De ontdekking van Alcatraz Island

Vroegtijdig gebruik
De eerste mensen die op bezoek komen Alcatraz Island waren inheemse volkeren die daar tussen 10.000 en 20.000 jaar geleden aankwamen. Rondom de baai woonden twee grote groepen: de Miwok die ten noorden van de baai in het huidige graafschap Marin woonde, en de Ohlone die in de kustgebieden tussen Point Sur en de baai van San Francisco woonde.

Het vroege gebruik van Alcatraz door deze inheemse volkeren is moeilijk te reconstrueren omdat de meeste orale geschiedenissen van de stammen verloren zijn gegaan. Historici geloven dat Alcatraz werd gebruikt als een plek om te kamperen en een gebied voor het verzamelen van voedsel, met name vogeleieren en zeeleven. Een traditie kan zijn geweest dat het eiland werd gebruikt als ballingsoord voor leden van de stam die de stamwet hadden overtreden.

Toen de eerste Spaanse ontdekkingsreizigers in 1769 aankwamen, woonden er meer dan 10.000 inheemse mensen rond de baai van San Francisco.