Ga naar de hoofdinhoud

Algemene voorwaarden

Voorwaarden van de dienstverleningsovereenkomst

Beheer uw reservering

Service Overeenkomst

Algemene voorwaarden beleid

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op onze website www.alcatrazcruises.com, en de diensten die via onze website worden aangeboden (die in deze Gebruiksvoorwaarden gezamenlijk worden aangeduid als de "Dienst"). De dienst wordt u aangeboden door [Alcatraz Cruises, LLC]. (in deze Servicevoorwaarden aangeduid als "Bedrijf", "wij", "ons" en "onze"). Deze Servicevoorwaarden bevatten de voorwaarden en bepalingen die van toepassing zijn op uw gebruik van de Service, en uw gebruik van de Service houdt in dat u deze Servicevoorwaarden aanvaardt en ermee instemt.

Bericht betreffende geschillenbeslechting: Deze Overeenkomst bevat bepalingen die bepalen hoe vorderingen die u en wij tegen elkaar kunnen hebben worden opgelost (zie artikel 7 hieronder), met inbegrip van een overeenkomst en verplichting om geschillen te beslechten die, behoudens beperkte uitzonderingen, vereisen dat u vorderingen die u tegen ons hebt bij bindende arbitrage indient, tenzij u zich afmeldt in overeenstemming met artikel 7(e). Tenzij u zich afmeldt voor arbitrage: (a) u kunt alleen vorderingen tegen ons instellen op individuele basis, niet als onderdeel van een collectieve of representatieve actie of procedure, en (b) u kunt alleen op individuele basis en in arbitrage een voorziening (met inbegrip van geld-, verbods- en declaratoire voorzieningen) vragen.

1. Positieve verklaringen met betrekking tot uw gebruik van de dienst. Wanneer u de Service opent, bezoekt of gebruikt, vertegenwoordigt u dat: (a) de informatie die u indient is waarheidsgetrouw en accuraat; (b) uw gebruik van de Service en uw gebruik van de diensten die beschikbaar zijn op de Service niet in strijd zijn met enige toepasselijke wet- of regelgeving, (c) als u tickets koopt of een reservering maakt via de Service: (i) u de toepasselijke reservering of aankoop doet namens uzelf of namens uw persoonlijke vrienden en/of familie, (ii) de betalingsinformatie die u verstrekt, en de bijbehorende naam, adres, telefoonnummer en betaalkaartnummer kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren en/of contact met u op te nemen, en (iii) het e-mailadres dat u ons verstrekt in verband met het maken van een reservering of aankoop uniek en persoonlijk voor u is. Het is u niet toegestaan om aan boord te gaan van een veerboot of een andere toepasselijke vervoerswijze die verband houdt met een reservering die u via de Service maakt, tenzij u bij het aan boord gaan een identiteitsbewijs opgeeft dat overeenkomt met de naam van de persoon die de betreffende reservering heeft gemaakt en u de betaalkaart toont die in verband met de betreffende reservering is gebruikt.

2. Verboden gebruik van de dienst. U mag de Service alleen gebruiken zoals uitdrukkelijk toegestaan door het bedrijf. In het bijzonder, zonder beperking, mag je dat niet:

 1. een aantal tickets te kopen of te reserveren voor een evenement of activiteit die de vermelde limiet voor dat evenement of activiteit overschrijdt, of meer dan [10] aankopen of reserveringen te doen via de Service in een 72-uurs periode, hetzij op uw eigen naam of namens een groep;
 2. de Dienst te gebruiken voor commerciële doeleinden, zoals de aankoop van tickets in bulk of voor wederverkoop;
 3. gebruik maken van geautomatiseerde software of computersystemen, met inbegrip van intelligente agenten of bots, om toegang te krijgen tot de website of de Dienst;
 4.  toegang tot de Service vanaf een verborgen IP-adres of een dynamisch IP-adres;
 5. het eigenlijke IP-adres, de domeinnaam en andere identificerende informatie die u gebruikt om toegang te krijgen tot de Service te verbergen, te maskeren, te verduisteren of te vervangen;
 6. toegang te krijgen tot de dienst via een VPN of een proxyserver te gebruiken om tickets te zoeken, te reserveren, te kopen of op andere wijze te verkrijgen via de dienst;
 7. de diensten die via de Service worden geleverd, verstoren door gebruik te maken van virussen of andere programma's of technologieën die zijn ontworpen om software of hardware te verstoren of te beschadigen;
 8. de via de Dienst geleverde technologie te wijzigen, er creatieve afgeleide werken van te maken, te reverse-engineeren, te decompileren of te demonteren;
 9. de toegang van een gebruiker, host of netwerk verstoren of onderbreken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het verzenden van een virus, overbelasting, overstroming,
  spamming of scripting op een zodanige wijze dat de Service wordt verstoord of een overmatige belasting van de Service wordt gecreëerd;
 10. een robot, spider of ander apparaat of proces gebruiken om via de Service automatische aankopen te doen;
 11. zich voordoen als een andere persoon of entiteit of uw identiteit verbergen door meerdere e-mailadressen of valse namen of contactgegevens te gebruiken;
 12. beveiligingsgerelateerde functies van de Service of functies die het gebruik of kopiëren van
  Materialen voorkomen of beperken of beperkingen op het gebruik van de Service of de Materialen afdwingen, omzeilen, uitschakelen of op andere wijze verstoren; of
 13. derden helpen of aanmoedigen om deel te nemen aan activiteiten die door deze Servicevoorwaarden verboden zijn.

3. Aankoopvoorwaarden.

 1. Plaatsing van orders; Wijzigingen. Elke aankoop die u via de Service plaatst, wordt pas bevestigd nadat u een e-mail of schriftelijke bevestiging van het bedrijf hebt ontvangen. Elke wijziging die u wenst aan te brengen met betrekking tot een aankoop die u via de Service plaatst, moet worden aangevraagd via het bedrijf, en niet de externe leverancier van de diensten of producten die u hebt gekocht, indien van toepassing. U kunt contact opnemen met het bedrijf via [email protected] of 415.981.7625 om wijzigingen aan te vragen in een reservering die via de Service is gemaakt. Elke gevraagde wijziging is onder voorbehoud van beschikbaarheid en we kunnen niet garanderen dat we in staat zullen zijn om een gevraagde wijziging door te voeren.
 2. Annuleringen; Restitutiebeleid. Als u een aankoop die u via de Service plaatst, wilt annuleren, moet u contact opnemen met het bedrijf via [email protected] of 415.981.7625. Als u een reservering annuleert die u via de Service 72 uur of meer voor de datum van de reservering heeft gemaakt, zal uw betaling voor die reservering volledig worden terugbetaald. Als u een reservering annuleert die u via de Service minder dan 72 uur voor de datum van de reservering hebt gemaakt, ontvangt u geen restitutie voor die reservering, tenzij het Bedrijf in staat is uw tickets door te verkopen en het Bedrijf het recht heeft, maar niet de verplichting, om uw tickets door te verkopen. Toepasselijke terugbetalingen zullen worden verwerkt binnen veertien (14) dagen na de datum waarop wij uw annuleringsverzoek hebben ontvangen. Wij zullen ook voorzien in een terugbetaling in het geval van veiligheid, veiligheid of soortgelijke sluitingen die ons verhinderen uw reservering te honoreren. In het geval wij om welke reden dan ook niet in staat zijn om een gekochte dienst te leveren, is onze enige verplichting om de aankoopprijs die u voor de betreffende dienst heeft betaald, terug te betalen.
 3. Prijzen. De prijzen op de Service zijn per persoon, tenzij anders vermeld. Deze prijzen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, totdat uw aankoop door het bedrijf is bevestigd. Prijzen bevestigd op het moment van aankoop zijn gehonoreerd voor de datum van de reservering. De vermelde prijzen zijn exclusief fooien of fooien, persoonlijke verzekering, artikelen van persoonlijke aard, of eten of drinken dat niet in de Service is inbegrepen. Volledige betaling met een betaalkaart is noodzakelijk om een aankoop van diensten of producten via de Dienst te doen. Wij rekenen geen servicekosten voor het verwerken van creditcardbetalingen.

4. Ons beheer van de dienst; wangedrag van de gebruiker; Wangedrag van de gebruiker

 1. Ons recht om de dienst te beheren. Wij behouden ons het recht voor, maar nemen de verplichting daartoe niet op ons: (i) de Service te controleren of te herzien voor schendingen van deze Servicevoorwaarden en voor de naleving van ons beleid; (ii) te rapporteren aan de wetshandhavingsinstanties en / of juridische stappen te ondernemen tegen iedereen die deze Servicevoorwaarden schendt; (iii) de toegang tot of de beschikbaarheid van de Service te weigeren of te beperken als u deze Servicevoorwaarden, de wet of een van onze beleidslijnen schendt; (iv) het beheer van de Service op een manier die is ontworpen om onze rechten en eigendommen en rechten en de goede werking van de Service te beschermen; en / of (v) het scherm van onze gebruikers, of proberen te controleren de verklaringen van onze gebruikers.
 2. Ons recht om gebruikers te ontslaan. Zonder beperking van enige andere bepaling van deze Servicevoorwaarden, behouden wij ons het recht voor om, naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving of aansprakelijkheid, de toegang tot en het gebruik van de Dienst te weigeren aan een persoon, om welke reden dan ook of om geen enkele reden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het schenden van enige vertegenwoordiging, garantie of overeenkomst in deze Servicevoorwaarden, of van enige toepasselijke wet of regelgeving.

5. Onze intellectuele eigendomsrechten. Alle inhoud van de Service ("Materialen") en de handelsmerken, dienstmerken en logo's op de Service zijn eigendom van of in licentie gegeven aan ons en zijn onderworpen aan het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten onder Amerikaanse en buitenlandse wetten en internationale verdragen. De Service en het materiaal zijn uitsluitend voor uw informatie en persoonlijk gebruik en niet voor commerciële doeleinden. Wij behouden ons alle rechten in en op de Service en het materiaal voor. Als u een kopie van het materiaal downloadt of afdrukt voor uw eigen persoonlijk gebruik, moet u alle handelsmerken, auteursrechten en andere eigendomsvermeldingen in en op het materiaal behouden.

6. Garantie Afwijzing van aansprakelijkheid; Beperking van de aansprakelijkheid

 1. Disclaimer van garanties
   (i) Alle materialen of voorwerpen die via de Service worden geleverd, worden geleverd "in de staat waarin ze zich bevinden" en "BESCHIKBAAR", zonder enige garantie of voorwaarden van welke aard dan ook. Door het gebruik van de Service, we niet vertegenwoordigen of impliceren dat we onderschrijven alle materialen of items beschikbaar op of gekoppeld aan de Service, of dat we geloven dat alle materialen of items nauwkeurig, nuttig of niet-schadelijk zijn. Wij geven geen garanties of verklaringen over de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of volledigheid van de inhoud van de Service, informatie of andere items of materialen op de Service. U gaat ermee akkoord dat uw gebruik van de Service op eigen risico is. Voor zover wettelijk is toegestaan, wijzen wij en elk van onze adverteerders, licentiegevers, leveranciers, functionarissen, directeuren, investeerders, werknemers, agenten, dienstverleners en andere contractanten alle garanties af, expliciet of impliciet in verband met de Service en uw gebruik van de Service.
   (ii) Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor (A) fouten, vergissingen of onnauwkeurigheden in de inhoud en materialen op de Service, (B) persoonlijk letsel of schade aan eigendommen, van welke aard dan ook, als gevolg van uw toegang tot en gebruik van de Service of producten of diensten die u via de Service koopt, (C) ongeoorloofde toegang tot of gebruik van onze beveiligde servers en/of alle persoonlijke informatie die is opgeslagen op onze servers, (D) enige onderbreking of stopzetting van de overdracht naar of van de Dienst, en/of (E) enige bugs, virussen, trojaanse paarden of iets dergelijks, die kunnen worden verzonden naar of via de Dienst door een derde partij.
 2. Beperkte aansprakelijkheid. In geen geval zijn wij aansprakelijk jegens u of een derde partij voor indirecte, gevolg-, incidentele, speciale of punitieve schade, met inbegrip van gederfde winst als gevolg van uw gebruik van de Service. Niettegenstaande iets dat in tegengestelde zin in deze Servicevoorwaarden staat, is onze aansprakelijkheid jegens u met betrekking tot enig verlies of schade die door u geleden wordt en die voortvloeit uit of in verband staat met deze Servicevoorwaarden. Of het nu gaat om een contract, onrechtmatige daad, schending van wettelijke verplichtingen of een andere manier, zal niet meer dan 50 dollar bedragen.
 3. Uitzonderingen op disclaimers en aansprakelijkheidsbeperkingen. In sommige rechtsgebieden is het niet toegestaan bepaalde garanties te beperken of uit te sluiten, of bepaalde schadevergoedingen uit te sluiten of te beperken. Als u in een van deze staten of rechtsgebieden woont, zijn de beperkingen of uitsluitingen in artikel 6(a) en 6(B) mogelijk niet op u van toepassing.

7. Juridische geschillen en arbitrageovereenkomst. Lees de volgende clausule aandachtig door - het kan uw wettelijke rechten, inclusief uw recht om een rechtszaak aan te spannen bij de rechtbank, aanzienlijk beïnvloeden

 1. Initiële geschillenbeslechting. Wij zijn beschikbaar per e-mail op [email protected] of 415.981.7625 om eventuele problemen met betrekking tot uw gebruik van de Dienst aan te pakken. De meeste problemen kunnen op deze manier snel worden opgelost. Het bedrijf zal te goeder trouw werken om geschillen, claims, vragen of onenigheden rechtstreeks op te lossen door middel van overleg en onderhandelingen te goeder trouw, wat een voorwaarde zal zijn voor elke partij die een rechtszaak of arbitrage start.
 2. Overeenkomst tot bindende arbitrage. Indien partijen niet binnen een termijn van dertig (30) dagen vanaf het moment dat informele geschillenbeslechting op grond van artikel 7(a) wordt nagestreefd, tot een overeengekomen oplossing komen, kan elk van de partijen bindende arbitrage in gang zetten. Alle vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst (met inbegrip van de oprichting, uitvoering en schending), de relatie van de partijen met elkaar en/of uw gebruik van de dienst zullen definitief worden afgehandeld door middel van bindende arbitrage die op vertrouwelijke basis wordt beheerd door de American Arbitration Association (de "AAA") in overeenstemming met de bepalingen van haar consumentenarbitrageregels, met uitzondering van regels of procedures die gelden voor of het toestaan van groepsacties. De arbiter, en niet een federale, staats- of lokale rechtbank of instantie, heeft de exclusieve bevoegdheid om alle geschillen op te lossen die voortvloeien uit of verband houden met de interpretatie, toepasselijkheid, afdwingbaarheid of vorming van deze overeenkomst, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een claim dat deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk nietig of vernietigbaar is. 1. De arbiter is bevoegd om alle faciliteiten te verlenen die de wet of het billijkheidsbeginsel hem voor de rechter ter beschikking staan. Het vonnis van de arbiter is bindend voor de partijen en kan als vonnis worden uitgesproken door elke bevoegde rechtbank. De interpretatie en handhaving van deze overeenkomst is onderworpen aan de federale arbitragewet.
 3. Klasse-actie en afstand van de arbitrageplicht voor klasse- en klasse-arbitrage. De partijen komen verder overeen dat arbitrage alleen in hun individuele hoedanigheid en niet als een groepsactie of andere representatieve actie zal worden gevoerd, en de partijen zien uitdrukkelijk af van hun recht om een groepsactie in te stellen of een beroep op basis van een groepsactie in te stellen. Indien een rechtbank of arbiter bepaalt dat de in deze paragraaf uiteengezette afstand van de groepsactie om welke reden dan ook nietig of niet-afdwingbaar is of dat een arbitrage op groepsbasis kan plaatsvinden, dan wordt de arbitragebepaling zoals hierboven uiteengezet in paragraaf 7(b) geacht in haar geheel nietig te zijn en worden de partijen geacht niet te zijn overeengekomen om geschillen te arbitreren.
 4. Uitzondering - Vorderingen voor geringe vorderingen. Niettegenstaande de overeenkomst tussen de partijen om alle geschillen door middel van arbitrage te beslechten, kan elke partij een beroep doen op een rechtbank voor geringe vorderingen voor geschillen of vorderingen binnen het kader van de bevoegdheid van die rechtbank.
 5. 30 dagen recht op opt-out. U hebt het recht om u af te melden en niet gebonden te zijn aan de bepalingen inzake arbitrage en afstand van afstand van rechten voor groepsacties zoals beschreven in artikel 7(b), 7(c) en 7(d) door een schriftelijke kennisgeving van uw besluit om u af te melden naar het volgende adres te sturen: Alcatraz CruisesPier 33 South, Suite 200, San Francisco, CA 94111, ter attentie van: Group Services Department, of per fax naar 415.394.9904.
   1. De kennisgeving moet worden verzonden binnen dertig (30) dagen na aanvang van het gebruik van de Dienst, anders bent u verplicht om geschillen te beslechten in overeenstemming met de voorwaarden van die artikelen. Als u zich afmeldt voor deze arbitragebepalingen, is het bedrijf er ook niet aan gebonden.
 6. Exclusieve plaats voor geschillen. Voor zover de arbitragebepalingen van artikel 7(b) niet van toepassing zijn, komen de partijen overeen dat een geschil tussen hen uitsluitend zal worden ingediend bij de staats- of federale rechtbanken in [San Francisco, Californië] (met uitzondering van kleine vorderingen rechtszaken die kunnen worden ingesteld in het graafschap waar u woont). De partijen stemmen uitdrukkelijk in met de exclusieve jurisdictie in [San Francisco, Californië] voor alle rechtszaken anders dan een kleine eisende rechtbank.

8. Niet-Waiver. Het niet uitoefenen of afdwingen van enig recht of enige bepaling van deze Servicevoorwaarden zal niet functioneren als een verklaring van afstand van het toepasselijke recht of de toepasselijke bepaling.

9. Scheidbaarheid. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing voor zover de wet dat toestaat. Als een bepaling of een deel van een bepaling van deze Servicevoorwaarden onwettig, nietig of niet afdwingbaar is, wordt die bepaling of dat deel van de bepaling als scheidbaar van deze Servicevoorwaarden beschouwd en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

10. Opdracht. Wij kunnen onze rechten uit hoofde van deze gebruiksvoorwaarden zonder uw toestemming overdragen.

11. Geen derden-begunstigden. Deze Servicevoorwaarden vormen een overeenkomst tussen u en het bedrijf. Er zijn geen derden die van deze overeenkomst profiteren.

12. Geen wijzigingen door onze medewerkers. Als een van onze medewerkers aanbiedt om de voorwaarden van deze Servicevoorwaarden te wijzigen, treedt hij of zij niet op als tussenpersoon voor ons of spreekt hij of zij namens ons. U mag niet vertrouwen op en mag niet handelen op verklaringen of communicatie van onze medewerkers of andere personen die beweren namens ons te handelen. Eventuele wijzigingen in deze Servicevoorwaarden zijn alleen geldig als ze schriftelijk worden vastgelegd en ondertekend door een [leidinggevende functionaris] van het bedrijf.

kwetteren instagram YouTube google-plus facebook flickr pinterest