Alcatraz מחברים

מראה מיוחד והתנתקות מספרים
ג'ולנה בייבי

בדוק שוב באפריל

מחבר "שבירת הסלע" ובתו של ארתור מקונול דוליסון, אחד מקציני הענישה האחרונים שעבדו על האי. לשמוע Jolene לדבר על החוויות שלה גדל כילד על Alcatraz .

מייקל אילינגר

בדוק שוב באפריל

" Alcatraz : מחבר ההיסטוריה הסופית של שנות הכלא ". פגוש זה חוקר היסטורי לשבחים ומחבר ולשמוע את מחשבותיו מאחורי הספרים הנמכרים ביותר שלו לגבי Alcatraz Island היסטוריה עשירה

* * מחברי האורח מתוכננים במהלך סיורי היום בלבד.  הינכם מתבקשים לשים לב כי התזמון וההופעה כפופים לשינויים בכל עת ללא הודעה מוקדמת.