Σύμβαση παροχής υπηρεσιών

Πολιτική όρων και προϋποθέσεων

Οι παρόντες Όροι Παροχής Υπηρεσιών ισχύουν για την ιστοσελίδα μας www.alcatrazcruises.com,και τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας μας (οι οποίες αναφέρονται συλλογικά στους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών ως "Υπηρεσία"). Η Υπηρεσία σας παρέχεται από την [ Alcatraz Cruises , LLC] (που αναφέρονται στους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών ως "Εταιρεία", "εμείς", "εμάς" και "μας"). Οι παρόντες Όροι Παροχής Υπηρεσιών περιέχουν τους όρους και τις προϋποθέσεις που διέπουν τη χρήση της Υπηρεσίας από εμάς και η χρήση της Υπηρεσίας από εμάς συνιστά αποδοχή και συμφωνία με τους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών.

Σημείωση σχετικά με την επίλυση διαφορών:Η παρούσα Συμφωνία περιλαμβάνει διατάξεις που διέπουν τον τρόπο με τον οποίο οι αξιώσεις σας και εμείς ενδέχεται να έχετε ο ένας τον άλλον επιλύονται (βλ. Ενότητα 7 παρακάτω), συμπεριλαμβανομένης μιας συμφωνίας και υποχρέωσης διαιτησίας διαφορών οι οποίες, με την επιφύλαξη περιορισμένων εξαιρέσεων, θα σας υποχρεώσουν να υποβάλετε αξιώσεις που έχετε εναντίον μας σε δεσμευτική διαιτησία, εκτός εάν εξαιρεθείτε σύμφωνα με την Ενότητα 7(ε). Εκτός εάν εξαιρεθείτε από τη διαιτησία: (α) θα σας επιτραπεί να ασκήσετε αξιώσεις εναντίον μας μόνο σε ατομική βάση, όχι ως μέρος οποιασδήποτε συλλογικής ή αντιπροσωπευτικής αγωγής ή διαδικασίας και (β) θα σας επιτραπεί να ζητήσετε ανακούφιση (συμπεριλαμβανομένης της νομισματικής, ασφαλιστικών και δηλωτικών ανακουφίσεων) σε ατομική βάση και σε διαιτησία.

1. Θετικές παραστάσεις σχετικά με τη χρήση της Υπηρεσίας από σας. Όταν αποκτάτε πρόσβαση, επισκέπτεστε ή χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία, δηλώνετε ότι: (α) οι πληροφορίες που υποβάλλετε είναι αληθείς και ακριβείς. (β) η χρήση της Υπηρεσίας από εσάς και η χρήση των υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες στην Υπηρεσία δεν παραβιάζουν κανέναν ισχύοντα νόμο ή κανονισμό, (γ) εάν αγοράζετε εισιτήρια ή κάνετε κράτηση μέσω της Υπηρεσίας: (i) κάνετε την ισχύουσα κράτηση ή αγορά για λογαριασμό σας, ή για λογαριασμό των προσωπικών σας φίλων ή/και της οικογένειάς σας, (ii) τα στοιχεία πληρωμής που παρέχετε, καθώς και το σχετικό όνομα, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου και αριθμό κάρτας πληρωμής μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προσωπική ταυτοποίηση ή/και επικοινωνία μαζί σας, και (iii) τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σας μας παρέχετε σε σχέση με την πραγματοποίηση μιας κράτησης ή μιας αγοράς είναι μοναδική και προσωπική για εσάς. Δεν θα σας επιτραπεί να επιβιβαστείτε σε πλοίο ή σε άλλο κατάλληλο τρόπο μεταφοράς που σχετίζεται με μια κράτηση που κάνετε μέσω της Υπηρεσίας, εκτός εάν κατά τη στιγμή της επιβίβασης παρέχετε ταυτότητα που ταιριάζει με το όνομα του ατόμου που έκανε την ισχύουσα κράτηση και παρουσίασε την κάρτα πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε σε σχέση με την ισχύουσα κράτηση.

2. Απαγορευμένη χρήση της Υπηρεσίας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία μόνο όπως επιτρέπεται ρητά από την Εταιρεία. Συγκεκριμένα, χωρίς περιορισμό, δεν μπορείτε:

 • αγορά ή δέσμευση ενός αριθμού εισιτηρίων για ένα συμβάν ή δραστηριότητα που υπερβαίνει το όριο που έχει δηλωθεί για το εν λόγω συμβάν ή δραστηριότητα, ή να κάνει περισσότερες από [10] αγορές ή κρατήσεις μέσω της υπηρεσίας σε οποιαδήποτε περίοδο 72, είτε για δικό σας λογαριασμό είτε για λογαριασμό μιας ομάδας ·
 • να χρησιμοποιούν την υπηρεσία για εμπορικούς σκοπούς, όπως η αγορά εισιτηρίων χύμα ή για μεταπώληση ·
 • χρήση αυτοματοποιημένου λογισμικού ή συστήματος υπολογιστών, συμπεριλαμβανομένων ευφυών παραγόντων ή bot, για την πρόσβαση στον ιστότοπο ή την υπηρεσία ·
 •  πρόσβαση στην υπηρεσία από κρυφή διεύθυνση IP ή δυναμική διεύθυνση IP.
 • αποκρύπτει, συγκαλύπτει, αποκρύπτει ή αντικαθιστά την πραγματική διεύθυνση IP, το όνομα τομέα και άλλες πληροφορίες ταυτοποίησης που χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση στην υπηρεσία.
 • πρόσβαση στην υπηρεσία από ένα VPN ή να χρησιμοποιήσετε ένα διακομιστή μεσολάβησης για να αναζητήσετε, να δεσμεύσετε, να αγοράσετε ή με άλλο τρόπο να αποκτήσετε εισιτήρια μέσω της υπηρεσίας;
 • παρεμβαίνει στις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας χρησιμοποιώντας ιούς ή οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα ή τεχνολογία που έχει σχεδιαστεί για να διαταράξει ή να βλάψει οποιοδήποτε λογισμικό ή υλικό;
 • Τροποποιήστε, δημιουργικά παράγωγα έργα, αναστρέψει τον μηχανικό, αποσυμπίληση ή Αποσυναρμολογήστε οποιαδήποτε τεχνολογία παρέχεται μέσω της υπηρεσίας.
 • να παρεμποδίσει ή να διαταράξει την πρόσβαση οποιουδήποτε χρήστη, κεντρικού υπολογιστή ή δικτύου, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της αποστολής ιού, της υπερφόρτωσης, της πλημμύρας,
  spamming, ή scripting κατά τρόπο που να παρεμβαίνει ή να δημιουργήσει αδικαιολόγητη επιβάρυνση για την Υπηρεσία?
 • Χρησιμοποιήστε ένα ρομπότ, μια αράχνη ή άλλη συσκευή ή διεργασία για να κάνετε αυτοματοποιημένες αγορές μέσω της υπηρεσίας.
 • υποδύεστε ένα άλλο πρόσωπο ή οντότητα ή αποκρύπεστε την ταυτότητά σας χρησιμοποιώντας πολλαπλές διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ψεύτικα ονόματα ή στοιχεία επικοινωνίας.
 • παρακάμπτουμε, απενεργοποιούν ή παρεμποδίζουν με άλλο τρόπο τις λειτουργίες που σχετίζονται με την ασφάλεια της Υπηρεσίας ή δυνατότητες που εμποδίζουν ή περιορίζουν τη χρήση ή την αντιγραφή
  οποιοδήποτε Υλικό ή να επιβάλει περιορισμούς στη χρήση της Υπηρεσίας ή των Υλικών, Ή
 • επικουρεί ή ενθαρρύνει οποιοδήποτε τρίτο μέρος να ασκεί οποιαδήποτε δραστηριότητα που απαγορεύεται από τους παρόντες όρους παροχής υπηρεσιών.

3. Όροι Αγοράς.

 • Τοποθέτηση Παραγγελιών. Οι αλλαγές. Οποιαδήποτε αγορά κάνετε μέσω της Υπηρεσίας δεν επιβεβαιώνεται μέχρι να λάβετε ένα e-mail ή γραπτή επιβεβαίωση από την Εταιρεία. Οποιαδήποτε αλλαγή επιθυμείτε να κάνετε σε σχέση με οποιαδήποτε αγορά που πραγματοποιείτε μέσω της Υπηρεσίας πρέπει να ζητηθεί μέσω της Εταιρείας, και όχι του τρίτου παρόχου των υπηρεσιών ή των προϊόντων που αγοράσατε, κατά περίπτωση. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία στο [email protected] ή 415.981.7625 για να ζητήσετε αλλαγές σε μια κράτηση που γίνεται μέσω της Υπηρεσίας. Οποιαδήποτε ζητούμενη αλλαγή υπόκειται στη διαθεσιμότητα και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι θα είμαστε σε θέση να κάνουμε μια ζητούμενη αλλαγή.
 • Cancellations; Refund Policy. If you wish to cancel a purchase you place through the Service, you must contact the Company at [email protected] or 415.981.7625. If you cancel a reservation that you made through the Service seventy-two (72) or more hours in advance of the date of the reservation, your payment for that reservation will be refunded in full. If you cancel a reservation that you made through the Service less than seventy-two (72) hours in advance of the date of the reservation, you will not receive a refund for that reservation, unless the Company is able to resell your tickets, and the Company shall have the right, but not the obligation, to resell your tickets. Applicable refunds will be processed within fourteen (14) days of the date we receive your cancellation request. We will also provide a refund in the event of security, safety or similar closures that prevent us from honoring your reservation. In the event we are unable to provide a purchased service for any reason, our only obligation is to refund the purchase price that you paid for the applicable service. Refunds will not be provided due to construction projects on Alcatraz Island or the resulting closure of interior spaces, such as the Alcatraz Island Cellhouse. Refunds will not be provided because of COVID-19-realted health mandates from the City and County of San Francisco, or the State of California, impacting the availability of portions of the Alcatraz Island tour, as described at the time of the ticket purchase.
 • Η τιμολόγηση. Οι τιμές που αναφέρονται στην Υπηρεσία είναι ανά άτομο, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Οι τιμές αυτές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, μέχρι να επιβεβαιωθεί η αγορά σας από την Εταιρεία. Οι τιμές που επιβεβαιώνονται κατά τη στιγμή της αγοράς τιμώνται για την ημερομηνία της κράτησης. Οι αναγραφόμενες τιμές δεν περιλαμβάνουν συμβουλές ή φιλοδωρήματα, προσωπική ασφάλιση, αντικείμενα προσωπικής φύσης ή οποιαδήποτε τρόφιμα ή ποτά που δεν αναφέρονται όπως περιλαμβάνονται στην Υπηρεσία. Η πλήρης πληρωμή με κάρτα πληρωμής είναι απαραίτητη για την αγορά υπηρεσιών ή προϊόντων μέσω της Υπηρεσίας. Δεν χρεώνουμε τέλος υπηρεσιών για την επεξεργασία πληρωμών με πιστωτική κάρτα.

4. Η Διαχείριση της Υπηρεσίας. Παράπτωμα χρήστη

 1. Το δικαίωμά μας να διαχειριζόμαστε την Υπηρεσία. Διατηρούμε το δικαίωμα, αλλά δεν αναλαμβάνουμε την υποχρέωση: (i) να παρακολουθούμε ή να επανεξετάζουμε την Υπηρεσία για παραβιάσεις των παρόντων Όρων Παροχής Υπηρεσιών και για συμμόρφωση με τις πολιτικές μας. (ii) να αναφέρετε στις αρχές επιβολής του νόμου ή/και να προβείτε σε νομικές ενέργειες εναντίον οποιουδήποτε παραβιάζει τους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών, (iii) να αρνηθεί ή να περιορίσει την πρόσβαση ή τη διαθεσιμότητα της Υπηρεσίας εάν παραβιάσετε τους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών, το νόμο ή οποιαδήποτε από τις πολιτικές μας, (iv) να διαχειρίζονται την Υπηρεσία κατά τρόπο που αποσκοπεί στην προστασία των δικαιωμάτων και της περιουσίας μας και τρίτων ή στη διευκόλυνση της εύρυθμης λειτουργίας της Υπηρεσίας, ή/και (v) οθόνη των χρηστών μας, ή να προσπαθήσει να επαληθεύσει τις δηλώσεις των χρηστών μας.
 2. Το δικαίωμά μας να τερματίσουμε τους χρήστες. Χωρίς περιορισμό οποιασδήποτε άλλης διάταξης των παρόντων Όρων Παροχής Υπηρεσιών, διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, και χωρίς προειδοποίηση ή ευθύνη, να αρνηθούμε την πρόσβαση και τη χρήση της Υπηρεσίας σε οποιοδήποτε πρόσωπο για οποιονδήποτε λόγο ή για κανέναν λόγο, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της παραβίασης οποιασδήποτε εκπροσώπησης, εγγύησης ή συμφώνου που περιέχεται στους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών ή οποιουδήποτε ισχύοντος νόμου ή κανονισμού.

5. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μας. Όλο το περιεχόμενο της Υπηρεσίας ("Υλικά") και τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσιών και τα λογότυπα που περιέχονται στην Υπηρεσία, ανήκουν ή έχουν αδειοδοτηθεί σε εμάς και υπόκεινται σε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σύμφωνα με τους νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών και τους αλλοδαπούς νόμους και διεθνείς συμβάσεις. Η Υπηρεσία και το Υλικό είναι για δική σας ενημέρωση και προσωπική χρήση μόνο και όχι για εμπορική εκμετάλλευση. Διατηρούμε όλα τα δικαιώματα μέσα και προς την Υπηρεσία και τα Υλικά. Εάν κατεβάσετε ή εκτυπώσετε ένα αντίγραφο του Υλικού για προσωπική σας χρήση, πρέπει να διατηρήσετε όλα τα εμπορικά σήματα, τα πνευματικά δικαιώματα και άλλες ειδοποιήσεις ιδιοκτησίας που περιέχονται στα Υλικά και πάνω.

6. Αποποίηση εγγύησης. Περιορισμός ευθύνης

 • Αποποίηση εγγυήσεων
   (i) όλα τα υλικά ή στοιχεία που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας παρέχονται "ως ειναι" και "Οσο ΔΙΑΘΕΣΙΚΑ," χωρίς εγγύηση ή όρους οποιουδήποτε είδους. Με τη λειτουργία της υπηρεσίας, δεν εκπροσωπούμε ή υπονοούμε ότι εγκρίνουμε οποιοδήποτε υλικό ή στοιχεία που είναι διαθέσιμα ή συνδέονται με την υπηρεσία, ή ότι πιστεύουμε οποιοδήποτε υλικό ή αντικείμενα να είναι ακριβή, χρήσιμα ή μη επιβλαβή. Δεν παρέχουμε καμία εγγύηση ή δήλωση σχετικά με την ακρίβεια, την αξιοπιστία, την επικαιρότητα ή την πληρότητα του περιεχομένου της υπηρεσίας, των πληροφοριών ή οποιωνδήποτε άλλων στοιχείων ή υλικών της υπηρεσίας. Συμφωνείτε ότι η χρήση της υπηρεσίας θα γίνεται με δική σας αποκλειστική ευθύνη. Στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, εμείς και κάθε ένας από τους διαφημιζόμενους, τους δικαιοπάροχους, τους προμηθευτές, τους αξιωματικούς, τους διευθυντές, τους επενδυτές, τους υπαλλήλους, τους αντιπροσώπους, τους παρόχους υπηρεσιών και άλλους εργολάβους αποποιείται κάθε εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή σε σχέση με την υπηρεσία και τη χρήση της υπηρεσίας.
   (ii) δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη ή ευθύνη για τυχόν σφάλματα, λάθη ή ανακρίβειες του περιεχομένου και των υλικών στην υπηρεσία, (β) σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές, οποιασδήποτε φύσεως, που προκύπτουν από την πρόσβασή σας και τη χρήση της υπηρεσίας ή οποιωνδήποτε προϊόντων ή υπηρεσίες που αγοράζετε μέσω της υπηρεσίας, (γ) οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή χρήση των ασφαλών διακομιστών μας ή/και όλων των προσωπικών πληροφοριών που είναι αποθηκευμένες στους διακομιστές μας, (δ) οποιαδήποτε διακοπή ή παύση της διαβίβασης από ή προς την υπηρεσία ή/και (ε) τυχόν σφάλματα, ιοί , Δούρειος ίππος, ή άλλα άλλα, τα οποία μπορεί να διαβιβάζονται ή μέσω της υπηρεσίας από οποιοδήποτε τρίτο μέρος.
 • Περιορισμένης ευθύνης. Σε καμία περίπτωση δεν θα είμαστε υπεύθυνοι απέναντι σε εσάς ή σε οποιονδήποτε τρίτο για οποιαδήποτε έμμεση, επακόλουθη, τυχαία, ειδική ή τιμωρητική αποζημίωση, συμπεριλαμβανομένων των απολεσθέντων ζημιών κέρδους που προκύπτουν από τη χρήση της Υπηρεσίας από εσάς. Παρά το αντίθετο που περιέχεται στους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών, η ευθύνη μας προς εσάς σε σχέση με οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία υποστείτε και προκύπτει από ή σε σχέση με τους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών. Είτε σε σύμβαση, αδικοπραξία ή για παραβίαση του εκ του νόμου καθήκοντος ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα $ 50.
 • Εξαιρέσεις σε Αποποιήσεις ευθυνών και περιορισμούς ευθύνης. Ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν τον περιορισμό ή τον αποκλεισμό ορισμένων εγγυήσεων ή τον αποκλεισμό ή τον περιορισμό ορισμένων ζημιών. Εάν διαμένετε σε μία από αυτές τις πολιτείες ή δικαιοδοσίες, οι περιορισμοί ή οι εξαιρέσεις στις Ενότητες 6(α) και 6(Β) ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς.

7. Νομικές διαφορές και συμφωνία διαιτησίας.
Παρακαλώ διαβάστε την ακόλουθη ρήτρα προσεκτικά - μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τα νόμιμα δικαιώματά σας, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματός σας να υποβάλετε αγωγή στο Δικαστήριο

 • Αρχική επίλυση διαφορών. Είμαστε διαθέσιμοι μέσω e-mail στο [email protected] ή 415.981.7625 για την αντιμετώπιση τυχόν ανησυχιών που μπορεί να έχετε σχετικά με τη χρήση της Υπηρεσίας από εσάς. Οι περισσότερες ανησυχίες μπορεί να επιλυθούν γρήγορα με αυτόν τον τρόπο. Η Εταιρεία θα εργαστεί καλή τη πίστει για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς, αξίωσης, ερώτησης ή διαφωνίας απευθείας μέσω διαβουλεύσεων και διαπραγματεύσεων καλής πίστης, οι οποίες θα αποτελούν προϋπόθεση για την κίνηση αγωγής ή διαιτησίας από οποιοδήποτε μέρος.
 • Συμφωνία για δεσμευτική διαιτησία. Εάν τα μέρη δεν καταλήξουν σε συμφωνημένη λύση εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη στιγμή που επιδιώκεται η άτυπη επίλυση διαφορών σύμφωνα με το άρθρο 7 στοιχείο α) ανωτέρω, τότε οποιοδήποτε από τα μέρη μπορεί να κινήσει δεσμευτική διαιτησία. Όλες οι αξιώσεις που προκύπτουν από ή σχετίζονται με την παρούσα Συμφωνία (συμπεριλαμβανομένης της σύστασης, της εκτέλεσης και της παραβίασης), η σχέση των μερών μεταξύ τους και/ ή η χρήση της Υπηρεσίας από σας θα διευθετούνται οριστικά με δεσμευτική διαιτησία που διοικείται σε εμπιστευτική βάση από την Αμερικανική Ένωση Διαιτησίας (η "ΑΑΑ") σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανόνων Διαιτησίας καταναλωτών, εξαιρουμένων οποιωνδήποτε κανόνων ή διαδικασιών που διέπουν ή επιτρέπουν ομαδικές αγωγές. Ο διαιτητής, και όχι οποιοδήποτε ομοσπονδιακό, πολιτειακό ή τοπικό δικαστήριο ή οργανισμός, έχει αποκλειστική εξουσία να επιλύει όλες τις διαφορές που προκύπτουν από ή σχετίζονται με την ερμηνεία, την εφαρμογή, την εκτελεστότητα ή τη σύσταση της παρούσας Συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, οποιασδήποτε αξίωσης ότι το σύνολο ή οποιοδήποτε μέρος της παρούσας Συμφωνίας είναι άκυρο ή άκυρο. Ο διαιτητής εξουσιοδοτείται να χορηγεί οποιαδήποτε ελάφρυνση θα είναι διαθέσιμη σε δικαστήριο βάσει του νόμου ή της ισότητας. Η απόφαση του διαιτητή είναι δεσμευτική για τους διαδίκους και μπορεί να εγγραφεί ως απόφαση σε οποιοδήποτε αρμόδιο δικαστήριο. Η ερμηνεία και η επιβολή της παρούσας Συμφωνίας υπόκεινται στον ομοσπονδιακό νόμο περί διαιτησίας.
 • Συλλογική αγωγή και κατηγορία παραίτηση διαιτησίας. Τα μέρη συμφωνούν επίσης ότι οποιαδήποτε διαιτησία θα διεξάγεται μόνο υπό την ατομική τους ιδιότητα και όχι ως συλλογική αγωγή ή άλλη αντιπροσωπευτική αγωγή, και τα μέρη παραιτούνται ρητά από το δικαίωμά τους να υποβάλουν συλλογική αγωγή ή να ζητήσουν ανακούφιση σε συλλογική βάση. Εάν οποιοδήποτε δικαστήριο ή διαιτητής κρίνει ότι η παραίτηση από συλλογική αγωγή που ορίζεται στην παρούσα παράγραφο είναι άκυρη ή ανεφάρμοστη για οποιονδήποτε λόγο ή ότι μια διαιτησία μπορεί να προχωρήσει σε βάση τάξης, τότε η διάταξη διαιτησίας που ορίζεται παραπάνω στην Ενότητα 7 στοιχείο β) θα θεωρείται άκυρη στο σύνολό της και τα μέρη θα θεωρούνται ότι δεν έχουν συμφωνήσει να διαιτητευθούν διαφορές.
 • Εξαίρεση – Αξιώσεις του Δικαστηρίου Μικροδιαφορών. Παρά τη συμφωνία των μερών για την επίλυση όλων των διαφορών μέσω διαιτησίας, κάθε μέρος μπορεί να ζητήσει την απαλλαγή σε ένα δικαστήριο μικροδιαφορών για διαφορές ή αξιώσεις που εμπίπτουν στο πεδίο της δικαιοδοσίας του εν λόγω δικαστηρίου.
 • 30 Ημέρες Δικαίωμα εξαίρεσης. Έχετε το δικαίωμα να εξαιρεθείτε και να μην δεσμεύεστε από τις διατάξεις περί διαιτησίας και απαλλαγής από συλλογική αγωγή που ορίζονται στις Ενότητες 7 στοιχείο β), 7 στοιχείο γ) και 7 στοιχείο δ) αποστέλλοντας γραπτή ειδοποίηση για την απόφασή σας να εξαιρεθείτε από την ακόλουθη διεύθυνση: Alcatraz Cruises , Pier 33 Νότια, Σουίτα 200, Σαν Φρανσίσκο, CA 94111, Attn: Τμήμα Υπηρεσιών Ομάδας, ή με φαξ στο 415.394.9904.
   1. η ανακοίνωση πρέπει να αποστέλλεται εντός τριάντα (30) ημερών από την έναρξη της χρήσης της υπηρεσίας, ειδάλλως θα δεσμεύεστε να διαιτηταριδεσεις στις διαφορές σύμφωνα με τους όρους των εν λόγω τμημάτων. Εάν εξαιρεθείτε από αυτές τις διατάξεις διαιτησίας, η εταιρεία επίσης δεν θα δεσμεύεται από αυτούς.
 • Αποκλειστικός τόπος διεξαγωγής διαφορών. Στο βαθμό που οι διατάξεις διαιτησίας που ορίζονται στο τμήμα 7 (β) δεν ισχύουν, τα μέρη συμφωνούν ότι οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ τους θα κατατεθεί αποκλειστικά σε πολιτειακά ή ομοσπονδιακά δικαστήρια που βρίσκονται στο [Σαν Φρανσίσκο, Καλιφόρνια] (εκτός από τις μικρές αξιώσεις δικαστικές προσφυγές που μπορεί να ασκηθεί στο νομό όπου κατοικείτε). Τα μέρη συναινούν ρητά στην αποκλειστική δικαιοδοσία στο [Σαν Φρανσίσκο, Καλιφόρνια] για οποιαδήποτε διαφορά εκτός από τις δίκες του δικαστηρίου μικροδιαφορών.

8. Μη Παραίτηση. Η αδυναμία μας να ασκήσουμε ή να επιβάλουμε οποιοδήποτε δικαίωμα ή παροχή των παρόντων Όρων Παροχής Υπηρεσιών δεν θα λειτουργεί ως παραίτηση από το εφαρμοστέο δικαίωμα ή διάταξη.

9. Διασιμότητα. Οι παρόντες Όροι Παροχής Υπηρεσιών λειτουργούν στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο. Εάν οποιαδήποτε διάταξη ή μέρος μιας διάταξης των παρόντων Όρων Παροχής Υπηρεσιών είναι παράνομη, άκυρη ή ανεφάρμοστη, η εν λόγω διάταξη ή μέρος της διάταξης θεωρείται διαχωρίσιμη από τους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών και δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα και την εκτελεστότητα τυχόν υπόλοιπων διατάξεων.

10. Ανάθεση. Μπορούμε να εκχωρήσουμε τα δικαιώματά μας σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών χωρίς την έγκρισή σας.

11. Κανένας Τρίτος Δικαιούχος. Οι παρόντες Όροι Παροχής Υπηρεσιών αποτελούν συμφωνία που συνάπτεται ανάμεσα σε εσάς και την Εταιρεία. Δεν υπάρχουν τρίτοι δικαιούχοι στην παρούσα συμφωνία.

12. Καμία τροποποίηση από τους υπαλλήλους μας. Εάν κάποιος από τους υπαλλήλους μας προσφέρει να τροποποιήσει τους όρους των παρόντων Όρων Παροχής Υπηρεσιών, δεν ενεργεί ως αντιπρόσωπος για εμάς ή δεν μιλάει για λογαριασμό μας. Δεν μπορείτε να βασίζεστε και δεν πρέπει να βασίζεστε σε οποιαδήποτε δήλωση ή επικοινωνία από τους υπαλλήλους μας ή οποιονδήποτε άλλο που φιλοδοξεί να ενεργήσει για λογαριασμό μας. Οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών θα ισχύουν μόνο εάν είναι γραπτές και υπογεγραμμένες από [εκτελεστικό στέλεχος] της Εταιρείας.

13. Εγγραφή ως Πωλητής Ταξιδιού.  Η Εταιρεία είναι εγγεγραμμένη σύμφωνα με το δίκαιο της Καλιφόρνια ως πωλητής του ταξιδιού, και ο αριθμός εγγραφής της είναι [2094770-50].  Αυτή η εγγραφή δεν αποτελεί έγκριση από την Πολιτεία της Καλιφόρνια των υπηρεσιών ή των ενεργειών μας. Καλιφόρνια νόμος απαιτεί από εμάς να έχουμε είτε ένα λογαριασμό εμπιστοσύνης ή ένα ομόλογο ως μέσο προστασίας των καταναλωτών, και η Εταιρεία έχει ένα ομόλογο που εκδίδεται [από RLI Ασφαλιστική Εταιρεία στο ποσό των $ 20.000].  Η Εταιρεία συμμετέχει στο Ταμείο Αποκατάστασης Καταναλωτών Ταξιδίων.]