Alcatraz Island אירועים ותוכניות שנתיות

ליהנות ולחגוג איתנו

יום השנה האמריקאי לכיבוש ההודי

מדי שנה בנובמבר

חגיגות יום כדור הארץ

מדי שנה באפריל

יום ההיסטוריה של מלחמת האזרחים

מדי שנה במאי ובאוקטובר

יום הריינג הזוטר

מדי שנה במרץ ובנובמבר

טקס הזריחה של העם הילידים

מדי שנה באוקטובר ובנובמבר