Alcatraz Cruises מכריזה ההודים של כל שבטים יום

Alcatraz Cruises וה National Park Service יזהה את יום השנה ה-48 לכיבוש של Alcatraz Island על ידי האינדיאנים של כל השבטים ביום שני, נובמבר 20, 2017.

אירועים מיוחדים יכללו פאנל דיונים של חברי כל השבטים, סיורי הליכה מודרכים על הכיבוש, הרקדנים האינדיאנים וסרטוני הכיבוש. הסיור בבית המלון ואירועים מתוזמנים אחרים עדיין מתקיימים כרגיל.

For more information on the Occupation, visit the NPS page “We Hold the Rock” at https://www.nps.gov/alca/learn/historyculture/we-hold-the-rock.htm.

המבקרים מעודדים לרכוש כרטיסים באופן מקוון ולהדפיס לפני ההגעה. כרטיסים יש לאבטח מראש וניתן לרכוש אותם באינטרנט ב-www. . הפלגות אלקטראזייט com, מתקשר 415.981.7625 או מתא הכרטיסים במזח 33 Alcatraz נחיתה.