Alcatraz תולדות הכיבוש

הסיפור הרחב יותר של הכיבוש ההודי האמריקאי של Alcatraz לפני 50 שנים יכול בקלות לכלול קטע גדול יותר של היסטוריה אמריקנית--עד המאה ה -19...

כיבוש אינדיאני

אחד החשובים ביותר, אך לעתים קרובות שנשכחה, "ציוני דרך היסטוריים" של Alcatraz Island היא הכיבוש האמריקאי, שהיה בחזית מ-1969-1971. החל מ-20 בנובמבר 1969...