Εξακολουθεί να κάνει χρόνο

Blogger επισκεπτών - Drew Morita επισκέπτες να Alcatraz Island ακούστε μεταρρυθμισμένη πρώην μειονεκτήματα αφηγούνται μέρος της περιοδείας ήχου cellhouse. Οι φωνές τους παρέχουν μια πραγματική σύνδεση μεταξύ του παρελθόντος και του παρόντος. ...