Alcatraz Cruises Thông báo Indians of tất cả các bộ lạc ngày

Alcatraz Cruises và các National Park Service sẽ nhận ra kỷ niệm thứ 48 của sự chiếm đóng của Alcatraz Island bởi người Ấn Độ của tất cả các bộ lạc ngày thứ hai tháng 11 20, 2017.

Sự kiện đặc biệt sẽ bao gồm các cuộc thảo luận bảng của các thành viên của tất cả các bộ lạc, hướng dẫn tour du lịch đi dạo về nghề nghiệp, người Mỹ bản địa vũ công và video nghề nghiệp. Các tour du lịch Cellhouse và các sự kiện khác thường xuyên theo lịch trình sẽ vẫn diễn ra như bình thường.

Để biết thêm thông tin về nghề nghiệp, hãy truy cập vào trang NPS "chúng tôi giữ đá" tạihttps://www.NPS.gov/Alca/Learn/historyculture/we-Hold-The-Rock.htm.

Khách đến thăm được khuyến khích mua vé trực tuyến và in trước khi đến. Vé phải được bảo đảm trước và có thể được mua trực tuyến tạiwww. alcatrazdu lịch trên biển. com, gọi 415.981.7625 hoặc từ ticketbooth tại bến tàu 33 Alcatraz Đích.