Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Πολιτική μέσων κοινωνικής δικτύωσης

@AlcatrazCruises

Διαχειριστείτε την κράτησή σας

Πολιτική μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Οδηγίες και χρήση

Οδηγίες περιεχομένου που δημιουργείται από το χρήστη

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΜΜΕΤΈΧΟΝΤΑ
Απαντώντας στο αίτημα της Alcatraz Cruises Η ΔΕΠΕ (" Alcatraz Cruises ") να συμμετέχετε στο ψηφιακό μας πρόγραμμα μάρκετινγκ με την ετικέτα #Yyαλκατράζ, συμφωνείτε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας συμφωνίας («όροι και προϋποθέσεις» ή «συμφωνία»). Alcatraz Cruises , η οποία κάνει επιχειρήσεις χρησιμοποιώντας το όνομα domain alcatrazcruises.com, συμφωνεί επίσης να συμμορφώνονται με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Alcatraz Cruises μπορεί να καταγγείλει τους ιστότοπούς του ή τη χρήση του περιεχομένου σας ανά πάσα στιγμή κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Οποιαδήποτε απόπειρα να αλλάξετε οποιονδήποτε από τους όρους και προϋποθέσεις απορρίπτεται, και δεν θα γίνει μέρος των όρων και προϋποθέσεων, εκτός εάν συμφωνηθεί ρητώς γραπτώς από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Alcatraz Cruises .

ΕΠΙΤΡΕΠΩΝ ΣΥΜΜΕΤΩΝ
Πρέπει να είστε 18 ετών και άνω και να έχετε το νόμιμο δικαίωμα να μπείτε σε αυτή τη συμφωνία και να εκχωρήσετε οποιοδήποτε και όλα τα δικαιώματα στο περιεχόμενό σας που δημιουργείται από τον χρήστη ("περιεχόμενο") με τη μορφή πρωτότυπης φωτογραφίας, βίντεο ή κειμένου.

ΜΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι το περιεχόμενό σας θα εμφανίζεται δημοσίως και ότι δεν θα αντιμετωπίζεται εμπιστευτικά. Στην πραγματικότητα Alcatraz Cruises αναμένει ότι πολλοί άνθρωποι από όλο τον κόσμο θα μπορούν να προβάλλουν το περιεχόμενό σας. Απαντώντας σε Alcatraz Cruises αίτηση συμμετοχής, παρέχετε Alcatraz Cruises με το απεριόριστο, παγκόσμιο δικαίωμα να χρησιμοποιείτε και να μοιράζεστε το περιεχόμενό σας στους ιστότοπούς του, συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, www.alcatrazcruises.com, καθώς και σε όλα τα κανάλια των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Facebook, το Twitter και το Instagram.

Alcatraz Cruises RIGHTS TO USER GENERATED CONTENT
By replying to Alcatraz Cruises ’ request to participate in our Digital Marketing program with the hashtag #YesAlcatraz, you are agreeing to these Terms and Conditions. You grant Alcatraz Cruises and its agents a perpetual, transferable, sublicensable, non-exclusive, worldwide license to (a) use, copy, transmit, distribute, reproduce, modify, create derivative works from, adapt, combine with other ideas or works, publish, translate, publicly perform, publicly broadcast and publicly display your Content (or any modification thereto) in whole or in part, in any format or medium now known or later developed, and (b) use (and permit others to use) your Content in any manner and for any purpose, including without limitation: marketing, advertising, commercial or promotional purposes that Alcatraz Cruises or its agents deem appropriate. To be clear, Alcatraz Cruises will have the right, but not the obligation, to use the Content, as authorized in this Agreement.
You agree that you are solely responsible for your Content. Alcatraz Cruises is not required to host, display, or distribute any Content on or through its websites, on social media or otherwise, and may remove Content at any time or refuse Content for any reason. Alcatraz Cruises is not responsible for any loss, theft, misuse or damage of any kind to your Content.
By replying to Alcatraz Cruises ’ request to participate in our Digital Marketing Program with the hashtag #YesAlcatraz, you represent and warrant that:

 • Είστε τουλάχιστον 18 ετών, έχετε το νόμιμο δικαίωμα να εισέλθετε σε αυτή τη συμφωνία και δεν παριστάνετε κανέναν άλλο.
 • Έχετε όλα τα δικαιώματα στο περιεχόμενο και στο περιεχόμενό σας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, όλων των δικαιωμάτων για την ηχητική, βίντεο και ψηφιακή εγγραφή και απόδοση που περιέχονται στο περιεχόμενό σας (εάν υπάρχει) ή/και έχετε αποκτήσει όλα τα απαραίτητα δικαιώματα για τα στοιχεία που εμφανίζονται στο περιεχόμενό σας για να σας επιτρέπουν να παραχωρείτε όλα τα δικαιώματα Alcatraz Cruises όπως περιγράφεται στο παρόν.
 • Το περιεχόμενό σας είναι εντελώς πρωτότυπο και δεν παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα, τα εμπορικά σήματα, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα εμπορικά μυστικά ή οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τα δικαιώματα προστασίας προσωπικών δεδομένων ή οποιοδήποτε άλλο νομικό ή ηθικό δικαίωμα οποιουδήποτε ατόμου ή οντότητας τρίτου μέρους.
 • Συμφωνείτε να απελευθερώσετε και να επιτρέψετε κάθε δημιουργική άδεια και δημιουργική θεραπεία στη χρήση και την παραγωγή του περιεχομένου σας κατά τη διακριτική ευχέρεια του Alcatraz Cruises και τους πράκτορές της.
 • Συμφωνείτε οικειοθελώς να παραιτηθείτε από όλα τα "ηθικά δικαιώματα" που μπορεί να έχετε στο περιεχόμενό σας.
 • Κάθε πληροφορία που περιέχεται στο περιεχόμενό σας δεν είναι γνωστή ή ευλόγως πιστεύεται ότι είναι ψευδής, ανακριβής ή παραπλανητική.
 • Το περιεχόμενό σας δεν παραβιάζει κανένα νόμο.
 • Δεν είστε και δεν θα αποζημιωθείτε ή δεν θα σας δοθεί καμία εκτίμηση από οποιοδήποτε τρίτο μέρος για την υποβολή του περιεχομένου σας.
 • Δεν θα αποζημιωθείτε ή δεν θα χορηγείτε καμία αντιπαροχή με οποιονδήποτε τρόπο Alcatraz Cruises για τη χρήση του περιεχομένου σας.
 • Το περιεχόμενό σας δεν ενσωματώνει υλικά από ιστότοπο τρίτου μέρους, υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα ή προσωπικά ταυτοποιήσιμα στοιχεία οποιουδήποτε άλλου εκτός από τον εαυτό σας.
 • Το περιεχόμενό σας δεν αντικατοπτρίζει αρνητικά με οποιονδήποτε τρόπο Alcatraz Island ή τις προσπάθειες μάρκετινγκ, διαφήμισης, εμπορικής ή προωθητικής Alcatraz Island Ή Alcatraz Cruises .
 • Απελευθερώνουν οριστικά και για πάντα απαλλαγή Alcatraz Cruises και των πρακτόρων, διευθυντών, αξιωματικών, συνδεδεμένων οντοτήτων, εργαζομένων, εργοληπτών και τρίτων παρόχων («συμβαλλόμενα μέρη») από οποιαδήποτε και όλες τις ενέργειες, αξιώσεις, ζημίες, υποχρεώσεις και απαιτήσεις, είτε απόλυτες είτε ενδεχόμενες και οποιασδήποτε φύσεως, που έχετε τώρα ή στο εξής μπορεί να έχετε εναντίον οποιουδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, ή των αντίστοιχων διάδοχων ή εκχωρήσεών τους, που προκύπτουν από ή σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο για τη χρήση του περιεχομένου σας ή οτιδήποτε περιέχεται σε αυτό.

Αποζημίωση
Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, να υπερασπιστείτε και να κρατήσετε αβλαβή Alcatraz Cruises και οι αντιπρόσωποί της, στελέχη, συνδεδεμένες οντότητες, εργαζόμενοι, εργολάβοι και τρίτοι πάροχοι («αποζημιώνονται μέρη») από και προς όλες τις αξιώσεις, υποχρεώσεις, ζημίες, ζημίες, έξοδα, έξοδα ή αμοιβές (συμπεριλαμβανομένων των εύλογων δικηγόρων οποιαδήποτε από τα αποζημιώνονται μέρη μπορεί να προκύψουν από ή που σχετίζονται με το περιεχόμενο ή την παραβίαση της παρούσας συμφωνίας. Alcatraz Cruises διατηρεί το δικαίωμα να αναλάβει την αποκλειστική υπεράσπιση και τον έλεγχο οποιουδήποτε θέματος που άλλως υπόκειται σε αποζημίωση από εσάς και συμφωνείτε να συνεργαστείτε με Alcatraz Cruises "υπεράσπιση τέτοιων αξιώσεων με δικά σας έξοδα.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Alcatraz Cruises μπορεί, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να αλλάξει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή. Τυχόν αλλαγές θα καταχωρηθούν στο https://www.alcatrazcruises.com/privacy-policy/και θα ισχύουν κατά την ανάρτησή τους, εκτός εάν καθοριστεί άλλη ημερομηνία έναρξης ισχύος.

Takedown
Σε περίπτωση που θέλετε να αφαιρέσετε το περιεχόμενό σας από Alcatraz Cruises «ιστοσελίδα (ες), θα πρέπει να στείλετε ένα μήνυμα στα ακόλουθα: [email protected] Μετά Alcatraz Cruises αναγνωρίζει την παραλαβή του αιτήματός σας για ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αφήστε τις 30 ημέρες για να αναληφθεί δράση, αν και Alcatraz Cruises διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί οποιοδήποτε τέτοιο αίτημα.

Γενική
Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις και η δήλωση απορρήτου μαζί με τυχόν πρόσθετους όρους στους οποίους συμφωνείτε όταν χρησιμοποιείτε συγκεκριμένα στοιχεία του ιστότοπου (s) αποτελούν τη συνολική και αποκλειστική συμφωνία μεταξύ σας και Alcatraz Cruises .

ΚΥΒΕΡΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟ
Η παρούσα συμφωνία διέπεται από και ερμηνεύεται σύμφωνα με τους νόμους της πολιτείας της Καλιφόρνιας, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι αρχές της σύγκρουσης νόμων. Κάθε διαφορά που προκύπτει από ή σχετίζεται με την παρούσα συμφωνία θα επιλύεται αποκλειστικά στα κρατικά ή ομοσπονδιακά δικαστήρια που βρίσκονται στο Σαν Φρανσίσκο της Καλιφόρνιας και τα μέρη συναινούν στην προσωπική δικαιοδοσία των δικαστηρίων αυτών.

Οδηγίες συμμετοχής στο Facebook

Στον "Χορνχόρνκο" και Alcatraz Cruises σελίδες, στοχεύουμε να δημοσιεύσετε σχετικό, ενδιαφέρον περιεχόμενο και να καλωσορίσουμε τα σχόλιά σας και τις προτάσεις σας. Αν και ενθαρρύνουμε τη συζήτηση και τον διάλογο, θέλουμε να εξασφαλίσουμε ένα περιβάλλον με σεβασμό για τους πελάτες μας, τους εργαζομένους μας, τους συνεργάτες μας και τους ενδιαφερόμενους φορείς μας.

 • Σας ενθαρρύνουμε να σχολιάσετε δημοσιεύσεις ή σχόλια από τους οπαδούς που μπορείτε να βρείτε ενδιαφέροντα και να παρέχει τις πληροφορίες σας.
 • Θα απαντήσουμε σε σχόλια όταν ενδείκνυται.
 • "Όπως" άρθρα, φωτογραφίες και βίντεο που απολαμβάνετε και θα θέλατε να δείτε περισσότερο.
 • Οι σελίδες Fan δεν προορίζονται ως μέρος για τη λήψη ζητημάτων εξυπηρέτησης πελατών. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας απευθείας για θέματα εξυπηρέτησης πελατών.

Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε:

 • Σχόλια, σύνδεσμοι, εικόνες ή βίντεο που είναι άσεμνα, βλάσφημο ή απεχθή στη φύση
 • Αναρτήσεις που μπορεί να είναι προσβλητικές σε άλλα μέλη της Κοινότητας
 • Σχόλια που απειλούν οποιοδήποτε άτομο ή οργανισμό ή εταιρεία
 • Σχόλια που δυσφημίσουν ή παρενοχλήσουν ένα μεμονωμένο
 • Διαδοχικές αναρτήσεις εκτός θέματος από έναν μόνο ανεμιστήρα
 • Επαναλαμβανόμενες δημοσιεύσεις που αντιγράφονται και επικολλώνται ή αντιγράφονται από έναν ή πολλαπλούς οπαδούς
 • Προσκλήσεις ή διαφημίσεις
 • Σχόλια, σύνδεσμοι, εικόνες ή βίντεο που ενθαρρύνουν την παράνομη δραστηριότητα
 • Κάθε υλικό που παραβιάζει τα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου
 • Ψευδείς παρατηρήσεις ή αξιώσεις για τον Χορνχόρουερ. Alcatraz Τις κρουαζιέρες, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της εταιρείας ή οποιονδήποτε ανταγωνιστή της

Αποποίηση ευθυνών — περιεχόμενο τρίτου μέρους

Ο συντονιστής αυτών των σελίδων θα συνδεθεί περιστασιακά με ιστότοπους τρίτων για να μοιραστεί τις πιο ενημερωμένες πληροφορίες με την Κοινότητα. Μετά από αυτές τις συνδέσεις θα σας πάει σε υλικό ή περιεχόμενο που δεν προήλθε από Alcatraz Κρουαζιέρες. Το περιεχόμενο που δημιουργεί αυτές τις ιστοσελίδες και τα άρθρα δεν είναι ευθύνη της Alcatraz Οι κρουαζιέρες και δεν αντιπροσωπεύουν απαραιτήτως τις γνώμες, τις πεποιθήσεις ή την επιδοκιμασία της εταιρείας.

Alcatraz Cruises δεν εγγυάται ή δεν προβαίνει σε καμία δήλωση ή αξίωση ως προς την εγκυρότητα, την ακρίβεια, το νόμισμα, την επικαιρότητα, την πληρότητα ή όχι του σχολιασμού τρίτου ή του "Like" που περιέχεται στις σελίδες του, ούτε ευθύνεται ή ευθύνεται για οποιαδήποτε αξίωση ή ζημία, είτε άμεση, έμμεση, ειδική, επακόλουθη ή άλλη, που απορρέει από την ερμηνεία, τη χρήση ή την εξάρτηση από, εξουσιοδοτημένη ή μη εξουσιοδοτημένη, των εν λόγω πληροφοριών.

Εξυπηρέτησης πελατών

Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι το Facebook δεν προορίζεται ως μέρος για τη λήψη ζητημάτων εξυπηρέτησης πελατών. Εάν έχετε απορίες ή σχόλια σχετικά με Alcatraz Κρουαζιέρες ή τα προϊόντα θυγατρικών της, τηλεφωνήστε μας. Θα χαρούμε να βοηθήσουμε.

Τηλέφωνο:   415.981. ROCK (7625) Δευτέρα – Παρασκευή, 9am ΈΩς 5pm.

Οδηγίες συμμετοχής στο Twitter

Alcatraz Οι κρουαζιέρες χρησιμοποιούν το Twitter.com ως τρόπο συμμετοχής σε συζητήσεις για την επιχείρησή μας και τη βιομηχανία μας. Μπορεί να έχουμε περισσότερους από έναν επίσημους λογαριασμούς στο Twitter. Οι τρέχουσες ενεργές λαβές του Twitter είναι:

@AlcatrazCruises

Τα τουίτ μας καλύπτουν μια ποικιλία θεμάτων που ενδιαφέρουν τους πελάτες μας, τους ιδιώτες πελάτες μας, τους ενδιαφερόμενους φορείς και άλλες ομάδες του κλάδου. Αυτά τα τουίτ μπορεί να περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε: ανακοινώσεις για Alcatraz Κρουαζιέρες και οι δραστηριότητές μας, ανακοινώσεις για την οικογένεια επιχειρήσεων και τις δραστηριότητές της, ειδήσεις για τους συνεργάτες μας, τις ταξιδιωτικές και τουριστικές ειδήσεις και πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες των υπηρεσιών της ομάδας μας.

Εμπλοκή με Alcatraz Cruises στο Twitter

Alcatraz Cruises «απόφαση για την παρακολούθηση ενός συγκεκριμένου χρήστη του Twitter δεν συνεπάγεται έγκριση οποιουδήποτε είδους. Ακολουθούμε λογαριασμούς στο Twitter που πιστεύουμε ότι είναι σχετικοί με τη βιομηχανία μας και την εταιρεία μας. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει τους λογαριασμούς του Twitter των εταιρειών και άλλων εμπορικών επιχειρήσεων (και/ή των εργαζομένων τους) που σχολιάσουν θέματα που σχετίζονται με τη βιομηχανία. Μπορούμε επίσης να ακολουθήσουμε τους χρήστες του Twitter που είναι επισκέπτες του Alcatraz Cruises .

Τα τουίτ που εμείς δεν υπονοούν την υποστήριξη από μέρους μας. Μπορεί να έχουμε νέα και συνδέσμους που πιστεύουμε ότι σχετίζονται με το έργο που κάνουμε στον τουριστικό και τουριστικό κλάδο και/ή σε ενδιαφέρον για τους οπαδούς μας. Θα διαβάσουμε όλα τα @replies και τα άμεσα μηνύματα που μας αποστέλλονται. Εάν ενδείκνυται, θα απαντήσουμε σε μεμονωμένα μηνύματα και μπορεί, εάν είναι απαραίτητο, να κατευθύνουν τα άτομα σε πιο κατάλληλους διαύλους, όπως η υπηρεσία επισκεπτών ή οι σχέσεις μέσων ενημέρωσης. Alcatraz Cruises προσπαθεί να είναι ένας καλός πολίτης των κοινωνικών μέσων ενημέρωσης και θα αναφέρει λογαριασμούς Twitter που φαίνεται να είναι ανεπιθύμητα μηνύματα ή λογαριασμούς που βασίζονται σε bot.

Σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους

Ενδέχεται να συμπεριλάβουμε συνδέσμους προς ιστότοπους στο Twitter μας, προκειμένου να μοιραστούμε τις πιο ενημερωμένες πληροφορίες με την Κοινότητα. Μετά από αυτές τις συνδέσεις θα σας πάει σε υλικό ή περιεχόμενο που δεν προήλθε από Alcatraz Cruises . Το περιεχόμενο που δημιουργεί αυτές τις ιστοσελίδες και τα άρθρα δεν είναι ευθύνη της Alcatraz Cruises , και δεν αντιπροσωπεύει απαραιτήτως τις γνώμες, τις πεποιθήσεις ή την επιδοκιμασία της εταιρείας. Alcatraz Cruises δεν εγγυάται ή δεν προβαίνει σε καμία δήλωση ή αξίωση ως προς την εγκυρότητα, την ακρίβεια, το νόμισμα, την επικαιρότητα, την πληρότητα ή όχι του σχολιασμού τρίτου μέρους που περιέχεται στη χρονογραμμή του Twitter, ούτε Alcatraz Cruises να είναι υπεύθυνος ή υπεύθυνος για οποιαδήποτε αξίωση ή ζημία, άμεση, έμμεση, ειδική, επακόλουθη ή άλλη, που απορρέει από την ερμηνεία, τη χρήση ή την εξάρτηση από, εξουσιοδοτημένη ή μη εξουσιοδοτημένη, αυτών των πληροφοριών.

Νομικές ανακοινώσεις, πνευματικά δικαιώματα και προστασία προσωπικών δεδομένων

Το Twitter ή/και το @replies που αφορούν τυχόν εν εξελίξει νομικά θέματα ή ρυθμιστικά ζητήματα που αφορούν Alcatraz Cruises Δεν θα αναγνωριστεί.

Δεν ζητάμε από τα άτομα προσωπικές ή εμπιστευτικές πληροφορίες μέσω μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Twitter.

Alcatraz Cruises Προσωπικό με χρήση του Twitter

Κάποια Alcatraz Cruises Οι εργαζόμενοι που τουιτάρουν εκτός ωραρίου εργασίας ή/και με την προσωπική τους ιδιότητα με τα ονόματά τους ή ψευδώνυμα. Παρά την επαγγελματική τους συγγένεια με Alcatraz Cruises , το τουίτ των εργαζομένων υπό την προσωπική τους ιδιότητα δεν αντιπροσωπεύει την επίσημη θέση της Alcatraz Cruises . Τέτοιου είδους τουίτ θα πρέπει να θεωρούνται ως εκείνα των ιδιωτικών πολιτών. Ως εκ τούτου, Alcatraz Cruises δεν ευθύνεται ή είναι υπεύθυνη για οποιοδήποτε από αυτά τα τουίτ.

Οδηγίες συμμετοχής στο YouTube

Alcatraz Cruises χρησιμοποιεί το YouTube, μια υπηρεσία κοινής χρήσης βίντεο, ως τρόπο ανταλλαγής σχετικού και ενδιαφέροντος περιεχομένου με τους πελάτες και τους ενδιαφερόμενους φορείς. Τα βίντεό μας περιλαμβάνουν ποικιλία περιεχομένου, αλλά δεν περιορίζονται σε: πληροφορίες σχετικά με Alcatraz Κρουαζιέρες και οι δραστηριότητές μας, πληροφορίες για την οικογένεια επιχειρήσεων του Χορνχόρμπλ και τις δραστηριότητές της, πληροφορίες ή ειδήσεις για τους συνεργάτες μας, και ταξιδιωτικές και τουριστικές ειδήσεις.

Εμπλοκή με Alcatraz Cruises στο YouTube

Alcatraz Cruises «η απόφαση να εγγραφείτε σε ένα συγκεκριμένο κανάλι YouTube δεν συνεπάγεται έγκριση οποιουδήποτε είδους. Ακολουθούμε τα κανάλια στο YouTube που πιστεύουμε ότι είναι συναφή με τη βιομηχανία μας. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει την εγγραφή στους λογαριασμούς YouTube των εταιρειών και άλλων εμπορικών επιχειρήσεων (και/ή των υπαλλήλων τους) που σχολιάζετε ή/και μοιράζεστε βίντεο για θέματα που σχετίζονται με τη βιομηχανία. Alcatraz Οι κρουαζιέρες που αποδέχονται ένα αίτημα φιλίας από έναν λογαριασμό στο YouTube δεν συνεπάγονται την έγκριση των απόψεων τους. Alcatraz Η συμπερίληψη ενός βίντεο που δεν έχει δημιουργηθεί από τον Alcatraz Cruises σε μια λίστα αναπαραγωγής δεν υποδηλώνει την έγκριση αυτού του βίντεο.

Θα διαβάσουμε όλα τα σχόλια που δημοσιεύονται στα βίντεό μας και τα μηνύματά μας που μας αποστέλλονται. Εάν ενδείκνυται, θα απαντήσουμε σε μεμονωμένα μηνύματα και, εάν είναι απαραίτητο, θα κατευθύνουν τα άτομα σε πιο κατάλληλους διαύλους επικοινωνίας, όπως η υπηρεσία επισκεπτών ή οι σχέσεις μέσων ενημέρωσης.

Υποβάλλοντας ένα σχόλιο, μήνυμα ή "απόκριση βίντεο" μέσω ενός από Alcatraz Cruises "επίσημα κανάλια του YouTube, συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτών των κατευθυντήριων γραμμών συμμετοχής:

 • Alcatraz Cruises διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύσει ένα σχόλιο ή "απόκριση βίντεο", ούτε να ανταποκριθεί σε ένα σχόλιο ή "απόκριση βίντεο".
 • Αναθεωρήσαμε όλα τα σχόλια πριν από την απόσπαση και θα κάνουμε τις καλύτερες προσπάθειες για να δημοσιεύσετε τα κατάλληλα σχόλια έγκαιρα. Δεν θα αναρτήσουμε σχόλια που ταξινομούνται ως ανεπιθύμητα ή τα οποία πιστεύεται ότι περιέχουν προσβλητική, ακατάλληλη, μισητή ή/και δυσφημιστική γλώσσα.
 • Τα σχόλια δεν πρέπει να περιέχουν βρισιές. Παρακαλώ αποφύγετε τη χρήση ισχυρής γλώσσας.
 • Μείνε στο θέμα. Τα σχόλια πρέπει να σχετίζονται με το βίντεο στο οποίο σχολιάζεις.
 • Τα σχόλια ή οι γνώμες που εκφράζονται σε βίντεο προέρχονται από μέλη του κοινού. Οι απόψεις που εκφράζονται από εξωτερικούς σχολιαστές δεν αντιπροσωπεύουν απαραιτήτως τις απόψεις του Alcatraz Cruises , τη διαχείριση ή τους υπαλλήλους της. Alcatraz Cruises δεν υποστηρίζει ή δεν εγκρίνει το περιεχόμενό τους. Alcatraz Οι κρουαζιέρες δεν ευθύνονται και αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο των σχολίων που γράφονται από εξωτερικούς σχολιαστές στα κανάλια μας στο YouTube.
 • Τυχόν σχόλια ή ερωτήματα που σχετίζονται με συγκεκριμένα ζητήματα, ιδίως αυτά που υπερβαίνουν το πεδίο των βίντεο, θα πρέπει να απευθύνονται σε Alcatraz Cruises μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφώνου, αντί να τίθενται στην ενότητα σχολίων ενός αναρτηθούν βίντεο.
 • Εάν αισθάνεστε ότι κάποιος έχει παραβιάσει τους όρους υπηρεσίας του YouTube, αναφέρετε το πρόβλημα επιλέγοντας τον σύνδεσμο "σημαία". Αυτή η δυνατότητα YouTube εμφανίζεται δίπλα σε κάθε βίντεο και σχόλιο

Νομικές ανακοινώσεις, πνευματικά δικαιώματα και προστασία προσωπικών δεδομένων

Σχόλια, μηνύματα ή «αποκρίσεις βίντεο» που αφορούν τυχόν εν εξελίξει νομικά θέματα ή ρυθμιστικά ζητήματα που αφορούν Alcatraz Οι κρουαζιέρες δεν θα αναγνωριστούν.

Δεν ζητάμε από τα άτομα προσωπικές ή εμπιστευτικές πληροφορίες μέσω εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης, όπως το YouTube.

Γλωσσική πολιτική

Η διεπαφή YouTube είναι διαθέσιμη σε πολλές γλώσσες, συμπεριλαμβανομένων των αγγλικών και των γαλλικών. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις γλώσσας της διεπαφής, επιλέξτε είτε "Αγγλικά" είτε "Γαλλικά" από το μενού επιλογής γλώσσας που βρίσκεται στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας του YouTube.

Alcatraz Cruises Προσωπικό με χρήση του YouTube

Κάποια Alcatraz Οι υπάλληλοι των κρουαζιερόπλοιων χρησιμοποιούν το YouTube εκτός ωραρίου εργασίας ή/και με την προσωπική τους ιδιότητα, με δικά τους ονόματα ή ψευδώνυμα. Παρά την επαγγελματική τους συγγένεια με Alcatraz Οι κρουαζιέρες, τα καταχωρημένα βίντεο, τα σχόλια και άλλες δραστηριότητες του προσωπικού στο YouTube, με την προσωπική τους ιδιότητα, δεν αντιπροσωπεύουν την επίσημη θέση του Alcatraz Κρουαζιέρες. Οι δραστηριότητες αυτές θα πρέπει να θεωρούνται ως εκείνες των ιδιωτικών πολιτών.

Οδηγίες συμμετοχής ιστολογίου

Alcatraz Cruises τα ιστολόγια έχουν αναπτυχθεί για να συμμετέχουν σε συζητήσεις που σχετίζονται με τη βιομηχανία ταξιδιών και Τουρισμού. Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές συμμετοχής ισχύουν για όσους επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν Alcatraz Cruises ιστολόγια ως φόρουμ. Χρησιμοποιώντας αυτές τις ιστοσελίδες και υποβάλλοντας ένα σχόλιο, συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτών των κατευθυντήριων γραμμών συμμετοχής:

 • Alcatraz Cruises διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύσει ένα σχόλιο ή να απαντήσει σε ένα σχόλιο.
 • Θα επανεξετάσουμε όλα τα σχόλια πριν από την απόσπαση και θα κάνουμε τις καλύτερες προσπάθειες για να δημοσιεύσετε τα κατάλληλα σχόλια εγκαίρως. Δεν θα αναρτήσουμε σχόλια που ταξινομούνται ως ανεπιθύμητα ή περιέχουν προσβλητική, μισητή ή/και δυσφημιστική γλώσσα.
 • Τα σχόλια δεν πρέπει να περιέχουν βρισιές. Παρακαλώ, αποφύγετε την ισχυρή γλώσσα.
 • Μείνε στο θέμα. Τα σχόλια πρέπει να αφορούν, κατά κάποιον τρόπο, τη θέση στην οποία σχολιάζεις. Δεν θα συγκεντρώσουμε σχόλια. Όλα τα καταχωρημένα σχόλια θα εμφανίζονται ξεχωριστά και όχι ως ένα.
 • Θα κάνουμε τις καλύτερες προσπάθειες για να ανταποκριθούμε στα σχόλια. Μπορούμε να δημοσιεύσετε ένα σχόλιο ή να γράψετε μια δημοσίευση που ανταποκρίνεται σε μια σειρά από σχόλια ή ερωτήσεις σχετικά με ένα παρόμοιο θέμα. Αν μια ερώτηση είναι πολύ συγκεκριμένη · μπορεί να απαιτήσουμε επιπλέον χρόνο για να ερευνήσουμε και να απαντήσουμε.
 • Μπορείτε να δημοσιεύσετε ένα σχόλιο στις τοποθεσίες του ιστολογίου μας, εφόσον συμμορφώνεται με τις οδηγίες συμμετοχής μας. Για να σεβαστείτε την αρχική πρόθεση των σχολίων που γίνονται στα ιστολόγια μας, δεν θα μεταφράσουμε τα σχόλιά σας.
 • Σχόλια σχετικά με τυχόν εν εξελίξει νομικά θέματα ή κανονιστικά ζητήματα που αφορούν τον Alcatraz Cruises Δεν θα καταχωρηθεί.
 • Τα σχόλια ή οι γνώμες που εκφράζονται σε ιστολόγια προέρχονται από μέλη του κοινού και ανήκουν μόνο στους αντίστοιχους συνεισφέροντες. Οι απόψεις που εκφράζονται από εξωτερικούς συνεισφέροντες δεν αντιπροσωπεύουν απαραιτήτως τις απόψεις των Alcatraz Κρουαζιέρες, η διοίκηση ή οι υπάλληλοί της. Alcatraz Cruises δεν υποστηρίζει ούτε εγκρίνει το περιεχόμενό τους. Alcatraz Cruises δεν ευθύνεται και αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο των σχολίων που έχουν συνταχθεί από εξωτερικούς συνεισφέροντες σε αυτά τα ιστολόγια.
 • Κατευθύνετε τα σχόλια ή τα ερωτήματα που σχετίζονται με συγκεκριμένα ζητήματα, ιδίως εκείνα που υπερβαίνουν το πεδίο των συζητήσεων του ιστολογίου, στην ενότητα επικοινωνία μας αντί να τίθενται μέσα στην ενότητα σχολίων μιας δημοσίευσης ιστολογίου.

 

Οδηγίες συμμετοχής

Alcatraz Cruises χρησιμοποιεί το Φφκρ, μια υπηρεσία ανταλλαγής φωτογραφιών, ως έναν τρόπο για να μοιραστείτε σχετικές και ενδιαφέρουσες φωτογραφίες με τους πελάτες και τους ενδιαφερόμενους. Alcatraz Cruises να μοιράζονται φωτογραφίες που απεικονίζουν τις δραστηριότητές μας, Alcatraz Cruises Εκδηλώσεις και διάφορες άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με τη βιομηχανία μας.

Εμπλοκή με Alcatraz Cruises στο Φφκρ

Alcatraz Cruises «η απόφαση να προστεθεί ένας συγκεκριμένος λογαριασμός φφρ ως επαφή δεν υποδηλώνει καμία έγκριση οποιουδήποτε είδους. Ακολουθούμε άλλες επαφές που πιστεύουμε ότι σχετίζονται με τη βιομηχανία μας. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει την εγγραφή στο ρεύμα των εταιρειών και άλλων εμπορικών επιχειρήσεων (και/ή των εργαζομένων τους) που σχολιάζουν και/ή μοιράζονται φωτογραφίες από θέματα που σχετίζονται με τη βιομηχανία. Alcatraz Η συμπερίληψη μιας φωτογραφίας που δεν έχει δημιουργηθεί από Alcatraz Cruises σε μια γκαλερί δεν υποδηλώνει την έγκριση της φωτογραφίας. Θα διαβάσουμε όλα τα σχόλια που δημοσιεύονται στις φωτογραφίες και τα μηνύματά μας που μας αποστέλλονται. Εάν ενδείκνυται, θα απαντήσουμε σε μεμονωμένα μηνύματα και μπορεί να κατευθύνουν τα άτομα σε πιο κατάλληλους διαύλους επικοινωνίας, όπως η υπηρεσία επισκεπτών ή οι σχέσεις πολυμέσων.

Υποβάλλοντας ένα σχόλιο μέσω Alcatraz Cruises "επίσημη ροή του Φφκρ, συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτών των κατευθυντήριων γραμμών συμμετοχής:

 • Όλα τα σχόλια θα αναθεωρηθούν έγκαιρα. Διατηρούμε το δικαίωμα να καταργήσουμε τυχόν σχόλια ή φωτογραφίες που ταξινομούνται ως ανεπιθύμητα ή τα οποία πιστεύεται ότι περιέχουν προσβλητική, ακατάλληλη, μισητή ή/και δυσφημιστική γλώσσα.
 • Διατηρούμε το δικαίωμα να αφαιρέσουμε τυχόν ακατάλληλες Ετικέτες από Alcatraz Cruises Φωτογραφίες.
 • Τα σχόλια δεν πρέπει να περιέχουν βρισιές. Παρακαλώ, αποφύγετε την ισχυρή γλώσσα.
 • Μείνε στο θέμα. Τα σχόλια πρέπει να σχετίζονται κατά κάποιο τρόπο με το βίντεο στο οποίο σχολιάζεις.

Τα σχόλια ή οι γνώμες που εκφράζονται σε φωτογραφία προέρχονται από μέλη του κοινού. Οι απόψεις που εκφράζονται από εξωτερικούς σχολιαστές δεν αντιπροσωπεύουν απαραιτήτως τις Alcatraz Cruises , τη διαχείριση ή τους υπαλλήλους της. Alcatraz Cruises δεν υποστηρίζει ή δεν εγκρίνει το περιεχόμενό τους. Alcatraz Οι κρουαζιέρες δεν ευθύνονται και αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο των σχολίων που γράφτηκαν από εξωτερικούς σχολιαστές στο ρεύμα μας.

Τυχόν σχόλια ή ερωτήματα που σχετίζονται με συγκεκριμένα θέματα, ιδίως εκείνα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο των φωτογραφιών, θα πρέπει να κατευθύνονται στη σελίδα επικοινωνίας μας και όχι να τίθενται στο τμήμα σχολίων μιας καταχωρημένης φωτογραφίας.

Νομικές ανακοινώσεις, πνευματικά δικαιώματα και προστασία προσωπικών δεδομένων

Έχουμε άδεια τις φωτογραφίες μας με την άδεια των δημιουργικών κοινών. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και να αναπαραγάγετε τις φωτογραφίες που περιλαμβάνονται σε αυτήν τη βιβλιοθήκη για μη εμπορικούς σκοπούς, εφόσον οι φωτογραφίες είναι:

 • δεν τροποποιήθηκε
 • πιστωθούν σε Alcatraz Cruises
 • που συνδέονται με την Alcatraz Λογαριασμός κρουαζιέρας σύμφωνα με τους όρους χρήσης του

Σχόλια ή μηνύματα σχετικά με τυχόν εν εξελίξει νομικά θέματα ή κανονιστικά ζητήματα που αφορούν Alcatraz Cruises Δεν θα αναγνωριστεί.

Δεν ζητάμε από τα άτομα προσωπικές ή εμπιστευτικές πληροφορίες μέσω μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Φφκρ.

Alcatraz Cruises Προσωπικό με χρήση του

Κάποια Alcatraz Cruises Οι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν το Φφκρ εκτός των ωρών εργασίας ή/και με την προσωπική τους ιδιότητα με τα ονόματά τους ή ψευδώνυμα. Παρά την επαγγελματική τους συγγένεια με Alcatraz Cruises , δημοσιεύτηκε φωτογραφίες, σχόλια και άλλες δραστηριότητες των εργαζομένων με την προσωπική τους ιδιότητα δεν αντιπροσωπεύουν την επίσημη θέση της Alcatraz Cruises . Οι δραστηριότητες αυτές θα πρέπει να θεωρούνται ως εκείνες των ιδιωτικών πολιτών.

Twitter Instagram Youtube Google-Plus Facebook Flickr Pinterest