Inheemse Amerikaanse Bezetting

Een van de belangrijkste, maar vaak vergeten, historische "monumenten" van de Alcatraz Island is de Native American Occupation, die van 1969-1971 op de voorgrond stond.

Vanaf 20 november 1969 bezette een groep inheemse Amerikanen, bekend als Indianen van Alle Stammen en voornamelijk studenten uit San Francisco, het eiland om te protesteren tegen het federale beleid met betrekking tot Amerikaanse Indianen. Sommigen van hen waren kinderen van inheemse Amerikanen die naar de stad waren verhuisd als onderdeel van het Indiase ontslagbeleid van het Bureau of Indian Affairs (BIA), een reeks wetten en beleid dat erop gericht was inheemse Amerikanen te assimileren in de reguliere Amerikaanse samenleving, met name door inheemse Amerikanen aan te moedigen om uit de indianenreservaten te verhuizen naar steden. Een aantal medewerkers van de BIA was in die tijd ook in Alcatrazdienst, waaronder Doris Purdy, een amateurfotografe, die later beelden maakte van haar verblijf op het eiland.

Inheemse Amerikaanse bezetters op Alcatraz Island
copyright Ilka Hartmann 2002

De bezetters, die bijna twee jaar op het eiland verbleven, eisten dat de faciliteiten van het eiland werden aangepast en dat er nieuwe structuren werden gebouwd voor een Indiaas onderwijscentrum, ecologiecentrum en cultureel centrum. De Amerikaanse Indianen eisten het eiland op door bepalingen van het Verdrag van Fort Laramie (1868) tussen de VS en de Sioux. Zij beweerden dat het verdrag beloofde alle gepensioneerde, verlaten of buiten gebruik gestelde federale grond terug te geven aan de inheemse volken van wie ze waren verworven. Indianen van Alle Stammen beweerden toen... Alcatraz Island door het "Recht van Ontdekking", zoals de inheemse volkeren het duizenden jaren voor de komst van de Europeanen naar Noord-Amerika ontdekten. Begonnen door de stedelijke Indianen van San Francisco, trok de bezetting andere inheemse Amerikanen uit het hele land aan.

De indianen eisten herstel voor de vele verdragen die door de Amerikaanse regering werden geschonden en voor de landen die van zoveel stammen werden afgenomen. Bij de bespreking van het ontdekkingsrecht stelt historicus Troy R. Johnson in The Occupation of the Occupation of Alcatraz Islanddat de inheemse volken wisten over Alcatraz minstens 10.000 jaar voordat een Europeaan iets wist over een deel van Noord-Amerika.

Inheemse Amerikaanse bezetter met Alcatraz Island op de achtergrond
copyright Ilka Hartmann 2002

Tijdens de negentien maanden en negen dagen van bezetting door de Amerikaanse Indianen Alcatrazwerden verschillende gebouwen beschadigd of vernield door brand, waaronder de recreatiezaal, de Kustwachtkwartieren en het huis van de bewaker. De oorsprong van de branden wordt betwist. De Amerikaanse regering sloopte een aantal andere gebouwen (voornamelijk appartementen) na de bezetting. Graffiti uit de periode van de indiaanse bezetting is vandaag de dag nog steeds zichtbaar op veel plaatsen op het eiland.

Tijdens de bezetting trok president Richard Nixon het Indiase ontslagbeleid in, dat door eerdere regeringen was ontworpen om een einde te maken aan de federale erkenning van stammen en hun speciale relatie met de Amerikaanse regering. Hij heeft een nieuw zelfbeschikkingsbeleid opgezet, mede door de publiciteit en het bewustzijn dat door de bezetting is ontstaan. De bezetting eindigde op 11 juni 1971.

Inheemse Amerikaanse bezetters op Alcatraz Island achterin de pick-up truck...
copyright Ilka Hartmann 2002

Voor meer informatie over de verjaardag van de Native American Occupation kunt u terecht op: https://www.alcatrazcruises.com/programs-and-events/annual-events/american-indian-occupation-anniversary/