Alcatraz בוכים?

[אורח הבלוגר ג'ון מרטיני] אחת השמועות העיקשת ביותר על Alcatraz Island הוא כי "מבוכים ספרדיים" עתיקים חופרים לתוך הסלע מתחת לבית הסוהר. כמו הרבה מ Alcatraz ההיסטוריה של...