עדיין מבצע זמן

בלוגר אורח-דרו מוריטה מבקרים ל Alcatraz Island הקשיבו לאסירים לשעבר שעברו הרפורמה חלק של הסיור אודיו הבית cellhouse. קולותיהם מספקים קשר אמיתי בין העבר להווה. ...