Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Όροι και προϋποθέσεις

Συμφωνία όρων παροχής υπηρεσιών

Διαχειριστείτε την κράτησή σας

Σύμβαση παροχής υπηρεσιών

Πολιτική όρων και προϋποθέσεων

Οι παρόντες όροι χρήσης ισχύουν για την ιστοσελίδα μας www.alcatrazcruises.comκαι τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας μας (οι οποίες αναφέρονται συλλογικά στους παρόντες όρους υπηρεσίας ως «υπηρεσία»). Η υπηρεσία σας παρέχεται από την [ Alcatraz Cruises , ΔΕΠΕ] (αναφέρεται στους παρόντες όρους υπηρεσίας ως «εταιρεία», «εμείς», «εμείς» και «εμείς»). Οι παρόντες όροι παροχής υπηρεσιών περιλαμβάνουν τους όρους και τις προϋποθέσεις που διέπουν τη χρήση της υπηρεσίας από εσάς και η χρήση της υπηρεσίας σας αποτελεί αποδοχή και συμφωνία με τους παρόντες όρους παροχής υπηρεσιών.

Ειδοποίηση σχετικά με την επίλυση διαφορών: η παρούσα συμφωνία περιλαμβάνει διατάξεις που ρυθμίζουν τον τρόπο με τον οποίο επιλύονται οι αξιώσεις που ενδέχεται να έχουμε μεταξύ μας (βλ. ενότητα 7 κατωτέρω), συμπεριλαμβανομένης συμφωνίας και υποχρέωσης διαιτησίας διαφορών, οι οποίες, υπό την επιφύλαξη περιορισμένων εξαιρέσεις, απαιτούν να υποβάλλετε αξιώσεις που έχετε εναντίον μας σε δεσμευτική διαιτησία, εκτός εάν εξαιρεθείτε σύμφωνα με το τμήμα 7 στοιχείο ε). Εκτός αν εξαιρεθείτε από τη διαιτησία: (α) θα σας επιτραπεί να ασκήσετε αξιώσεις εναντίον μας σε ατομική βάση, όχι ως μέρος οποιασδήποτε κατηγορίας ή αντιπροσωπευτικής δράσης ή διαδικασίας και (β) θα σας επιτραπεί μόνο να ζητήσετε απαλλαγή (συμπεριλαμβανομένης της χρηματικής, νομική ατέλεια) σε ατομική βάση και σε διαιτησία.

1. θετικές αναπαραστάσεις σχετικά με τη χρήση της υπηρεσίας από εσάς. Όταν αποκτάτε πρόσβαση, επισκέπτεστε ή χρησιμοποιείτε την υπηρεσία, δηλώνετε ότι: (α) οι πληροφορίες που υποβάλλετε είναι αληθείς και ακριβείς. (β) η χρήση της υπηρεσίας από εσάς και η χρήση των υπηρεσιών που διατίθενται στην υπηρεσία δεν παραβιάζουν οποιαδήποτε ισχύουσα νομοθεσία ή κανονισμό, (γ) Εάν αγοράζετε εισιτήρια ή κάνετε κράτηση μέσω της υπηρεσίας: (i) κάνετε την ισχύουσα κράτηση ή αγορά στο προσωπικό λογαριασμό ή για λογαριασμό των προσωπικών σας φίλων ή/και της οικογένειάς σας, (ii) τα στοιχεία πληρωμής που παρέχετε, καθώς και το σχετικό όνομα, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου και αριθμό κάρτας πληρωμής, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προσωπική ταυτοποίηση ή/και επικοινωνία μαζί σας, και (iii) το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο διεύθυνση που μας παρέχετε σε σχέση με την πραγματοποίηση κράτησης ή αγοράς είναι μοναδική και προσωπική για εσάς. Δεν θα σας επιτραπεί να επιβιβαστείτε σε φέρι ή άλλο σχετικό τρόπο μεταφοράς που σχετίζεται με μια κράτηση που κάνετε μέσω της υπηρεσίας, εκτός εάν κατά τη στιγμή της επιβίβασης παρέχετε ταυτοποίηση που ταιριάζει με το όνομα του ατόμου που έκανε την ισχύουσα κράτηση και να προσκομίσετε την κάρτα πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε σε σχέση με την ισχύουσα κράτηση.

2. απαγορευμένη χρήση της υπηρεσίας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία μόνο όπως ρητά επιτρέπεται από την εταιρεία. Συγκεκριμένα, χωρίς περιορισμό, δεν επιτρέπεται:

 1. αγορά ή δέσμευση ενός αριθμού εισιτηρίων για ένα συμβάν ή δραστηριότητα που υπερβαίνει το όριο που έχει δηλωθεί για το εν λόγω συμβάν ή δραστηριότητα, ή να κάνει περισσότερες από [10] αγορές ή κρατήσεις μέσω της υπηρεσίας σε οποιαδήποτε περίοδο 72, είτε για δικό σας λογαριασμό είτε για λογαριασμό μιας ομάδας ·
 2. να χρησιμοποιούν την υπηρεσία για εμπορικούς σκοπούς, όπως η αγορά εισιτηρίων χύμα ή για μεταπώληση ·
 3. χρήση αυτοματοποιημένου λογισμικού ή συστήματος υπολογιστών, συμπεριλαμβανομένων ευφυών παραγόντων ή bot, για την πρόσβαση στον ιστότοπο ή την υπηρεσία ·
 4.  πρόσβαση στην υπηρεσία από κρυφή διεύθυνση IP ή δυναμική διεύθυνση IP.
 5. αποκρύπτει, συγκαλύπτει, αποκρύπτει ή αντικαθιστά την πραγματική διεύθυνση IP, το όνομα τομέα και άλλες πληροφορίες ταυτοποίησης που χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση στην υπηρεσία.
 6. πρόσβαση στην υπηρεσία από ένα VPN ή να χρησιμοποιήσετε ένα διακομιστή μεσολάβησης για να αναζητήσετε, να δεσμεύσετε, να αγοράσετε ή με άλλο τρόπο να αποκτήσετε εισιτήρια μέσω της υπηρεσίας;
 7. παρεμβαίνει στις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας χρησιμοποιώντας ιούς ή οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα ή τεχνολογία που έχει σχεδιαστεί για να διαταράξει ή να βλάψει οποιοδήποτε λογισμικό ή υλικό;
 8. Τροποποιήστε, δημιουργικά παράγωγα έργα, αναστρέψει τον μηχανικό, αποσυμπίληση ή Αποσυναρμολογήστε οποιαδήποτε τεχνολογία παρέχεται μέσω της υπηρεσίας.
 9. να παρεμβαίνει ή να διαταράσσει την πρόσβαση οποιουδήποτε χρήστη, ξενιστή ή δικτύου, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της αποστολής ενός ιού, της υπερφόρτωσης, της πλημμύρας,
  ή δέσμες ενεργειών με τέτοιον τρόπο ώστε να παρεμβαίνει ή να δημιουργεί αδικαιολόγητη επιβάρυνση για την υπηρεσία ·
 10. Χρησιμοποιήστε ένα ρομπότ, μια αράχνη ή άλλη συσκευή ή διεργασία για να κάνετε αυτοματοποιημένες αγορές μέσω της υπηρεσίας.
 11. υποδύεστε ένα άλλο πρόσωπο ή οντότητα ή αποκρύπεστε την ταυτότητά σας χρησιμοποιώντας πολλαπλές διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ψεύτικα ονόματα ή στοιχεία επικοινωνίας.
 12. να παρακάμπτουν, να απενεργοποιούν ή να παρεμβαίνουν με άλλο τρόπο σε θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια της υπηρεσίας ή των δυνατοτήτων που εμποδίζουν ή περιορίζουν τη χρήση ή την αντιγραφή
  οποιαδήποτε υλικά ή να επιβάλλουν περιορισμούς στη χρήση της υπηρεσίας ή των υλικών; Ή
 13. επικουρεί ή ενθαρρύνει οποιοδήποτε τρίτο μέρος να ασκεί οποιαδήποτε δραστηριότητα που απαγορεύεται από τους παρόντες όρους παροχής υπηρεσιών.

3. Όροι αγοράς.

 1. Τοποθέτηση παραγγελιών. Αλλαγές. Κάθε αγορά που τοποθετείτε μέσω της υπηρεσίας δεν επιβεβαιώνεται μέχρι να λάβετε ένα e-mail ή γραπτή επιβεβαίωση από την εταιρεία. Οποιαδήποτε αλλαγή μπορεί να θέλετε να κάνετε σε σχέση με οποιαδήποτε αγορά που τοποθετείτε μέσω της υπηρεσίας πρέπει να ζητηθεί μέσω της εταιρείας, και όχι από τον τρίτο πάροχο των υπηρεσιών ή των προϊόντων που αγοράσατε, κατά περίπτωση. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία στις [email protected] ή 415.981.7625 για να ζητήσετε αλλαγές σε μια κράτηση που έγινε μέσω της υπηρεσίας. Κάθε επιθυμητή αλλαγή εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι θα είμαστε σε θέση να κάνουμε μια επιθυμητή αλλαγή.
 2. Ακυρώσεις Πολιτική επιστροφής χρημάτων. Εάν θέλετε να ακυρώσετε μια αγορά που τοποθετείτε μέσω της υπηρεσίας, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την εταιρεία στις [email protected] ή 415.981.7625. Εάν ακυρώσετε μια κράτηση που κάνατε μέσω της υπηρεσίας 72 (72) ή περισσότερες ώρες πριν από την ημερομηνία της κράτησης, η πληρωμή σας για την κράτηση θα επιστραφεί πλήρως. Εάν ακυρώσετε μια κράτηση που κάνατε μέσω της υπηρεσίας λιγότερο από 72 (72) ώρες πριν από την ημερομηνία της κράτησης, δεν θα λάβετε επιστροφή χρημάτων για την εν λόγω κράτηση, εκτός αν η εταιρεία είναι σε θέση να μεταπωλήσει τα εισιτήριά σας και η εταιρεία θα έχει την Σωστά, αλλά όχι την υποχρέωση, να μεταπωλήσετε τα εισιτήριά σας. Οι ισχύουσες επιστροφές θα υποβληθούν σε επεξεργασία εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματός σας ακύρωσης. Θα σας παρέχουμε επίσης επιστροφή χρημάτων σε περίπτωση ασφάλειας, ασφάλειας ή παρόμοιων κλεισμάτων που μας εμποδίζουν να τιμήσουμε την κράτησή σας. Σε περίπτωση που δεν είμαστε σε θέση να παράσχουμε μια αγορασμένη υπηρεσία για οποιονδήποτε λόγο, η μόνη μας υποχρέωση είναι να επιστρέψουμε την τιμή αγοράς που πληρώσατε για την ισχύουσα υπηρεσία.
 3. Τιμολόγηση. Οι τιμές που αναγράφονται στην υπηρεσία είναι ανά άτομο, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. Οι τιμές αυτές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, μέχρι να επιβεβαιωθεί η αγορά σας από την εταιρεία. Οι τιμές που επιβεβαιώνονται κατά τη στιγμή της αγοράς έχουν τιμηθεί για την ημερομηνία της κράτησης. Οι αναγραφόμενες τιμές δεν περιλαμβάνουν συμβουλές ή φιλοδωρήματα, προσωπική ασφάλιση, είδη προσωπικής φύσεως ή οποιαδήποτε τρόφιμα ή ποτά που δεν περιλαμβάνονται στην υπηρεσία. Η πλήρης πληρωμή με κάρτα πληρωμής είναι απαραίτητη για την πραγματοποίηση αγοράς υπηρεσιών ή προϊόντων μέσω της υπηρεσίας. Δεν χρεώνουμε ένα τέλος εξυπηρέτησης για την επεξεργασία των πληρωμών με πιστωτική κάρτα.

4. η διαχείριση της υπηρεσίας μας, Παράπτωμα χρήστη

 1. Το δικαίωμά μας να διαχειριζόμαστε την υπηρεσία. Διατηρούμε το δικαίωμα, αλλά δεν αναλαμβάνουμε την υποχρέωση: (i) να παρακολουθούμε ή να αναθεωρήσαμε την υπηρεσία για παραβιάσεις των παρόντων όρων παροχής υπηρεσιών και για τη συμμόρφωση με τις πολιτικές μας. (ii) να υποβάλουν έκθεση στις αρχές επιβολής του νόμου και/ή να αναλάβουν νομική δράση κατά οποιουδήποτε παραβιάζει τους παρόντες όρους παροχής υπηρεσιών · III) να αρνούνται ή να περιορίζουν την πρόσβαση ή τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας, εάν παραβιάζετε τους παρόντες όρους παροχής υπηρεσιών, το νόμο ή οποιαδήποτε από τις πολιτικές μας. (IV) διαχειρίζονται την υπηρεσία με τρόπο που αποσκοπεί στην προστασία των δικαιωμάτων και των περιουσιακών στοιχείων των τρίτων μερών ή στη διευκόλυνση της ορθής λειτουργίας της υπηρεσίας · ή/και (v) την οθόνη των χρηστών μας, ή να προσπαθήσετε να επαληθεύσετε τις δηλώσεις των χρηστών μας.
 2. Το δικαίωμά μας να τερματίσουμε τους χρήστες. Χωρίς περιορισμό οποιασδήποτε άλλης διάταξης των παρόντων όρων παροχής υπηρεσιών, διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, και χωρίς ειδοποίηση ή ευθύνη, να αρνούμαστε την πρόσβαση και τη χρήση της υπηρεσίας σε οποιοδήποτε πρόσωπο για οποιονδήποτε λόγο ή χωρίς κανένα λόγο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των παραβίαση οποιασδήποτε αντιπροσώπευσης, εγγύησης ή Διαθήκης που περιέχεται στους παρόντες όρους παροχής υπηρεσιών ή οποιουδήποτε εφαρμοστέου δικαίου ή κανονισμού.

5. τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας μας. Όλο το περιεχόμενο της υπηρεσίας ("υλικά") και τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσιών και τα λογότυπα που περιέχονται στην υπηρεσία, ανήκουν ή έχουν αδειοδοτηθεί σε εμάς και υπόκεινται σε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλων δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας σύμφωνα με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους αλλοδαπούς νόμους και διεθνείς συμβάσεις. Η υπηρεσία και τα υλικά είναι για τις πληροφορίες και την προσωπική σας χρήση μόνο και όχι για εμπορική εκμετάλλευση. Διατηρούμε όλα τα δικαιώματα στην υπηρεσία και τα υλικά. Εάν κατεβάσετε ή εκτυπώσετε ένα αντίγραφο του υλικού για δική σας προσωπική χρήση, θα πρέπει να διατηρήσετε όλα τα εμπορικά σήματα, τα πνευματικά δικαιώματα και άλλες βεβαιώσεις ιδιοκτησίας που περιέχονται στο υλικό.

6. Αποποίηση εγγύησης; Περιορισμός ευθύνης

 1. Αποποίηση εγγυήσεων
   (i) όλα τα υλικά ή στοιχεία που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας παρέχονται "ως ειναι" και "Οσο ΔΙΑΘΕΣΙΚΑ," χωρίς εγγύηση ή όρους οποιουδήποτε είδους. Με τη λειτουργία της υπηρεσίας, δεν εκπροσωπούμε ή υπονοούμε ότι εγκρίνουμε οποιοδήποτε υλικό ή στοιχεία που είναι διαθέσιμα ή συνδέονται με την υπηρεσία, ή ότι πιστεύουμε οποιοδήποτε υλικό ή αντικείμενα να είναι ακριβή, χρήσιμα ή μη επιβλαβή. Δεν παρέχουμε καμία εγγύηση ή δήλωση σχετικά με την ακρίβεια, την αξιοπιστία, την επικαιρότητα ή την πληρότητα του περιεχομένου της υπηρεσίας, των πληροφοριών ή οποιωνδήποτε άλλων στοιχείων ή υλικών της υπηρεσίας. Συμφωνείτε ότι η χρήση της υπηρεσίας θα γίνεται με δική σας αποκλειστική ευθύνη. Στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, εμείς και κάθε ένας από τους διαφημιζόμενους, τους δικαιοπάροχους, τους προμηθευτές, τους αξιωματικούς, τους διευθυντές, τους επενδυτές, τους υπαλλήλους, τους αντιπροσώπους, τους παρόχους υπηρεσιών και άλλους εργολάβους αποποιείται κάθε εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή σε σχέση με την υπηρεσία και τη χρήση της υπηρεσίας.
   (ii) δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη ή ευθύνη για τυχόν σφάλματα, λάθη ή ανακρίβειες του περιεχομένου και των υλικών στην υπηρεσία, (β) σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές, οποιασδήποτε φύσεως, που προκύπτουν από την πρόσβασή σας και τη χρήση της υπηρεσίας ή οποιωνδήποτε προϊόντων ή υπηρεσίες που αγοράζετε μέσω της υπηρεσίας, (γ) οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή χρήση των ασφαλών διακομιστών μας ή/και όλων των προσωπικών πληροφοριών που είναι αποθηκευμένες στους διακομιστές μας, (δ) οποιαδήποτε διακοπή ή παύση της διαβίβασης από ή προς την υπηρεσία ή/και (ε) τυχόν σφάλματα, ιοί , Δούρειος ίππος, ή άλλα άλλα, τα οποία μπορεί να διαβιβάζονται ή μέσω της υπηρεσίας από οποιοδήποτε τρίτο μέρος.
 2. Περιορισμένης ευθύνης. Σε καμία περίπτωση δεν θα είμαστε υπεύθυνοι έναντι εσάς ή οποιουδήποτε τρίτου για οποιαδήποτε έμμεση, επακόλουθη, τυχαία, ειδική ή ποινική αποζημίωση, συμπεριλαμβανομένων απολεσθέντων ζημιών κέρδους που προκύπτουν από τη χρήση της υπηρεσίας από εσάς. Παρά το αντίθετο που περιέχεται στους παρόντες όρους παροχής υπηρεσιών, η ευθύνη μας απέναντί σας σχετικά με οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκαλείται από εσάς και προκύπτει από ή σε σχέση με τους παρόντες όρους παροχής υπηρεσιών. Είτε πρόκειται για σύμβαση, αδικοπραξία ή για παράβαση νόμιμου δασμού ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, δεν υπερβαίνει το $50.
 3. Εξαιρέσεις από την αποποίηση ευθυνών και περιορισμών ευθύνης. Ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν τον περιορισμό ή τον αποκλεισμό ορισμένων εγγυήσεων ή την εξαίρεση ή τον περιορισμό ορισμένων ζημιών. Εάν κατοικείτε σε μία από αυτές τις Πολιτείες ή δικαιοδοσίες, οι περιορισμοί ή οι αποκλεισμοί στις ενότητες 6 (α) και 6 (β) ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς.

7. νομικές διαφορές και συμφωνία διαιτησίας. Παρακαλούμε διαβάστε την ακόλουθη ρήτρα προσεκτικά – μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τα νόμιμα δικαιώματά σας, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος σας να υποβάλετε μήνυση στο δικαστήριο

 1. Αρχική επίλυση διαφορών. Είμαστε διαθέσιμοι μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected] ή 415.981.7625 για να αντιμετωπίσουμε τυχόν ανησυχίες που ενδέχεται να έχετε σχετικά με τη χρήση της υπηρεσίας από εσάς. Οι περισσότερες ανησυχίες μπορεί να επιλυθούν γρήγορα με αυτόν τον τρόπο. Η εταιρεία θα εργαστεί καλόπιστα για να διευθετήσει οποιαδήποτε διαφωνία, αξίωση, ερώτηση ή διαφωνία απευθείας μέσω διαβουλεύσεων και καλών πίστων διαπραγματεύσεων, οι οποίες θα αποτελέσουν προϋπόθεση για κάθε συμβαλλόμενο μέρος που θα κινήσει αγωγή ή διαιτησία.
 2. Συμφωνία για δεσμευτική διαιτησία. Εάν τα μέρη δεν καταλήξουν σε συμφωνημένη λύση εντός τριάντα (30) ημερών από τη στιγμή που επιδιώκεται η άτυπη επίλυση διαφορών σύμφωνα με το τμήμα 7 α) ανωτέρω, τότε κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να κινήσει δεσμευτική διαιτησία. Όλες οι αξιώσεις που προκύπτουν από ή σχετίζονται με την παρούσα συμφωνία (συμπεριλαμβανομένης της σύστασης, της απόδοσης και της παραβίασης), η σχέση των μερών μεταξύ τους ή/και η χρήση της υπηρεσίας από εσάς θα διακανονίζονται οριστικά με δεσμευτική διαιτησία που θα χορηγείται εμπιστευτικά από την αμερικανική ένωση διαιτησίας (η "AAA") σύμφωνα με τις διατάξεις των κανόνων διαιτησίας καταναλωτών της, εξαιρουμένων τυχόν κανόνων ή διαδικασιών που διέπουν ή επιτρέπουν αγωγές κατηγορίας. Ο διαιτητής, και όχι οποιοδήποτε ομοσπονδιακό, κρατικό ή τοπικό δικαστήριο ή οργανισμός, θα έχει την αποκλειστική εξουσία να επιλύει όλες τις διαφορές που προκύπτουν από ή σχετίζονται με την ερμηνεία, την εφαρμογή, την εκτελεστότητα ή τη σύσταση της παρούσας συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των , κάθε ισχυρισμός ότι το σύνολο ή οποιοδήποτε μέρος της παρούσας συμφωνίας είναι άκυρο ή ακυρώσιμες. Ο διαιτητής εξουσιοδοτείται να χορηγήσει οποιαδήποτε απαλλαγή θα ήταν διαθέσιμη σε δικαστήριο ή σε μετοχικό κεφάλαιο. Η απονομή του διαιτητή είναι δεσμευτική για τα μέρη και μπορεί να καταχωρηθεί ως απόφαση σε οποιοδήποτε δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας. Η ερμηνεία και η εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας υπόκεινται στον ομοσπονδιακό νόμο περί διαιτησίας.
 3. Class δράση και την κατηγορία διαιτησίας αποποίηση. Τα μέρη συμφωνούν επίσης ότι κάθε διαιτησία διεξάγεται μόνο στις ατομικές τους ικανότητες και όχι ως ομαδική αγωγή ή άλλη αντιπροσωπευτική δράση, και τα μέρη παραιτούνται ρητώς από το δικαίωμά τους να υποβάλλουν ομαδική αγωγή ή να αναζητούν ανακούφιση σε τάξη. Εάν οποιοδήποτε δικαστήριο ή διαιτητής κρίνει ότι η παραίτηση από την αγωγή που ορίζεται στην παρούσα παράγραφο είναι άκυρη ή ανεφάρμοστη για οποιονδήποτε λόγο ή ότι μια διαιτησία μπορεί να προχωρήσει σε κλάση, τότε η διαιτητική διάταξη που ορίζεται ανωτέρω στο τμήμα 7 στοιχείο β) θεωρείται άκυρη στο σύνολό του και τα μέρη θεωρείται ότι δεν έχουν συμφωνήσει να διαιτητά διαφορές.
 4. Εξαίρεση – αξιώσεις του Δικαστηρίου μικρών αξιώσεων. Παρά τη συμφωνία των μερών για την επίλυση όλων των διαφορών μέσω διαιτησίας, κάθε διάδικος μπορεί να ζητήσει απαλλαγή από ένα μικρό δικαστήριο αξιώσεων για διαφορές ή αξιώσεις που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιότητας του εν λόγω δικαστηρίου.
 5. 30 ημέρα δικαίωμα εξαίρεσης. Έχετε το δικαίωμα να εξαιρεθείτε και να μην δεσμεύεστε από τις διατάξεις περί διαιτησίας και απαλλαγής από την κατηγορία αγωγής που ορίζονται στις ενότητες 7 (β), 7 (γ) και 7 (δ), αποστέλλοντας γραπτή ειδοποίηση για την απόφασή σας να εξαιρεθείτε στην ακόλουθη διεύθυνση: Alcatraz Cruises , Pier 33 νότια, σουίτα 200, Σαν Φρανσίσκο, CA 94111, ATTN: τμήμα υπηρεσιών ομάδας, ή με φαξ σε 415.394.9904.
   1. η ανακοίνωση πρέπει να αποστέλλεται εντός τριάντα (30) ημερών από την έναρξη της χρήσης της υπηρεσίας, ειδάλλως θα δεσμεύεστε να διαιτηταριδεσεις στις διαφορές σύμφωνα με τους όρους των εν λόγω τμημάτων. Εάν εξαιρεθείτε από αυτές τις διατάξεις διαιτησίας, η εταιρεία επίσης δεν θα δεσμεύεται από αυτούς.
 6. Αποκλειστικός χώρος για δικαστικές υποθέσεις. Στο βαθμό που οι διατάξεις διαιτησίας που ορίζονται στο τμήμα 7 στοιχείο β) δεν εφαρμόζονται, τα μέρη συμφωνούν ότι κάθε διαφορά μεταξύ τους κατατίθεται αποκλειστικά σε κρατικά ή ομοσπονδιακά δικαστήρια που βρίσκονται στο [Σαν Φρανσίσκο της Καλιφόρνιας] (εκτός από το δικαστήριο μικρών αξιώσεων ενέργειες που μπορούν να ασκούνται στο νομό όπου κατοικείτε). Τα μέρη συναινούν ρητώς στην αποκλειστική δικαιοδοσία στο [Σαν Φρανσίσκο της Καλιφόρνιας] για οποιαδήποτε διαφορά εκτός από τις δικαστικές αγωγές για μικρές αξιώσεις.

8. Μη παραίτηση. Η αδυναμία μας να ασκήσουμε ή να επιβάλουμε οποιοδήποτε δικαίωμα ή διάταξη των παρόντων όρων παροχής υπηρεσιών δεν θα λειτουργεί ως παραίτηση από το εφαρμοστέο δικαίωμα ή διάταξη.

9. δυνατότητα διαχωρισμού. Οι παρόντες όροι λειτουργίας λειτουργούν στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο. Εάν οποιαδήποτε διάταξη ή μέρος μιας διάταξης των παρόντων όρων παροχής υπηρεσιών είναι παράνομη, άκυρη ή μη εφαρμόσιμη, η εν λόγω διάταξη ή μέρος της διάταξης θεωρείται ότι μπορεί να διαχωριστεί από τους παρόντες όρους παροχής υπηρεσιών και δεν θίγει την εγκυρότητα και την εκτελεστότητα οποιουδήποτε εναπομένοντος Διατάξεις.

10. εκχώρηση. Μπορούμε να αναθέσουμε τα δικαιώματά μας σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης χωρίς την έγκρισή σας.

11. δεν υπάρχουν τρίτοι δικαιούχοι. Οι παρόντες όροι παροχής υπηρεσιών αποτελούν συμφωνία που έχει συναφθεί μεταξύ εσάς και της εταιρείας. Δεν υπάρχουν τρίτοι δικαιούχοι σε αυτή τη συμφωνία.

12. καμία τροποποίηση από τους υπαλλήλους μας. Εάν κάποιος από τους υπαλλήλους μας προτείνει να τροποποιήσει τους όρους των παρόντων όρων παροχής υπηρεσιών, αυτός ή αυτή δεν ενεργεί ως αντιπρόσωπος για εμάς ή για λογαριασμό μας. Δεν μπορείτε να βασίζεστε, και δεν πρέπει να ενεργείτε με βάση, οποιαδήποτε δήλωση ή επικοινωνία από τους υπαλλήλους μας, ή οποιονδήποτε άλλον που σκοπεύει να ενεργήσει για λογαριασμό μας. Τυχόν τροποποιήσεις στους παρόντες όρους παροχής υπηρεσιών θα ισχύουν μόνο αν είναι γραπτώς και υπογραφούν από [εκτελεστικό υπάλληλο] της εταιρείας.

Twitter Instagram Youtube Google-Plus Facebook Flickr Pinterest