Alcatraz מחברים

מראה מיוחד והתנתקות מספרים
ג'ולנה בייבי

בדוק שוב באפריל

מחבר "שבירת הסלע" ובתו של ארתור מקונול דוליסון, אחד מקציני הענישה האחרונים שעבדו על האי. לשמוע Jolene לדבר על החוויות שלה גדל כילד על Alcatraz .

מייקל אילינגר

בדוק שוב באפריל

" Alcatraz : מחבר ההיסטוריה הסופית של שנות הכלא ". פגוש זה חוקר היסטורי לשבחים ומחבר ולשמוע את מחשבותיו מאחורי הספרים הנמכרים ביותר שלו לגבי Alcatraz Island היסטוריה עשירה

מחברי האורח מתוכננים במהלך טיולי יום בלבד. נא בדוק לפני הופעות ולוחות זמנים מעודכנים של מחבר האורחים.