Langkau ke kandungan utama

Dasar media sosial

@AlcatrazCruises

Urus Tempahan anda

Dasar media sosial

Garis Panduan dan penggunaan

Garis Panduan kandungan dijana pengguna

PERJANJIAN PESERTA
Dengan menjawab permintaan Alcatraz Cruises LLC (" Alcatraz Cruises ") untuk mengambil bahagian dalam program pemasaran digital kami dengan hashtag #Yesalcatraz, anda bersetuju dengan semua terma dan syarat dalam Perjanjian ini (" Terma dan syarat "atau" Perjanjian "). Alcatraz Cruises , yang menjalankan perniagaan menggunakan nama domain alcatrazcruises.com, juga bersetuju untuk mematuhi terma dan syarat ini. Alcatraz Cruises boleh menamatkan laman webnya atau penggunaan kandungan anda pada bila-bila masa mengikut budi bicara mutlaknya. Sebarang percubaan oleh anda untuk menukar mana-mana terma dan syarat dengan ini ditolak, dan tidak boleh dibuat sebahagian daripada terma dan syarat melainkan dipersetujui secara nyata oleh wakil yang diberikuasa oleh Alcatraz Cruises .

PESERTA DIBENARKAN
Anda mesti berumur 18 tahun atau lebih tua dan mempunyai hak undang-undang untuk memasuki Perjanjian ini dan memberikan apa-apa dan semua hak kepada kandungan yang dijana pengguna ("kandungan") dalam bentuk fotografi, video atau teks asal.

BUKAN KERAHSIAAN
Anda memahami dan bersetuju bahawa kandungan anda akan dipaparkan secara terbuka, dan ia tidak akan dilayan dengan yakin. hakikatnya Alcatraz Cruises menjangka bahawa ramai orang dari seluruh dunia akan dapat melihat kandungan anda. Dengan menjawab kepada Alcatraz Cruises permintaan untuk menyertai, anda menyediakan Alcatraz Cruises dengan hak tanpa had, di seluruh dunia untuk menggunakan dan berkongsi kandungan anda di laman webnya, termasuk, sebagai contoh, www.alcatrazcruises.com, serta dalam semua saluran media sosial, seperti Facebook, Twitter dan Instagram.

Alcatraz Cruises RIGHTS TO USER GENERATED CONTENT
By replying to Alcatraz Cruises ’ request to participate in our Digital Marketing program with the hashtag #YesAlcatraz, you are agreeing to these Terms and Conditions. You grant Alcatraz Cruises and its agents a perpetual, transferable, sublicensable, non-exclusive, worldwide license to (a) use, copy, transmit, distribute, reproduce, modify, create derivative works from, adapt, combine with other ideas or works, publish, translate, publicly perform, publicly broadcast and publicly display your Content (or any modification thereto) in whole or in part, in any format or medium now known or later developed, and (b) use (and permit others to use) your Content in any manner and for any purpose, including without limitation: marketing, advertising, commercial or promotional purposes that Alcatraz Cruises or its agents deem appropriate. To be clear, Alcatraz Cruises will have the right, but not the obligation, to use the Content, as authorized in this Agreement.
You agree that you are solely responsible for your Content. Alcatraz Cruises is not required to host, display, or distribute any Content on or through its websites, on social media or otherwise, and may remove Content at any time or refuse Content for any reason. Alcatraz Cruises is not responsible for any loss, theft, misuse or damage of any kind to your Content.
By replying to Alcatraz Cruises ’ request to participate in our Digital Marketing Program with the hashtag #YesAlcatraz, you represent and warrant that:

 • Anda berumur sekurang-kurangnya 18 tahun, anda mempunyai hak undang-undang untuk memasuki Perjanjian ini dan anda tidak menyamar orang lain.
 • Anda memiliki semua hak dalam dan kandungan anda termasuk tanpa had, semua hak untuk rakaman audio, video dan atau digital dan prestasi yang terkandung dalam kandungan anda (jika ada) dan/atau anda telah memperoleh semua hak yang perlu kepada elemen yang terdapat dalam kandungan anda membolehkan anda memberikan semua hak Alcatraz Cruises seperti yang diterangkan di sini.
 • Kandungan anda adalah asli dan tidak melanggar hak cipta, tanda dagangan, paten, rahsia perdagangan atau mana-mana hak harta intelektual yang lain, hak privasi, atau sebarang hak perundangan atau moral lain mana-mana individu atau entiti pihak ketiga.
 • Anda bersetuju untuk melepaskan dan membenarkan semua lesen kreatif dan rawatan kreatif dalam penggunaan dan pengeluaran kandungan anda mengikut budi bicara Alcatraz Cruises dan ejennya.
 • Anda secara sukarela bersetuju untuk mengetepikan semua "hak moral" yang anda mungkin mempunyai kandungan anda.
 • Sebarang maklumat yang terkandung dalam kandungan anda tidak diketahui atau secara munasabah dipercayai oleh anda untuk menjadi palsu, tidak tepat atau mengelirukan.
 • Kandungan anda tidak melanggar sebarang undang-
 • Anda tidak dan tidak akan dibayar pampasan atau diberikan apa-apa pertimbangan oleh mana-mana pihak ketiga untuk menghantar kandungan anda.
 • Anda tidak akan dibayar pampasan atau diberi sebarang pertimbangan dalam apa jua cara Alcatraz Cruises untuk menggunakan kandungan anda.
 • Kandungan anda tidak mengandungi bahan dari laman web pihak ketiga, bahan dilindungi hak cipta atau maklumat peribadi orang lain selain diri anda.
 • Kandungan anda tidak mencerminkan negatif dalam apa jua cara Alcatraz Island atau usaha pemasaran, pengiklanan, komersil atau promosi Alcatraz Island Atau Alcatraz Cruises .
 • Anda melepaskan secara tidak muktamad dan selama-lamanya melepaskan Alcatraz Cruises dan ejennya, para Pengarah, pegawai, entiti gabungan, pekerja, kontraktor dan penyedia pihak ketiga ("pihak yang dilepaskan") daripada apa-apa dan semua tindakan, tuntutan, ganti rugi, liabiliti dan tuntutan, sama ada mutlak atau luarjangka dan apa-apa bentuk sekalipun, yang kini anda mempunyai atau selepas ini mungkin mempunyai terhadap mana-mana pihak yang dikeluarkan, atau pengganti atau pemegang serah hak mereka, yang timbul daripada atau yang berkaitan dalam apa-apa cara untuk menggunakan kandungan anda atau apa-apa yang terkandung di dalamnya.

GANTI rugi
Anda bersetuju untuk menanggung rugi, mempertahankan dan menahan Alcatraz Cruises dan ejennya Pengarah, pegawai, entiti gabungan, pekerja, kontraktor dan penyedia pihak ketiga ("pihak yang menanggung rugi") daripada dan terhadap mana-mana dan semua tuntutan, liabiliti, ganti rugi, kerugian, kos, perbelanjaan atau yuran (termasuk yang munasabah Yuran) bahawa mana-mana pihak yang menanggung rugi mungkin yang timbul akibat atau yang berkaitan dengan kandungan atau pelanggaran Perjanjian ini. Alcatraz Cruises berhak untuk memikul pembelaan dan kawalan eksklusif apa-apa perkara yang selainnya tertakluk kepada ganti rugi oleh anda dan anda bersetuju untuk bekerjasama dengan Alcatraz Cruises ' pembelaan tuntutan sedemikian atas perbelanjaan anda sendiri.

PENGUBAHSUAIAN KEPADA TERMA DAN SYARAT INI
Alcatraz Cruises boleh, mengikut budi bicara mutlaknya, Tukar terma dan syarat ini pada bila-bila masa. Apa-apa perubahan akan dipaparkan di https://www.alcatrazcruises.com/privacy-policy/dan akan berkuat kuasa selepas diposkan melainkan tarikh lain yang berkuat kuasa ditentukan.

Alih Keluar
Sekiranya anda mahu kandungan anda dialih keluar Alcatraz Cruises ' tapak web, anda perlu menghantar mesej kepada yang berikut: [email protected] Selepas Alcatraz Cruises mengakui penerimaan permintaan e-mel anda, sila izinkan 30 hari untuk tindakan diambil, walaupun Alcatraz Cruises untuk menolak sebarang permintaan tersebut.

Am
Terma dan syarat ini dan penyata privasi bersama-sama dengan mana-mana terma tambahan yang anda bersetuju apabila menggunakan elemen tertentu dalam laman web ini merupakan perjanjian keseluruhan dan eksklusif antara anda dan Alcatraz Cruises .

HUKUM TADBIR
Perjanjian ini akan ditadbir oleh dan ditafsirkan selaras dengan undangundang Negeri California, tanpa mengambil kira konflik prinsip undang-undangnya. Sebarang pertikaian yang timbul daripada atau berkaitan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan secara eksklusif di dalam Mahkamah Negeri atau Persekutuan yang terletak di San Francisco, California dan pihak yang bersetuju dengan bidang kuasa peribadi Mahkamah tersebut.

Garis Panduan penyertaan Facebook

Pada Hornblower Co. dan Alcatraz Cruises halaman, kami berhasrat untuk menyiarkan kandungan yang relevan, menarik dan mengalu-alukan komen dan cadangan anda. Walaupun kami menggalakkan perbualan dan dialog, kami mahu memastikan persekitaran yang menghormati pelanggan, kakitangan kami, rakan kongsi dan pemegang kepentingan kami.

 • Kami menggalakkan anda untuk memberikan komen pada kiriman atau komen daripada peminat yang anda dapati menarik dan memberikan wawasan anda.
 • Kami akan membalas komen apabila perlu.
 • "Like" artikel, gambar dan video yang anda nikmati dan ingin melihat lebih banyak lagi.
 • Muka surat kipas tidak dimaksudkan sebagai tempat untuk menerima isu perkhidmatan pelanggan. Sila hubungi kami secara langsung untuk isu perkhidmatan pelanggan.

Kami mempunyai hak untuk memadam:

 • Komen, pautan, imej atau video yang lucah, kasar atau kebencian dalam alam semula jadi
 • Jawatan yang mungkin menyinggung perasaan kepada ahli komuniti lain
 • Komen yang mengancam mana-mana individu atau organisasi atau Syarikat
 • Komen bahawa mencela atau mengganggu individu
 • Jawatan luar topik berturut-turut dengan satu kipas
 • Kiriman berulang disalin dan disisipkan atau diulang oleh peminat tunggal atau berbilang
 • Mencari atau pengiklanan
 • Komen, pautan, imej atau video yang menggalakkan aktiviti haram
 • Sebarang bahan yang melanggar hak mana-mana pihak ketiga
 • Komen palsu atau tuntutan mengenai Hornblower Co., Alcatraz Pelayaran, produk atau perkhidmatan Syarikat atau mana-mana pesaingnya

Penafian — kandungan pihak ketiga

Moderator halaman ini sesekali akan memaut ke laman web pihak ketiga untuk berkongsi maklumat yang paling terkini dengan komuniti. Berikutan pautan ini akan membawa anda ke bahan atau kandungan yang tidak Alcatraz Pelayaran. Kandungan yang membentuk tapak dan artikel ini bukan tanggungjawab Alcatraz Cruises, dan tidak semestinya mewakili pendapat, kepercayaan atau pengendorsan Syarikat.

Alcatraz Cruises tidak menjamin atau membuat apa-apa representasi atau tuntutan tentang kesahan, ketepatan, Mata Wang, ketepatan masa, kesempurnaan atau sebaliknya komentar pihak ketiga atau "suka" yang terkandung pada halaman kipas, atau tidak akan bertanggungan atau bertanggungjawab untuk apa-apa tuntutan atau kerosakan, sama ada secara langsung, tidak langsung, khas, berbangkit atau sebaliknya, yang timbul daripada pentafsiran, penggunaan atau kebergantungan kepada, dibenarkan atau tidak dibenarkan, maklumat tersebut.

Khidmat pelanggan

Sila ambil perhatian bahawa Facebook tidak bertujuan sebagai tempat untuk menerima isu perkhidmatan pelanggan. Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan atau komen mengenai Alcatraz Pelayaran atau produk gabungannya, memberi kita panggilan. Kami akan gembira untuk membantu.

Telefon:   415.981. ROCK (7625) Isnin – Jumaat, 9PG hingga 5ptg.

Garis Panduan penyertaan Twitter

Alcatraz Cruises menggunakan Twitter.com sebagai satu cara untuk mengambil bahagian dalam perbualan tentang perniagaan kami dan industri kami. Kami mungkin mempunyai lebih daripada satu akaun Twitter rasmi. Pemegang Twitter yang aktif ketika ini adalah:

@AlcatrazCruises

Tweets kami merangkumi pelbagai topik yang menarik kepada pelanggan kami, tetamu runcit kami, pihak berkepentingan dan Kumpulan industri yang lain. Tweets ini mungkin termasuk, tetapi tidak terhad kepada: pengumuman tentang Alcatraz Cruises dan operasi kami, pengumuman tentang keluarga Hornblower Syarikat dan aktiviti, berita tentang rakan kongsi kami, berita pelancongan dan industri pelancongan dan maklumat mengenai operasi Perkhidmatan Kumpulan kami.

Melibatkan diri dengan Alcatraz Cruises di Twitter

Alcatraz Cruises ' keputusan untuk mengikuti pengguna Twitter tertentu tidak menandakan pengendorsan dalam apa jua bentuk. Kami mengikuti akaun di Twitter yang kami percaya adalah berkaitan dengan industri dan Syarikat kami. Ini mungkin termasuk berikutan akaun Twitter Syarikat dan perusahaan komersial lain (dan/atau pekerja mereka) yang memberi komen mengenai perkara berkaitan industri. Kami juga boleh mengikuti pengguna Twitter yang tetamu Alcatraz Cruises .

Tweets bahawa kita tweet semula tidak menandakan sokongan pada pihak kita. Kami mungkin boleh tweet berita dan pautan yang kami percaya adalah relevan dengan kerja yang kami lakukan dalam industri pelancongan dan pelancongan dan/atau kepentingan kepada pengikut kami. Kami akan membaca semua @replies dan mesej langsung yang dihantar kepada kami. Jika sesuai, kami akan bertindak balas kepada mesej individu dan boleh, jika perlu, individu langsung kepada saluran yang lebih sesuai, seperti perkhidmatan tetamu atau hubungan media. Alcatraz Cruises berusaha untuk menjadi warganegara media sosial yang baik dan akan melaporkan akaun Twitter yang kelihatan seperti spam atau akaun dipacu bot.

Pautan ke laman web lain

Kami mungkin termasuk pautan ke laman web dalam tweets kami untuk berkongsi maklumat terkini dengan komuniti. Berikutan pautan ini akan membawa anda ke bahan atau kandungan yang tidak Alcatraz Cruises . Kandungan yang membentuk tapak dan artikel ini bukan tanggungjawab Alcatraz Cruises , dan tidak semestinya mewakili pendapat, kepercayaan atau pengendorsan Syarikat. Alcatraz Cruises tidak menjamin atau membuat sebarang representasi atau tuntutan tentang kesahan, ketepatan, Mata Wang, ketepatan masa, kesempurnaan atau sebaliknya komentar pihak ketiga yang terkandung dalam talian masa Twitter kami, dan tidak akan Alcatraz Cruises bertanggungjawab atau bertanggungjawab terhadap sebarang tuntutan atau kerosakan, sama ada secara langsung, tidak langsung, khas, berbangkit atau sebaliknya, yang timbul daripada pentafsiran, penggunaan atau kebergantungan kepada, yang dibenarkan atau tidak dibenarkan, maklumat tersebut.

Notis perundangan, hak cipta dan privasi

Tweets dan/atau @replies berkaitan dengan mana-mana perkara perundangan yang berterusan atau isu kawal selia khusus Alcatraz Cruises tidak akan diiktiraf.

Kami tidak meminta individu untuk maklumat peribadi atau sulit melalui alatan media sosial seperti Twitter.

Alcatraz Cruises Kakitangan yang menggunakan Twitter

Beberapa Alcatraz Cruises pekerja tweet di luar waktu bekerja dan/atau dalam kapasiti peribadi mereka di bawah nama mereka sendiri atau nama samaran. Walaupun gabungan profesional mereka dengan Alcatraz Cruises , tweets pekerja dalam kapasiti peribadi mereka tidak mewakili kedudukan rasmi Alcatraz Cruises . Tweets tersebut perlu dipertimbangkan sebagai orang persendirian. Oleh itu, Alcatraz Cruises tidak akan bertanggungan atau bertanggungjawab bagi mana-mana tweets ini.

Garis Panduan penyertaan YouTube

Alcatraz Cruises menggunakan YouTube, Perkhidmatan perkongsian video, sebagai satu cara untuk berkongsi kandungan yang relevan dan menarik dengan pelanggan dan pihak berkepentingan kami. Video kami termasuk pelbagai kandungan tetapi tidak terhad kepada: Alcatraz Pelayaran dan operasi kami, maklumat tentang keluarga Hornblower Syarikat dan aktiviti, maklumat atau berita mengenai rakan kongsi kami, dan berita perjalanan dan pelancongan.

Melibatkan diri dengan Alcatraz Cruises di YouTube

Alcatraz Cruises ' keputusan untuk melanggan saluran YouTube tertentu tidak menandakan pengendorsan dalam apa jua bentuk. Kami mengikuti saluran di YouTube yang kami percaya adalah relevan dengan industri kami. Ini boleh termasuk melanggan kepada akaun YouTube Syarikat dan perusahaan komersial lain (dan/atau pekerja mereka) yang memberi komen dan/atau berkongsi video mengenai perkara berkaitan industri. Alcatraz Penerimaan permintaan menjadi rakan pelayaran dari akaun di YouTube tidak menandakan pengendorsan pandangan mereka. Alcatraz Cruises ' kemasukan video yang tidak dicipta oleh Hornblower Co. atau Alcatraz Cruises dalam senarai main tidak menandakan pengendorsan video itu.

Kami akan membaca semua komen yang dipaparkan pada video dan mesej kami yang dihantar kepada kami. Jika sesuai, kami akan bertindak balas kepada mesej individu dan jika perlu, individu langsung kepada saluran komunikasi yang lebih sesuai, seperti perkhidmatan tetamu atau hubungan media.

Dengan menghantar komen, mesej atau "respon video" melalui salah satu daripada Alcatraz Cruises ' saluran YouTube rasmi, anda bersetuju dengan terma dan syarat garis panduan penyertaan ini:

 • Alcatraz Cruises berhak untuk tidak menghantar komen atau "jawapan video", atau untuk memberi respons kepada komen atau "jawapan video".
 • Kami menyemak semua komen sebelum posting dan kami akan membuat usaha terbaik untuk menghantar komen yang sesuai tepat pada masanya. Kami tidak akan menyiarkan apa-apa komen yang diklasifikasikan sebagai spam atau yang dipercayai mengandungi menyinggung, tidak sesuai, kebencian dan/atau Bahasa memfitnah.
 • Komen tidak boleh mengandungi perisian yang tidak senonoh. Elakkan daripada menggunakan bahasa yang kukuh.
 • Kekal pada topik. Komen mesti berkaitan dengan video di mana anda mengulas.
 • Komen atau pendapat yang dinyatakan pada video datang daripada orang ramai. Pandangan yang dinyatakan oleh para penggalak di luar tidak semestinya mewakili pandangan Hornblower Co., Alcatraz Cruises , pengurusan atau kakitangannya. Alcatraz Cruises tidak menyokong atau meluluskan kandungan mereka. Alcatraz Cruises tidak bertanggungjawab dan menafikan apa-apa dan semua liabiliti untuk kandungan komen yang ditulis oleh di luar di saluran YouTube kami.
 • Sebarang komen atau pertanyaan yang berkaitan dengan isu tertentu, terutamanya di luar skop video, perlu ditujukan kepada Alcatraz Cruises melalui e-mel atau telefon daripada dibangkitkan dalam bahagian komen video yang disiarkan.
 • Jika anda merasakan seseorang telah melanggar syarat Perkhidmatan YouTube, Laporkan masalah itu dengan memilih pautan "bendera". Ciri YouTube ini dipaparkan di sebelah setiap video dan komen

Notis perundangan, hak cipta dan privasi

Komen, mesej atau "respons video" berkaitan dengan sebarang perkara perundangan yang berterusan atau isu kawal selia yang khusus untuk Alcatraz Pelayaran persiaran tidak akan diiktiraf.

Kami tidak meminta individu untuk maklumat peribadi atau sulit melalui alatan media sosial seperti YouTube.

Dasar Bahasa

Antara muka YouTube boleh didapati dalam pelbagai bahasa termasuk Bahasa Inggeris dan Perancis. Untuk menukar seting Bahasa antara muka, pilih sama ada "Inggeris" atau "Perancis" daripada menu pilihan bahasa yang terletak di bahagian bawah Laman web YouTube.

Alcatraz Cruises Kakitangan yang menggunakan YouTube

Beberapa Alcatraz Kakitangan Cruises menggunakan YouTube di luar waktu bekerja dan/atau dalam kapasiti peribadi mereka di bawah nama mereka sendiri atau nama samaran. Walaupun gabungan profesional mereka dengan Alcatraz Cruises, Posted video, komen dan aktiviti YouTube lain pekerja dalam kapasiti peribadi mereka tidak mewakili kedudukan rasmi Alcatraz Pelayaran. Aktiviti tersebut harus dipertimbangkan sebagai warganegara swasta.

Garis Panduan penyertaan blog

Alcatraz Cruises Blog telah dibangunkan untuk mengambil bahagian dalam perbualan yang berkaitan dengan industri pelancongan dan pelancongan. Garis Panduan penyertaan ini terpakai bagi mereka yang memilih untuk menggunakan Alcatraz Cruises Blog sebagai forum. Dengan menggunakan Laman ini dan menyerahkan komen, anda bersetuju dengan terma dan syarat garis panduan penyertaan ini:

 • Alcatraz Cruises berhak untuk tidak menghantar komen atau memberi respons kepada komen.
 • Kami akan menyemak semua komen sebelum posting dan kami akan membuat usaha terbaik untuk menghantar komen yang sesuai dalam masa yang tepat. Kami tidak akan menyiarkan apa-apa komen yang dikelaskan sebagai spam atau mengandungi menyinggung, kebencian dan/atau Bahasa memfitnah.
 • Komen tidak boleh mengandungi perisian yang tidak senonoh. Sila menjauhkan diri daripada bahasa yang kukuh.
 • Kekal pada topik. Komen mesti berkaitan, dalam beberapa cara, ke jawatan di mana anda mengulas. Kami tidak akan komen agregat. Semua komen yang dipaparkan akan dipaparkan secara berasingan dan tidak sebagai satu.
 • Kami akan berusaha sedaya upaya untuk memberi respons kepada komen. Kami boleh menghantar komen atau menulis pos yang memberi respons kepada beberapa komen atau soalan mengenai subjek yang sama. Jika soalan adalah sangat khusus; kami mungkin memerlukan masa tambahan untuk menyiasat dan bertindak balas.
 • Anda bebas untuk menghantar komen di laman blog kami, asalkan ia mematuhi garis panduan penyertaan kami. Untuk menghormati niat asal komen yang dibuat di blog kami, kami tidak akan menterjemahkan komen anda.
 • Komen yang berkaitan dengan mana-mana hal ehwal perundangan yang berterusan atau isu pengawalseliaan khusus untuk Hornblower Co. atau Alcatraz Cruises tidak akan dipos.
 • Komen atau pendapat yang dinyatakan pada blog datang daripada orang ramai dan adalah mereka yang mempunyai penyumbang masing-masing sahaja. Pandangan yang dinyatakan oleh para penyumbang luar tidak semestinya mewakili pandangan Alcatraz Pelayaran, pengurusan atau kakitangannya. Alcatraz Cruises tidak menyokong atau meluluskan kandungan mereka. Alcatraz Cruises tidak bertanggungjawab dan menafikan apa-apa dan semua liabiliti untuk kandungan komen yang ditulis oleh penyumbang luar kepada blog ini.
 • Langsung apa-apa komen atau pertanyaan yang berkaitan dengan isu tertentu, terutamanya mereka yang di luar skop perbincangan Blog, kepada kami hubungi kami Seksyen dan bukannya dibangkitkan dalam bahagian komentar posting blog.

 

Panduan penyertaan-Flickr

Alcatraz Cruises menggunakan Flickr, Perkhidmatan perkongsian foto, sebagai satu cara untuk berkongsi gambar yang berkaitan dan menarik dengan pelanggan dan pihak berkepentingan kami. Alcatraz Cruises boleh berkongsi foto yang menggambarkan operasi Alcatraz Cruises pelbagai aktiviti lain yang berkaitan dengan industri kami.

Melibatkan diri dengan Alcatraz Cruises di Flickr

Alcatraz Cruises ' keputusan untuk menambah akaun Flickr tertentu sebagai kenalan tidak menandakan pengendorsan apa-apa jenis. Kami mengikuti kenalan lain di Flickr yang kami percaya adalah relevan dengan industri kami. Ini boleh termasuk melanggan kepada aliran Flickr Syarikat dan perusahaan komersial lain (dan/atau pekerja mereka) yang memberi komen dan/atau berkongsi gambar perkara berkaitan industri. Alcatraz Kemasukan pelayaran dari gambar yang belum dicipta oleh Alcatraz Cruises dalam Galeri tidak menandakan pengendorsan foto itu. Kami akan membaca semua komen yang dipaparkan pada foto dan mesej kami yang dihantar kepada kami. Jika sesuai, kami akan bertindak balas kepada mesej individu dan boleh mengarahkan individu kepada saluran komunikasi yang lebih sesuai, seperti perkhidmatan tetamu atau hubungan media.

Dengan menghantar komen melalui Alcatraz Cruises ' strim Flickr rasmi, anda bersetuju dengan terma dan syarat garis panduan penyertaan ini:

 • Semua komen akan disemak tepat pada masanya. Kami berhak untuk mengalih keluar sebarang komen atau foto yang dikelaskan sebagai spam atau yang dipercayai mengandungi bahasa yang menyinggung, tidak sesuai, kebencian dan/atau fitnah.
 • Kami berhak untuk membuang sebarang tag yang tidak sesuai Alcatraz Cruises Gambar.
 • Komen tidak boleh mengandungi perisian yang tidak senonoh. Sila menjauhkan diri daripada bahasa yang kukuh.
 • Kekal pada topik. Komen mesti berkaitan dalam beberapa cara untuk video di mana anda mengulas.

Komen atau pendapat yang dinyatakan pada foto datang daripada orang ramai. Pandangan yang dinyatakan oleh para penggalak luar tidak semestinya mewakili pandangan Alcatraz Cruises , pengurusan atau kakitangannya. Alcatraz Cruises tidak menyokong atau meluluskan kandungan mereka. Alcatraz Cruises tidak bertanggungjawab dan menafikan apa-apa dan semua liabiliti untuk kandungan komen yang ditulis oleh di luar pujian di atas strim Flickr kami.

Sebarang komen atau pertanyaan yang berkaitan dengan isu tertentu, terutamanya yang di luar skop gambar, perlu diarahkan ke halaman hubungi kami dan bukannya dibangkitkan dalam bahagian komen foto yang disiarkan.

Notis perundangan, hak cipta dan privasi

Kami telah berlesen gambar Flickr kami menggunakan lesen Creative Commons. Anda boleh menggunakan dan menghasilkan semula foto yang termasuk dalam Perpustakaan ini untuk tujuan bukan komersial selagi gambar tersebut adalah:

 • tidak diubahsuai
 • dikreditkan ke Alcatraz Cruises
 • dikaitkan dengan Alcatraz Pelayaran akaun sebagai Terma Perkhidmatan Flickr

Komen atau mesej berkaitan dengan sebarang perkara perundangan yang berterusan atau isu kawal selia yang khusus Alcatraz Cruises tidak akan diiktiraf.

Kami tidak meminta individu untuk maklumat peribadi atau sulit melalui alatan media sosial seperti Flickr.

Alcatraz Cruises Kakitangan yang menggunakan Flickr

Beberapa Alcatraz Cruises pekerja menggunakan Flickr di luar waktu kerja dan/atau dalam kapasiti peribadi mereka di bawah nama mereka sendiri atau nama samaran. Walaupun gabungan profesional mereka dengan Alcatraz Cruises , Posted foto, komen dan lain-lain aktiviti Flickr pekerja dalam kapasiti peribadi mereka tidak mewakili kedudukan rasmi Alcatraz Cruises . Aktiviti tersebut harus dipertimbangkan sebagai warganegara swasta.

Twitter instagram Youtube Google-Plus Facebook Flickr Pinterest