Service will recognize the 48th anniversary of the Occupation of Alcatraz Island by the Indians of All Tribes on Monday, November 20, 2017.

Sự kiện đặc biệt sẽ bao gồm các cuộc thảo luận bảng của các thành viên của tất cả các bộ lạc, hướng dẫn tour du lịch đi dạo về nghề nghiệp, người Mỹ bản địa vũ công và video nghề nghiệp. Các tour du lịch Cellhouse và các sự kiện khác thường xuyên theo lịch trình sẽ vẫn diễn ra như bình thường.

For more information on the Occupation, visit the NPS page “We Hold the Rock” at https://www.nps.gov/alca/learn/historyculture/we-hold-the-rock.htm.

Khách đến thăm được khuyến khích mua vé trực tuyến và in trước khi đến. Vé phải được bảo đảm trước và có thể được mua trực tuyến tạiwww. alcatrazdu lịch trên biển. com, gọi 415.981.7625 hoặc từ ticketbooth tại bến tàu 33 Alcatraz Đích.