Ga naar de hoofdinhoud

Sociaal mediabeleid

@AlcatrazCruises

Beheer uw reservering

Sociaal mediabeleid

Richtlijnen en gebruik

Richtsnoeren voor door de gebruiker gegenereerde inhoud

DEELNEMERSOVEREENKOMST
Door te antwoorden op het verzoek van Alcatraz Cruises LLC ("Alcatraz Cruises") om deel te nemen aan ons Digitale Marketing Programma met de hashtag #YesAlcatraz, gaat u akkoord met alle voorwaarden in deze overeenkomst ("Voorwaarden" of "Overeenkomst"). Alcatraz Cruises, die zaken doet met de domeinnaam alcatrazcruises.com, stemt er ook mee in zich te houden aan deze Algemene Voorwaarden. Alcatraz Cruises kan haar websites of het gebruik van uw inhoud te allen tijde naar eigen goeddunken beëindigen. Elke poging van u om een van de Voorwaarden te wijzigen wordt hierbij afgewezen, en zal geen deel uitmaken van de Voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen door een geautoriseerde vertegenwoordiger van Alcatraz Cruises.


U moet 18 jaar of ouder zijn en het wettelijke recht hebben om deze overeenkomst aan te gaan en alle rechten te verlenen op uw door de gebruiker gegenereerde inhoud ("Content") in de vorm van originele foto's, video's of tekst.


U begrijpt en gaat ermee akkoord dat uw inhoud publiekelijk zal worden weergegeven en dat deze niet vertrouwelijk zal worden behandeld. In feite, Alcatraz Cruises verwacht dat veel mensen van over de hele wereld in staat zullen zijn om uw content te bekijken. Door te antwoorden op Alcatraz Cruises verzoek om deel te nemen, verstrekt u Alcatraz Cruises met het onbeperkte, wereldwijde recht om uw Content te gebruiken en te delen op haar websites, waaronder bijvoorbeeld www.alcatrazcruises.com, en in al haar social media kanalen, zoals Facebook, Twitter en Instagram.

Alcatraz Cruises RECHTEN NAAR GEBRUIKERS GENERATEERDE INHOUD
Door te antwoorden op Alcatraz Cruisesverzoek om deel te nemen aan ons Digitale Marketing programma met de hashtag #YesAlcatraz, gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden. U verleent Alcatraz Cruises en haar agenten een eeuwigdurende, overdraagbare, sublicentieerbare, niet-exclusieve, wereldwijde licentie om (a) uw Content te gebruiken, te kopiëren, te verzenden, te distribueren, te reproduceren, te wijzigen, er afgeleide werken van te maken, aan te passen, te combineren met andere ideeën of werken, te publiceren, te vertalen, in het openbaar uit te voeren, in het openbaar uit te zenden en in het openbaar weer te geven (of enige wijziging daarvan), in elk formaat of medium dat nu bekend is of later is ontwikkeld, en (b) uw Content te gebruiken (en anderen toe te staan dit te gebruiken) op welke manier en voor welk doel dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot: marketing, reclame, commerciële of promotiedoeleinden die Alcatraz Cruises of haar agenten passend achten. Voor alle duidelijkheid, Alcatraz Cruises heeft het recht, maar niet de verplichting, om de inhoud te gebruiken, zoals geautoriseerd in deze overeenkomst.
U gaat ermee akkoord dat u als enige verantwoordelijk bent voor uw Content. Alcatraz Cruises is niet verplicht om Content te hosten, weer te geven of te verspreiden op of via haar websites, op sociale media of anderszins, en mag Content op elk moment verwijderen of om welke reden dan ook weigeren. Alcatraz Cruises is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal, misbruik of schade van welke aard dan ook aan uw Content.
Door te antwoorden op Alcatraz Cruisesverzoek om deel te nemen aan ons Digitale Marketing Programma met de hashtag #YesAlcatraz, verklaart en garandeert u dat:

 • Je bent minstens 18 jaar oud, je hebt het wettelijke recht om deze overeenkomst aan te gaan en je doet je niet voor als iemand anders.
 • U bent eigenaar van alle rechten in en op uw Inhoud met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle rechten op de audio-, video- en/of digitale opname en uitvoering van uw Inhoud (indien van toepassing) en/of u hebt alle noodzakelijke rechten verworven op de elementen die in uw Inhoud voorkomen om u in staat te stellen alle rechten te verlenen om alle rechten toe te kennen aan Alcatraz Cruises zoals hierin beschreven.
 • Uw inhoud is volledig origineel en maakt geen inbreuk op het auteursrecht, het handelsmerk, het octrooi, het handelsgeheim of andere intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten of andere wettelijke of morele rechten van een derde persoon of entiteit.
 • U gaat ermee akkoord om alle creatieve licenties en creatieve behandelingen bij het gebruik en de productie van uw Content vrij te geven en toe te staan, naar goeddunken van de volgende partijen Alcatraz Cruises en zijn agenten.
 • U gaat er vrijwillig mee akkoord om af te zien van alle "morele rechten" die u heeft op uw inhoud.
 • De informatie in uw Content is niet bekend bij u of redelijkerwijs door u als onjuist, onnauwkeurig of misleidend beschouwd.
 • Uw inhoud is niet in strijd met enige wet.
 • U bent en wordt niet gecompenseerd of krijgt geen vergoeding of vergoeding van derden voor het indienen van uw Content.
 • U wordt op geen enkele wijze gecompenseerd of beloond met een vergoeding door Alcatraz Cruises voor het gebruik van uw inhoud.
 • Uw inhoud bevat geen materiaal van een website van derden, auteursrechtelijk beschermde materialen of persoonlijk identificeerbare informatie van anderen dan uzelf.
 • Uw inhoud geeft op geen enkele wijze een negatieve reflectie op de volgende punten Alcatraz Island of de marketing-, reclame-, commerciële of promotie-inspanningen van Alcatraz Island of Alcatraz Cruises.
 • Je laat je onherroepelijk vrij en voor altijd ontslag.... Alcatraz Cruises en haar agenten, directeuren, functionarissen, gelieerde entiteiten, werknemers, aannemers en derde partijen ("Vrijgestelde partijen") van alle acties, claims, schade, aansprakelijkheden en eisen, absoluut of voorwaardelijk en van welke aard dan ook, die u nu of in de toekomst tegen een van de Vrijgestelde partijen of hun respectievelijke opvolgers of rechtverkrijgenden heeft of zullen hebben, die voortkomen uit of op enigerlei wijze verband houden met het gebruik van uw Content of iets wat daarin is opgenomen.

INDEMNIFICATIE
U gaat akkoord met het schadeloosstellen, verdedigen en onschadelijk maken van Alcatraz Cruises en haar agenten directeuren, functionarissen, gelieerde entiteiten, werknemers, aannemers en derde partijen ("Gevrijwaarde Partijen") van en tegen alle vorderingen, aansprakelijkheden, schade, verliezen, kosten, uitgaven of honoraria (met inbegrip van redelijke advocatenhonoraria) die een van de Gevrijwaarde Partijen kan oplopen als gevolg van of in verband met de Inhoud of uw schending van deze Overeenkomst. Alcatraz Cruises behoudt zich het recht voor om de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen van elke zaak die anders onderhevig is aan schadeloosstelling door u en u stemt ermee in om samen te werken met Alcatraz Cruisesverdediging van dergelijke vorderingen op eigen kosten.

WIJZIGINGEN VAN DEZE VOORWAARDEN
Alcatraz Cruises kan, naar eigen goeddunken, deze Algemene Voorwaarden te allen tijde wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen worden gepost op https://www.alcatrazcruises.com/privacy-policy/ en zullen van kracht zijn bij het posten, tenzij er een andere ingangsdatum wordt aangegeven.

TAKEDOWN
Als u wilt dat uw inhoud wordt verwijderd uit Alcatraz Cruiseswebsite(s), moet u een bericht sturen naar het volgende: [email protected] Na Alcatraz Cruises bevestigt de ontvangst van uw e-mail verzoek, maar geeft u wel 30 dagen de tijd om actie te ondernemen. Alcatraz Cruises behoudt zich het recht voor een dergelijk verzoek te weigeren.

ALGEMEEN
Deze Algemene Voorwaarden en de Privacyverklaring vormen samen met eventuele aanvullende voorwaarden waarmee u akkoord gaat bij het gebruik van bepaalde elementen van de Website(s) de volledige en exclusieve overeenkomst tussen u en Alcatraz Cruises.


Deze overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het recht van de staat Californië, zonder rekening te houden met de beginselen van het conflicterende recht van die staat. Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst zal uitsluitend worden beslecht door de staats- of federale rechtbanken in San Francisco, Californië, en de partijen stemmen in met de persoonlijke jurisdictie van die rechtbanken.

Richtlijnen voor Facebook-deelname

Op Hornblower Co. en Alcatraz Cruises pagina's, streven we ernaar om relevante, interessante inhoud te plaatsen en zijn we blij met uw opmerkingen en suggesties. Hoewel we conversatie en dialoog aanmoedigen, willen we een respectvolle omgeving garanderen voor onze klanten, onze medewerkers, onze partners en onze stakeholders.

 • We moedigen je aan om commentaar te geven op berichten of opmerkingen van fans die je interessant vindt en om je inzichten te geven.
 • Wij zullen indien nodig reageren op opmerkingen.
 • "Vind ik leuk' artikelen, foto's en video's die je leuk vindt en waarvan je graag meer wilt zien.
 • Ventilatorpagina's zijn niet bedoeld als een plaats om problemen met de klantenservice te ontvangen. Neem direct contact met ons op voor problemen met de klantenservice.

Wij behouden ons het recht voor om deze te verwijderen:

 • Commentaar, links, foto's of video's die obsceen, godslasterlijk of haatdragend van aard zijn.
 • Berichten die beledigend kunnen zijn voor andere leden van de gemeenschap
 • Opmerkingen die een persoon, organisatie of bedrijf bedreigen
 • Opmerkingen die een persoon belasteren of lastig vallen of lastigvallen van een individu
 • Opeenvolgende off-topic palen door één enkele ventilator
 • Repetitieve berichten die gekopieerd en geplakt of gedupliceerd zijn door één of meerdere fans.
 • Aanvragen of advertenties
 • Opmerkingen, links, foto's of video's die illegale activiteiten aanmoedigen
 • Alle materialen die inbreuk maken op de rechten van derden.
 • Valse opmerkingen of beweringen over Hornblower Co., AlcatrazCruises, de producten of diensten van de onderneming of een van haar concurrenten

Disclaimer - inhoud van derden - inhoud van derden

De moderator van deze pagina's zal af en toe naar websites van derden linken om de meest actuele informatie met de gemeenschap te delen. Door het volgen van deze links komt u terecht bij materialen of inhoud die niet afkomstig is van Alcatraz Cruises. De inhoud van deze sites en artikelen valt niet onder de verantwoordelijkheid van de volgende partijen Alcatraz Cruises, en vertegenwoordigt niet noodzakelijkerwijs de meningen, overtuigingen of steun van de onderneming.

Alcatraz Cruises geeft geen garantie voor of doet geen verklaringen of claims met betrekking tot de geldigheid, nauwkeurigheid, valuta, tijdigheid, volledigheid of anderszins van het commentaar of "likes" van derden op haar fanpagina's, noch is zij aansprakelijk of verantwoordelijk voor enige claim of schade, direct, indirect, speciaal, gevolgschade of anderszins, die voortvloeit uit de interpretatie, het gebruik van of het vertrouwen op, geautoriseerde of ongeautoriseerde, van dergelijke informatie.

Klantenservice

Houd er rekening mee dat Facebook niet bedoeld is als een plaats om problemen met de klantenservice te ontvangen. Als u vragen of opmerkingen heeft over AlcatrazCruises of haar affiliate producten, bel ons dan. Wij helpen u graag verder.

Telefoon: 415.981.ROCK (7625) van maandag tot en met vrijdag van 9u tot 17u.

Richtlijnen voor Twitter-deelname

Alcatraz Cruises gebruikt Twitter.com als een manier om deel te nemen aan gesprekken over ons bedrijf en onze industrie. We kunnen meer dan één officiële Twitter-account hebben. Onze momenteel actieve Twitter-handvatten zijn dat wel:

@AlcatrazCruises

Onze tweets behandelen een verscheidenheid aan onderwerpen die interessant zijn voor onze klanten, onze retailgasten, onze stakeholders en andere industriegroepen. Deze tweets kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot: aankondigingen over AlcatrazCruises en onze activiteiten, aankondigingen over de Hornblower Family of Companies en haar activiteiten, nieuws over onze partners, nieuws over onze partners, reis- en toerismesector en informatie over onze groepsdienstenactiviteiten.

Aanpakken met Alcatraz Cruises op Twitter

Alcatraz Cruises' besluit om een bepaalde Twitter-gebruiker te volgen impliceert geen enkele goedkeuring van welke aard dan ook. We volgen accounts op Twitter die naar onze mening relevant zijn voor onze branche en ons bedrijf. Dit kan onder meer inhouden het volgen van de Twitter-rekeningen van bedrijven en andere commerciële ondernemingen (en/of hun werknemers) die commentaar geven op branchegerelateerde zaken. We kunnen ook Twitter-gebruikers volgen die te gast zijn bij Alcatraz Cruises.

Tweets die we opnieuw tweeten impliceren geen goedkeuring van onze kant. We kunnen retweet nieuws en links waarvan we denken dat ze relevant zijn voor het werk dat we doen in de reis- en toerisme-industrie en/of van belang zijn voor onze volgers. We lezen alle @reacties en directe berichten die ons worden toegestuurd. Indien van toepassing, zullen we reageren op individuele berichten en kunnen we, indien nodig, personen doorverwijzen naar meer geschikte kanalen, zoals Gastenservice of Mediarelaties. Alcatraz Cruises streeft ernaar een goede social media burger te zijn en zal Twitter-accounts rapporteren die op spam of bot-gedreven accounts lijken te zijn.

Links naar andere websites

We kunnen links naar websites opnemen in onze tweets om de meest recente informatie met de gemeenschap te delen. Door het volgen van deze links komt u terecht bij materialen of inhoud die niet afkomstig is van Alcatraz Cruises. De inhoud van deze sites en artikelen valt niet onder de verantwoordelijkheid van de volgende partijen Alcatraz Cruisesen vertegenwoordigt niet noodzakelijkerwijs de meningen, overtuigingen of goedkeuring van de onderneming. Alcatraz Cruises geeft geen enkele garantie of verklaring of claim met betrekking tot de geldigheid, nauwkeurigheid, actualiteit, actualiteit, volledigheid of anderszins van het commentaar van derden in onze Twitter-tijdslijn, en zal ook geen enkele garantie of claim geven met betrekking tot de geldigheid, nauwkeurigheid, actualiteit, volledigheid of anderszins van de commentaar van derden in onze Twitter-tijdslijn, noch zal Alcatraz Cruises aansprakelijk of verantwoordelijk zijn voor enige claim of schade, direct, indirect, speciaal, gevolgschade of anderszins, die voortvloeit uit de interpretatie, het gebruik of het vertrouwen op, geautoriseerde of ongeautoriseerde, van dergelijke informatie.

Wettelijke kennisgevingen, auteursrecht en privacy

Tweets en/of @reacties met betrekking tot lopende juridische kwesties of regelgevingskwesties die specifiek zijn voor Alcatraz Cruises zal niet worden erkend.

Wij vragen niet om persoonlijke of vertrouwelijke informatie via sociale media zoals Twitter.

Alcatraz Cruises Medewerkers die Twitter gebruiken

Sommige Alcatraz Cruises medewerkers twitteren buiten werktijd en/of op persoonlijke titel onder hun eigen naam of pseudoniem. Ondanks hun professionele banden met Alcatraz CruisesDe tweets van medewerkers op persoonlijke titel vertegenwoordigen niet het officiële standpunt van Alcatraz Cruises. Dergelijke tweets moeten worden beschouwd als die van particulieren. Als zodanig, Alcatraz Cruises is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor een van deze tweets.

YouTube Deelnemingsrichtlijnen

Alcatraz Cruises gebruikt YouTube, een dienst voor het delen van video's, als een manier om relevante en interessante inhoud te delen met onze klanten en belanghebbenden. Onze video's bevatten een grote verscheidenheid aan inhoud, maar zijn niet beperkt tot: informatie over Alcatraz Cruises en onze activiteiten, informatie over de Hornblower Family of Companies en haar activiteiten, informatie of nieuws over onze partners, en reis- en toeristisch nieuws.

Aanpakken met Alcatraz Cruises op YouTube

Alcatraz Cruises' besluit om zich te abonneren op een specifiek YouTube-kanaal houdt geen enkele vorm van goedkeuring in. We volgen kanalen op YouTube die naar onze mening relevant zijn voor onze branche. Dit kan inhouden dat u zich abonneert op de YouTube-accounts van bedrijven en andere commerciële ondernemingen (en/of hun werknemers) die commentaar geven op en/of video's delen over branchegerelateerde zaken. Alcatraz Het feit dat Cruises een vriendschapsverzoek van een account op YouTube accepteert, betekent niet dat ze hun mening onderschrijven. Alcatraz Cruises' opname van een video die niet is gemaakt door Hornblower Co. of Alcatraz Cruises in een afspeellijst betekent niet dat die video wordt onderschreven.

We zullen alle commentaren lezen die op onze video's en berichten worden geplaatst. Indien van toepassing, zullen we reageren op individuele berichten en, indien nodig, personen doorverwijzen naar meer geschikte communicatiekanalen, zoals Gastenservice of Mediarelaties.

Door het indienen van een commentaar, bericht of "video-reactie" via een van de volgende kanalen Alcatraz Cruisesofficiële YouTube-kanalen, gaat u akkoord met de voorwaarden van deze richtlijnen voor deelname:

 • Alcatraz Cruises behoudt zich het recht voor om geen commentaar of "video-reactie" te plaatsen, noch om te reageren op een commentaar of "video-reactie".
 • We beoordelen alle opmerkingen voordat we berichten plaatsen en we zullen alles in het werk stellen om tijdig de juiste opmerkingen te plaatsen. Wij zullen geen opmerkingen plaatsen die zijn geclassificeerd als spam of die aanstootgevend, ongepast, verachtelijk en/of lasterlijk taalgebruik bevatten.
 • De opmerkingen mogen geen godslastering bevatten. Gelieve af te zien van het gebruik van sterke taal.
 • Blijf bij het onderwerp. De opmerkingen moeten betrekking hebben op de video waarop u commentaar geeft.
 • Opmerkingen of meningen over een video komen van het publiek. De standpunten die door externe commentatoren naar voren zijn gebracht, geven niet noodzakelijkerwijs de standpunten van Hornblower Co, Alcatraz Cruises, het management of de medewerkers. Alcatraz Cruises de inhoud ervan niet onderschrijft of goedkeurt. Alcatraz Cruises is niet verantwoordelijk en wijst alle aansprakelijkheid af voor de inhoud van commentaar van externe commentaren op onze YouTube kanalen.
 • Opmerkingen of vragen met betrekking tot specifieke kwesties, met name die welke buiten het bereik van de video's vallen, moeten worden gericht aan Alcatraz Cruises via e-mail of telefoon in plaats van te worden opgevoed in de commentaarsectie van een geposte video.
 • Als je het gevoel hebt dat iemand de servicevoorwaarden van YouTube heeft geschonden, meld het probleem dan door de link "Vlag" te selecteren. Deze YouTube-functie wordt naast elke video en commentaar weergegeven.

Wettelijke kennisgevingen, auteursrecht en privacy

Opmerkingen, berichten of "videoreacties" met betrekking tot lopende juridische kwesties of regelgevingskwesties die specifiek zijn voor Alcatrazcruises zullen niet worden erkend.

We vragen niet om persoonlijke of vertrouwelijke informatie via sociale media zoals YouTube.

Taalbeleid

De YouTube-interface is beschikbaar in meerdere talen, waaronder Engels en Frans. Om de taalinstellingen van de interface te wijzigen, selecteert u "English" of "French" in het taalselectiemenu onderaan de website van YouTube.

Alcatraz Cruises Medewerkers gebruiken YouTube

Sommige Alcatraz Cruisemedewerkers gebruiken YouTube buiten werktijd en/of op persoonlijke titel onder hun eigen naam of pseudoniem. Ondanks hun professionele banden met Alcatraz Cruises, geposte video's, commentaren en andere YouTube-activiteiten van medewerkers in hun persoonlijke hoedanigheid vertegenwoordigen niet het officiële standpunt van Alcatraz Cruises. Dergelijke activiteiten moeten worden beschouwd als die van particuliere burgers.

Richtlijnen voor Blog-deelname

Alcatraz Cruises blogs zijn ontwikkeld om deel te nemen aan gesprekken die relevant zijn voor de reis- en toerisme-industrie. Deze participatierichtlijnen zijn van toepassing op degenen die ervoor kiezen om gebruik te maken van Alcatraz Cruises blogs als forums. Door het gebruik van deze sites en het indienen van een commentaar, gaat u akkoord met de voorwaarden en bepalingen van deze deelnemingsrichtlijnen:

 • Alcatraz Cruises behoudt zich het recht voor om geen commentaar te plaatsen of te reageren op een commentaar.
 • We zullen alle opmerkingen bekijken voordat we deze plaatsen en we zullen ons uiterste best doen om tijdig de juiste opmerkingen te plaatsen. Wij zullen geen opmerkingen plaatsen die zijn geclassificeerd als spam of die beledigend, verachtelijk en/of lasterlijk taalgebruik bevatten.
 • De opmerkingen mogen geen godslastering bevatten. Gelieve af te zien van sterke taal.
 • Blijf bij het onderwerp. De opmerkingen moeten op de een of andere manier betrekking hebben op de post waarop u commentaar geeft. We zullen geen commentaar verzamelen. Alle geposte reacties worden afzonderlijk weergegeven en niet als één.
 • Wij zullen alles in het werk stellen om te reageren op opmerkingen. We kunnen een commentaar plaatsen of een bericht schrijven dat reageert op een aantal opmerkingen of vragen over een soortgelijk onderwerp. Als een vraag zeer specifiek is, kan het zijn dat we meer tijd nodig hebben om te onderzoeken en te antwoorden.
 • Het staat u vrij om een reactie op onze blogsites te plaatsen, mits deze in overeenstemming is met onze richtlijnen voor deelname. Om de oorspronkelijke bedoeling van de opmerkingen op onze blogs te respecteren, zullen wij uw opmerkingen niet vertalen.
 • Opmerkingen met betrekking tot lopende juridische kwesties of regelgevingskwesties die specifiek zijn voor Hornblower Co. of Alcatraz Cruises wordt niet gepost.
 • Commentaar of meningen die op blogs worden geuit, zijn afkomstig van het publiek en zijn alleen van hun respectieve medewerkers. De standpunten die door externe medewerkers naar voren zijn gebracht, geven niet noodzakelijkerwijs de standpunten weer van de volgende partijen Alcatraz Cruises, het management of medewerkers. Alcatraz Cruises de inhoud ervan niet onderschrijft of goedkeurt. Alcatraz Cruises is niet verantwoordelijk en wijst alle aansprakelijkheid af voor de inhoud van de commentaren die door externe medewerkers aan deze blogs zijn geschreven.
 • Voor opmerkingen of vragen met betrekking tot specifieke kwesties, met name die welke buiten het bereik van de blogdiscussies vallen, kunt u contact met ons opnemen in plaats van in de commentaarsectie van een blogbericht te worden behandeld.

 

Flickr Deelnemingsrichtlijnen voor Flickr Deelname

Alcatraz Cruises gebruikt Flickr, een dienst voor het delen van foto's, als een manier om relevante en interessante foto's te delen met onze klanten en belanghebbenden. Alcatraz Cruises kunnen foto's delen die onze operaties uitbeelden, Alcatraz Cruises evenementen en diverse andere activiteiten die verband houden met onze industrie.

Aanpakken met Alcatraz Cruises op Flickr

Alcatraz CruisesDe beslissing om een specifiek Flickr-account als contactpersoon toe te voegen impliceert geen enkele vorm van goedkeuring. Wij volgen andere contacten op Flickr die naar onze mening relevant zijn voor onze branche. Dit kan onder meer inhouden dat u zich abonneert op de Flickr-stream van bedrijven en andere commerciële ondernemingen (en/of hun werknemers) die commentaar geven en/of foto's van branchegerelateerde zaken delen. Alcatraz Cruises' opname van een foto die niet is gemaakt door Alcatraz Cruises in een galerie betekent niet dat die foto wordt onderschreven. We zullen alle commentaren lezen die op onze foto's en berichten worden geplaatst. Indien van toepassing, zullen we reageren op individuele berichten en kunnen we personen doorverwijzen naar meer geschikte communicatiekanalen, zoals Gastenservice of Mediarelaties.

Door een reactie in te dienen via Alcatraz Cruisesofficiële Flickr-stream, gaat u akkoord met de voorwaarden en bepalingen van deze deelnemingsrichtlijnen:

 • Alle opmerkingen zullen tijdig worden herzien. Wij behouden ons het recht voor om commentaren of foto's te verwijderen die als spam zijn geclassificeerd of die aanstootgevend, ongepast, verachtelijk en/of lasterlijk taalgebruik zouden bevatten.
 • Wij behouden ons het recht voor om ongepaste tags te verwijderen uit Alcatraz Cruises foto's.
 • De opmerkingen mogen geen godslastering bevatten. Gelieve af te zien van sterke taal.
 • Blijf bij het onderwerp. Opmerkingen moeten op een of andere manier betrekking hebben op de video waarop u commentaar geeft.

Opmerkingen of meningen over een foto komen van het publiek. De standpunten van externe commentatoren geven niet noodzakelijkerwijs de standpunten van de volgende partijen weer Alcatraz Cruises, het management of de medewerkers. Alcatraz Cruises de inhoud ervan niet onderschrijft of goedkeurt. Alcatraz Cruises is niet verantwoordelijk en wijst alle aansprakelijkheid af voor de inhoud van commentaren die door externe commenters op onze Flickr-stream zijn geschreven.

Alle opmerkingen of vragen met betrekking tot specifieke kwesties, met name die welke buiten het bereik van de foto's vallen, moeten worden gericht aan onze contactpagina in plaats van aan de orde worden gesteld in de commentaarsectie van een geplaatste foto.

Wettelijke kennisgevingen, auteursrecht en privacy

We hebben onze Flickr-foto's gelicentieerd met een Creative Commons-licentie. U mag de foto's in deze bibliotheek gebruiken en reproduceren voor niet-commerciële doeleinden, zolang de foto's dat maar zijn:

 • niet gewijzigd
 • bijgeschreven op Alcatraz Cruises
 • gekoppeld aan de AlcatrazCruises account volgens de Flickr's voorwaarden voor dienstverlening

Opmerkingen of berichten met betrekking tot lopende juridische of regelgevingskwesties die specifiek betrekking hebben op Alcatraz Cruises zal niet worden erkend.

Wij vragen niet om persoonlijke of vertrouwelijke informatie via sociale media zoals Flickr.

Alcatraz Cruises Medewerkers die Flickr gebruiken

Sommige Alcatraz Cruises medewerkers gebruiken Flickr buiten werktijd en/of op persoonlijke titel onder hun eigen naam of pseudoniem. Ondanks hun professionele banden met Alcatraz Cruises, geposte foto's, commentaren en andere Flickr-activiteiten van werknemers op persoonlijke titel vertegenwoordigen niet het officiële standpunt van Alcatraz Cruises. Dergelijke activiteiten moeten worden beschouwd als die van particuliere burgers.

kwetteren instagram YouTube google-plus facebook flickr pinterest