לצעירים בליבם

הצעת חוויה מרעננת לקבוצות בכירה

קבוצות בכירה מוגדרות כקבוצות שהחברים שלהם גילם 62 או יותר. אם ברצונך להביא קבוצה בכירה של 20 אנשים או יותר כדי ל Alcatraz Island , עליך לבקש אישור מראש.

הינכם מתבקשים לשים לב: הישיבה על החשמלית הנגישה של האי S.E.A.T. מוגבלת ל -20 נוסעים, והמושבים האלה מלאים על בסיס כל הקודם זוכה. לקבלת מידע נוסף אודות נגישות ב Alcatraz Island , בקר בדף הנגישות .

כאשר תאריכים מתמלאים מראש, נא לאפשר זמן רב ככל האפשר כדי לעבד את בקשתך.

כדי לבקש רשות מהקבוצה הבכירה שלך, אנא מלא את טופס בקשת הבקשה ואפשר 30 יום לבדיקה. ברגע שקיבלנו את הבקשה הזאת, טופס ההרשמה יישלח אליך להשלמה.