Alcatraz Toegankelijkheidsbeleid

Meerjarig Toegankelijkheidsplan

Verklaring van Verbintenis

Alcatraz Cruises is toegewijd om medewerkers en gasten een veilige, veilige en respectvolle omgeving te bieden om te werken en te bezoeken. Wij geloven in integratie en gelijke kansen. Wij zetten ons in voor het creëren van geweldige ervaringen voor al onze gasten en streven ernaar om aan de behoeften van mensen met een handicap te voldoen. Dit doen we door het voorkomen en wegnemen van belemmeringen om te voldoen aan de eisen van de Wet toegankelijkheid met een handicap.

Opleiding

Alcatraz Cruises zal alle werknemers een opleiding over toegankelijkheidsnormen voor de klantenservice aanbieden. Nieuwe medewerkers zullen worden opgeleid tijdens de New Hire Orientation bij indiensttreding. Alcatraz Cruises houdt een register bij van de opleiding met vermelding van de datum van voltooiing en de namen van de betrokken werknemers.

Toegankelijke noodinformatie

Alcatraz Cruises is toegewijd om onze klanten te voorzien van publiek beschikbare noodinformatie. Toegankelijke formaten en communicatiemiddelen voor personen met een handicap zullen op verzoek tijdig en op een zodanige wijze worden verstrekt dat rekening wordt gehouden met de behoeften van de persoon in kwestie. Wij zullen medewerkers met een handicap indien nodig voorzien van geïndividualiseerde informatie voor noodgevallen.

Informatie en communicatie

Alcatraz Cruises zet zich in om onze informatie en communicatie toegankelijk te maken voor personen met een handicap.

In het geval van een geplande of onverwachte verstoring van diensten of faciliteiten voor klanten met een handicap, Alcatraz Cruises zal onze klanten onmiddellijk op de hoogte brengen door het plaatsen van een bericht met de reden van de storing en de verwachte duur ervan.

Alcatraz Cruises heeft een kwaliteitsmanagementprogramma opgezet waarin de feedback van klanten meerdere soorten communicatie mogelijk maakt, zoals commentaarkaarten, sociale media, feedback van touroperators en webenquêtes. De gegevens uit deze bronnen stellen ons in staat om hiaten in de toegankelijkheid vast te stellen en snel actie te ondernemen om problemen op te lossen. Wij zullen ervoor zorgen dat ons programma toegankelijk is voor mensen met een handicap door op verzoek toegankelijke formaten en communicatiemiddelen te leveren of te laten leveren.

Kiosken

Alcatraz Cruises zal de nodige maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat werknemers bij het ontwerpen, aankopen of verwerven van zelfbedieningskiosken rekening houden met de behoeften van mensen met een handicap.

Service Dieren

Alcatraz Cruises verwelkomt mensen met een handicap en hun dienstdieren. Dieren zijn toegestaan op de delen van ons terrein die voor het publiek toegankelijk zijn.

Werkgelegenheid

Alcatraz Cruises zet zich in voor eerlijke en toegankelijke arbeidspraktijken die werknemers met een handicap aantrekken en behouden. Wij zullen sollicitanten in alle stadia van de arbeidscyclus informeren over de beschikbaarheid van accommodaties.

Alcatraz Cruises zal met de aanvrager overleggen en zorgen voor een geschikte accommodatie die rekening houdt met de toegankelijkheidseisen van de aanvrager.

Bij indiensttreding, Alcatraz Cruises zal succesvolle kandidaten op de hoogte brengen van ons beleid voor de opvang van gehandicapte werknemers.

Ontwerp van openbare ruimten

Alcatraz Cruises is vastbesloten om bij de bouw en reconstructie van onze faciliteiten barrièrevrije principes te integreren in de bouw en reconstructie van onze faciliteiten. We hebben maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat ons uitgangspunt toegankelijk is voor gasten en medewerkers met een handicap.

Voor meer informatie

Voor meer informatie over Alcatraz Cruisestoewijding aan toegankelijkheid, neem contact met ons op:

[email protected] of 415.981.ROCK (7625).

Alternatieve toegankelijke formaten van dit document kunnen op verzoek beschikbaar worden gesteld.

Alcatraz CruisesToewijding aan de toegankelijkheid van het web

Alcatraz Cruises zet zich in om haar producten en diensten toegankelijk te maken voor iedereen, ook voor mensen met een handicap. Alcatraz Cruises is momenteel bezig met de uitvoering van verschillende initiatieven, waaronder, maar niet beperkt tot, de volgende:

  • Conform www.alcatrazcruises.com met de Web Content Accessibility Guidelines ("WCAG") 2.0/2.1 AA, gepubliceerd door het World Wide Web Consortium;
  • Het verstrekken van een link naar Alcatraz CruisesToegankelijkheidsbeleid op de homepage www.alcatrazcruises.com, waarbij wordt gevraagd om en een methode om feedback te geven, en een methode wordt gegeven om contact op te nemen met Alcatraz Cruises;
  • Het wijzigen van het beleid om prioriteit te geven aan het oplossen van bugfixes om ervoor te zorgen dat deze met dezelfde prioriteit worden verholpen als elk ander gelijkwaardig functieverlies voor personen zonder handicap;
  • Het aanhouden van een consultant voor de toegankelijkheid van de website om een jaarlijkse evaluatie en audit van de toegankelijkheid van de website uit te voeren op www.alcatrazcruises.com;
  • Het geven van jaarlijkse training aan Alcatraz Cruiseswebsite en technisch ondersteunend personeel om te zorgen voor Alcatraz Cruiseswebsite voldoet aan WCAG 2.0/2.1 AA.

Alcatraz CruisesHet doel is om zich te conformeren aan www.alcatrazcruises.com en zal dit blijven verbeteren. Gelieve alle vragen of suggesties te richten op het verbeteren van de toegankelijkheid van onze site [email protected].