Service Overeenkomst

Algemene voorwaarden beleid
These Terms of Service are applicable to our website www.alcatrazcruises.com, and the services provided through our website (which are referred to collectively in these Terms of Service as the “Service”). The Service is provided to you by [Alcatraz Cruises, LLC] (referred to in these Terms of Service as “Company,” “we,” “us” and “our”). These Terms of Service contain the terms and conditions that govern your use of the Service, and your use of the Service constitutes your acceptance of and agreement to these Terms of Service. Notice Regarding Dispute Resolution: This Agreement includes provisions that govern how claims you and we may have against each other are resolved (see Section 7 below), including an agreement and obligation to arbitrate disputes which will, subject to limited exceptions, require you to submit claims you have against us to binding arbitration unless you opt-out in accordance with Section 7(e). Unless you opt-out of arbitration: (a) you will only be permitted to pursue claims against us on an individual basis, not as part of any class or representative action or proceeding and (b) you will only be permitted to seek relief (including monetary, injunctive, and declaratory relief) on an individual basis and in arbitration. 1. Affirmative Representations Regarding Your Use of the Service. When you access, visit or use the Service, you represent that: (a) the information you submit is truthful and accurate; (b) your use of the Service and your use of services available on the Service do not violate any applicable law or regulation, (c) if you purchase tickets or make a reservation through the Service: (i) you are making the applicable reservation or purchase on your personal behalf, or on behalf of your personal friends and/or family, (ii) the payment information you provide, and the associated name, address, phone number, and payment card number can be used to personally identify and/or contact you, and (iii) the e-mail address you provide to us in connection with making a reservation or purchase is unique and personal to you. You will not be permitted to board a ferry, or other applicable mode of transportation associated with a reservation you make through the Service, unless at the time of boarding you provide identification that matches the name of the individual who made the applicable reservation and present the payment card used in connection with the applicable reservation. 2. Prohibited Use of the Service. You may only use the Service as expressly permitted by the Company. Specifically, without limitation, you may not:
 • een aantal tickets te kopen of te reserveren voor een evenement of activiteit die de vermelde limiet voor dat evenement of activiteit overschrijdt, of meer dan [10] aankopen of reserveringen te doen via de Service in een 72-uurs periode, hetzij op uw eigen naam of namens een groep;
 • de Dienst te gebruiken voor commerciële doeleinden, zoals de aankoop van tickets in bulk of voor wederverkoop;
 • gebruik maken van geautomatiseerde software of computersystemen, met inbegrip van intelligente agenten of bots, om toegang te krijgen tot de website of de Dienst;
 •  toegang tot de Service vanaf een verborgen IP-adres of een dynamisch IP-adres;
 • het eigenlijke IP-adres, de domeinnaam en andere identificerende informatie die u gebruikt om toegang te krijgen tot de Service te verbergen, te maskeren, te verduisteren of te vervangen;
 • toegang te krijgen tot de dienst via een VPN of een proxyserver te gebruiken om tickets te zoeken, te reserveren, te kopen of op andere wijze te verkrijgen via de dienst;
 • de diensten die via de Service worden geleverd, verstoren door gebruik te maken van virussen of andere programma's of technologieën die zijn ontworpen om software of hardware te verstoren of te beschadigen;
 • de via de Dienst geleverde technologie te wijzigen, er creatieve afgeleide werken van te maken, te reverse-engineeren, te decompileren of te demonteren;
 • interfere with, or disrupt the access of any user, host or network including, without limitation, sending a virus, overloading, flooding, spamming, or scripting in such a manner as to interfere with or create an undue burden on the Service;
 • een robot, spider of ander apparaat of proces gebruiken om via de Service automatische aankopen te doen;
 • zich voordoen als een andere persoon of entiteit of uw identiteit verbergen door meerdere e-mailadressen of valse namen of contactgegevens te gebruiken;
 • circumvent, disable or otherwise interfere with security related features of the Service or features that prevent or restrict use or copying of any Materials or enforce limitations on use of the Service or the Materials; or
 • derden helpen of aanmoedigen om deel te nemen aan activiteiten die door deze Servicevoorwaarden verboden zijn.
3. Terms of Purchase.
 • Plaatsing van orders; Wijzigingen. Elke aankoop die u via de Service plaatst, wordt pas bevestigd als u een e-mail of een schriftelijke bevestiging van het Bedrijf ontvangt. Elke wijziging die u wenst aan te brengen met betrekking tot een aankoop die u via de Service plaatst, moet worden aangevraagd via het Bedrijf en niet via de derde partij die de diensten of producten die u hebt aangekocht, indien van toepassing. U kunt contact opnemen met het Bedrijf via [email protected] of 415.981.7625 om wijzigingen aan te vragen in een reservering die via de Service is gemaakt. Elke gevraagde wijziging is afhankelijk van de beschikbaarheid en we kunnen niet garanderen dat we in staat zullen zijn om een gevraagde wijziging aan te brengen.
 • Cancellations; Refund Policy. If you wish to cancel a purchase you place through the Service, you must contact the Company at [email protected] or 415.981.7625. If you cancel a reservation that you made through the Service seventy-two (72) or more hours in advance of the date of the reservation, your payment for that reservation will be refunded in full. If you cancel a reservation that you made through the Service less than seventy-two (72) hours in advance of the date of the reservation, you will not receive a refund for that reservation, unless the Company is able to resell your tickets, and the Company shall have the right, but not the obligation, to resell your tickets. Applicable refunds will be processed within fourteen (14) days of the date we receive your cancellation request. We will also provide a refund in the event of security, safety or similar closures that prevent us from honoring your reservation. In the event we are unable to provide a purchased service for any reason, our only obligation is to refund the purchase price that you paid for the applicable service. Refunds will not be provided due construction projects on Alcatraz Island or the resulting closure of interior spaces, such as the Alcatraz Island Cellhouse.
 • Prijsstelling. De prijzen op de Service zijn per persoon, tenzij anders vermeld. Deze prijzen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, totdat uw aankoop door het bedrijf is bevestigd. De op het moment van aankoop bevestigde prijzen worden gerespecteerd voor de datum van de reservering. De vermelde prijzen zijn exclusief fooien of fooien, persoonlijke verzekeringen, items van persoonlijke aard, of enig voedsel of dranken die niet zijn opgenomen in de Service. Volledige betaling met een betaalkaart is noodzakelijk om een aankoop van diensten of producten via de Service te doen. Wij brengen geen servicekosten in rekening voor het verwerken van creditcardbetalingen.
4. Our Management of the Service; User Misconduct
 1. Ons recht om de dienst te beheren. Wij behouden ons het recht voor, maar nemen niet de verplichting op ons: (i) de Service te controleren of te beoordelen op schendingen van deze Servicevoorwaarden en op de naleving van ons beleid; (ii) verslag uit te brengen aan de wetshandhavingsinstanties en/of juridische stappen te ondernemen tegen iedereen die deze Servicevoorwaarden schendt; (iii) de toegang tot of de beschikbaarheid van de Service te weigeren of te beperken als u deze Servicevoorwaarden, de wet of een van onze beleidsregels schendt; (iv) de Service te beheren op een manier die is ontworpen om de rechten en eigendommen van ons en van derden te beschermen of om de goede werking van de Service te vergemakkelijken; en/of (v) onze gebruikers te screenen, of te proberen de verklaringen van onze gebruikers te controleren.
 2. Ons recht om gebruikers te beëindigen. Zonder beperking van enige andere bepaling van deze Servicevoorwaarden, behouden wij ons het recht voor om, naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving of aansprakelijkheid, de toegang tot en het gebruik van de Service te ontzeggen aan een persoon om welke reden dan ook of om geen enkele reden, met inbegrip van maar niet beperkt tot schending van enige vertegenwoordiging, garantie of convenant in deze Servicevoorwaarden, of van enige toepasselijke wet- of regelgeving.
5. Our Intellectual Property Rights. All of the content on the Service (“Materials”) and the trademarks, service marks, and logos contained on the Service, are owned by or licensed to us and are subject to copyright and other intellectual property rights under United States and foreign laws and international conventions. The Service and the Materials are for your information and personal use only and not for commercial exploitation. We reserve all rights in and to the Service and the Materials. If you download or print a copy of the Materials for your own personal use, you must retain all trademark, copyright and other proprietary notices contained in and on the Materials. 6. Warranty Disclaimer; Limitation on Liability
 • Disclaimer van garanties
   (i) Alle materialen of voorwerpen die via de Service worden geleverd, worden geleverd "in de staat waarin ze zich bevinden" en "BESCHIKBAAR", zonder enige garantie of voorwaarden van welke aard dan ook. Door het gebruik van de Service, we niet vertegenwoordigen of impliceren dat we onderschrijven alle materialen of items beschikbaar op of gekoppeld aan de Service, of dat we geloven dat alle materialen of items nauwkeurig, nuttig of niet-schadelijk zijn. Wij geven geen garanties of verklaringen over de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of volledigheid van de inhoud van de Service, informatie of andere items of materialen op de Service. U gaat ermee akkoord dat uw gebruik van de Service op eigen risico is. Voor zover wettelijk is toegestaan, wijzen wij en elk van onze adverteerders, licentiegevers, leveranciers, functionarissen, directeuren, investeerders, werknemers, agenten, dienstverleners en andere contractanten alle garanties af, expliciet of impliciet in verband met de Service en uw gebruik van de Service.
   (ii) Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor (A) fouten, vergissingen of onnauwkeurigheden in de inhoud en materialen op de Service, (B) persoonlijk letsel of schade aan eigendommen, van welke aard dan ook, als gevolg van uw toegang tot en gebruik van de Service of producten of diensten die u via de Service koopt, (C) ongeoorloofde toegang tot of gebruik van onze beveiligde servers en/of alle persoonlijke informatie die is opgeslagen op onze servers, (D) enige onderbreking of stopzetting van de overdracht naar of van de Dienst, en/of (E) enige bugs, virussen, trojaanse paarden of iets dergelijks, die kunnen worden verzonden naar of via de Dienst door een derde partij.
 • Beperkte aansprakelijkheid. In geen geval zullen wij aansprakelijk zijn jegens u of enige derde partij voor enige indirecte, gevolg-, incidentele, speciale of bestraffende schade, met inbegrip van gederfde winst als gevolg van uw gebruik van de Service. Niettegenstaande iets anders in deze Servicevoorwaarden, is onze aansprakelijkheid jegens u met betrekking tot enig verlies of schade die door u wordt geleden en die voortvloeit uit of in verband staat met deze Servicevoorwaarden. Of het nu gaat om een contract, een onrechtmatige daad of een schending van de wettelijke plicht of op enige andere manier, het zal niet meer dan $50 bedragen.
 • Uitzonderingen op disclaimers en aansprakelijkheidsbeperkingen. In sommige rechtsgebieden is de beperking of uitsluiting van bepaalde garanties of de uitsluiting of beperking van bepaalde schade niet toegestaan. Als u in een van deze staten of rechtsgebieden woont, zijn de beperkingen of uitsluitingen in paragraaf 6(a) en 6(B) mogelijk niet op u van toepassing.
7. Legal Disputes and Arbitration Agreement. Please Read the Following Clause Carefully – It May Significantly Affect Your Legal Rights, Including Your Right to File a Lawsuit in Court
 • Initiële geschillenbeslechting. Wij zijn beschikbaar per e-mail op [email protected] of 415.981.7625 om uw bezorgdheid over uw gebruik van de Dienst weg te nemen. De meeste zorgen kunnen op deze manier snel worden opgelost. Het bedrijf zal te goeder trouw werken om elk geschil, claim, vraag of onenigheid rechtstreeks te beslechten door middel van overleg en onderhandelingen te goeder trouw, wat voor beide partijen een voorwaarde zal zijn om een rechtszaak of arbitrage te beginnen.
 • Akkoord met bindende arbitrage. Indien de partijen niet binnen een termijn van dertig (30) dagen na de informele geschillenbeslechting overeenkomstig artikel 7, onder a), tot overeenstemming komen, kan elk van de partijen een bindende arbitrageprocedure inleiden. Alle vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst (inclusief vorming, uitvoering en schending), de relatie van de partijen met elkaar en/of uw gebruik van de dienst zullen definitief worden beslecht door bindende arbitrage die op vertrouwelijke basis wordt beheerd door de American Arbitration Association (de "AAA") in overeenstemming met de bepalingen van haar consumentenarbitragereglement, met uitzondering van eventuele regels of procedures die gelden voor of toestemming geven voor "class actions". De arbiter, en niet een federale, staats- of lokale rechtbank of instantie, heeft de exclusieve bevoegdheid om alle geschillen op te lossen die voortvloeien uit of verband houden met de interpretatie, toepasselijkheid, afdwingbaarheid of vorming van deze overeenkomst, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, elke claim dat deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk nietig of vernietigbaar is. De arbiter is bevoegd om alle redres te verlenen die op grond van de wet of op grond van de billijkheid voor een rechtbank beschikbaar zou zijn. De uitspraak van de arbiter is bindend voor de partijen en kan bij elke bevoegde rechtbank als vonnis worden uitgesproken. De interpretatie en de tenuitvoerlegging van deze overeenkomst zijn onderworpen aan de federale arbitragewet.
 • Class Action en Class Arbitration Waiver. De partijen komen voorts overeen dat elke arbitrage alleen in hun individuele hoedanigheid wordt gevoerd en niet als een groepsactie of andere representatieve actie, en de partijen doen uitdrukkelijk afstand van hun recht om een groepsactie in te stellen of om schadevergoeding te vragen op basis van een groepsactie. Indien een rechtbank of arbiter bepaalt dat de in deze paragraaf uiteengezette verklaring van afstand van een groepsactie om welke reden dan ook nietig of onuitvoerbaar is, of dat een arbitrage op groepsbasis kan plaatsvinden, dan wordt de hierboven in paragraaf 7(b) uiteengezette arbitragebepaling geacht in haar geheel nietig te zijn en worden de partijen geacht niet te zijn overeengekomen om geschillen te beslechten.
 • Uitzondering - Gerechtelijke vorderingen voor geringe vorderingen. Niettegenstaande de overeenkomst van de partijen om alle geschillen door middel van arbitrage op te lossen, kan elk van de partijen een beroep doen op een rechtbank voor geringe vorderingen voor geschillen of vorderingen die binnen de bevoegdheid van die rechtbank vallen.
 • 30 dagen recht op opt-out. U hebt het recht om u af te melden en niet gebonden te zijn aan de arbitrage- en class action waiver-bepalingen van artikel 7(b), 7(c) en 7(d) door een schriftelijke kennisgeving van uw beslissing om af te melden naar het volgende adres te sturen: Alcatraz Cruises, Pier 33 South, Suite 200, San Francisco, CA 94111, t.a.v.: Group Services Department, of per fax naar 415.394.9904.
   1. De kennisgeving moet worden verzonden binnen dertig (30) dagen na aanvang van het gebruik van de Dienst, anders bent u verplicht om geschillen te beslechten in overeenstemming met de voorwaarden van die artikelen. Als u zich afmeldt voor deze arbitragebepalingen, is het bedrijf er ook niet aan gebonden.
 • Exclusieve locatie voor geschillen. Voor zover de arbitragebepalingen in artikel 7(b) niet van toepassing zijn, komen de partijen overeen dat alle geschillen tussen hen uitsluitend zullen worden voorgelegd aan staatsrechtbanken of federale rechtbanken in [San Francisco, Californië] (met uitzondering van rechtsvorderingen voor geringe vorderingen die kunnen worden ingesteld in het graafschap waar u woont). De partijen stemmen uitdrukkelijk in met exclusieve jurisdictie in [San Francisco, Californië] voor alle andere geschillen dan rechtszaken met betrekking tot kleine vorderingen.
8. Non-Waiver. Our failure to exercise or enforce any right or provision of these Terms of Service shall not operate as a waiver of the applicable right or provision. 9. Severability. These Terms of Service operate to the fullest extent permissible by law. If any provision or part of a provision of these Terms of Service is unlawful, void, or unenforceable, that provision or part of the provision is deemed severable from these Terms of Service and shall not affect the validity and enforceability of any remaining provisions. 10. Assignment. We may assign our rights under these Terms of Service without your approval. 11. No Third Party Beneficiaries. These Terms of Service constitute an agreement entered into between you and the Company. There are no third party beneficiaries to this agreement. 12. No Modifications by Our Employees. If any of our employees offers to modify the terms of these Terms of Service, he or she is not acting as an agent for us or speaking on our behalf. You may not rely, and should not act in reliance on, any statement or communication from our employees, or anyone else purporting to act on our behalf. Any modifications to these Terms of Service will only be valid if in writing and signed by an [executive officer] of the Company. 13. Registration as a Seller of Travel.  The Company is registered under California law as a seller of travel, and its registration number is [2094770-50].  This registration does not constitute approval by the State of California of our services or actions. California law requires us to have either a trust account or a bond as a means of consumer protection, and the Company has a bond issued [by RLI Insurance Company in the amount of $20,000].  The Company is a participant in the Travel Consumer Restitution Fund.]